Other sectors

Retail

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Kunderne stiller store krav til deres fortrukne indkøbssted. Kvalitet og fødevaresikkerhed skal være på plads, og der levnes ingen plads til fejlskud. Vores kontrolbesøg kan hjælpe dig og dine medarbejdere med at fastlægge klare procedurer for, hvordan I undgår kvalitets- og sikkerhedssvigt… og hvordan I matcher kundernes behov endnu bedre.

Sikring af fødevaresikkerheden er en særdeles dynamisk proces. Kundernes efterspørgsel efter  traditionelle og alternative fødevareprodukter - eksempelvis lokal- og regionalproducerede fødevarer - stiller store krav håndteringen. Denne proces skal vedvarende organiseres, styres og kontrolleres - ikke alene af hensyn til fødevaresikkerhed, men også for at sikre, at det produkt, der havner i kundens kurv, har den rette kvalitet hver gang. Kun derved får du loyale kunder. 

Gamle dyder og nye trends

Indkøbsoplevelsen registreres jævnligt via forskellige metoder og resultaterne fortæller, at butikken skal være skarp på disse velkendte fronter:

  • Der skal være rent og rydeligt
  • Butiksindretningen skal være logisk og intuitiv
  • Produkterne skal præsenteres indbydende

Dertil kommer en række nye trends inden for fødevarekonsum som eksempelvis ”foodies”, der afspejler en øget forbrugerbevidsthed om produktets indhold og oprindelsesland. Man taler om forbrugere, der efterspørger ”clean eating”  - dvs. fødevarer, der er mindre forarbejdet eller helt fri for eksempelvis GMO ingredienser, sukker, antibiotika, tilsætningsstoffer, gluten eller laktose. Alt sammen parametre, der kan udfordre ethvert egenkontrolprogram eller kvalitetsstyringssystem.  

Det kan vi hjælpe med

Vores ambition er i samarbejde med din butikskæde at designe et inspektions-setup, der både indbefatter fødevaresikkerhed og specifikke, kunderelaterede krav, såsom forretningskoncepter og andre inspektionselementer, som tilgodeser forbrugernes præferencer. 

DNV har udviklet et inspektionsdesign, der omhandler klassiske fødevaresikkerhedselementer, men hvor inspektionen kan moduleres efter behov. Vi kan fx inddrage temavurderinger af eksempelvis ”månedens tilbud” eller af håndteringen af madspild og sidste salgsdato-aktiviteter. Kun fantasien sætter grænser, og målet er naturligvis at finde frem til de steder, hvor I kan øge kundens samlede serviceoplevelse.

Sådan foregår det

Designet af inspektionssetuppet udvikles i samarbejde med dig som kunde under skyldig hensyntagen til jeres eksisterende egenkontrolprogram, arbejdsrutiner og forretningskoncepter. Efterfølgende udarbejdes en første udgave af inspektionssetuppet, der præsenteres for vores kompetencecenter. Her identificerer vi eventuelle mangler og leverer en køreklar plan for, hvordan I fremover kan håndtere jeres kvalitet og fødevaresikkerhed. Næste skridt er pilotprojekt hvor der udvælges et passende antal kædebutikker til inspektionerne, der afspejler forskellighederne inden for butikskæden og inspektioner gennemføres. 

Der evalueres og tilrettes og vores fødevareteam er efterfølgende klar til den fulde inspektionsrunde der tilrettelægges i samarbejde med jer. Inspektionerne kan være anmeldte eller uanmeldte. Afslutningsvis udarbejdes en samlet rapport der kan benyttes til forretningsudvikling og benchmarking inden for kæden. 

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: