Other sectors

Retail Leverandøraudit

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Detailbutikkerne opererer i et særdeles konkurrencepræget marked, hvor alle aktører kæmper om den enkelte forbrugernes gunst. Kvaliteten og fødevaresikkerheden skal være i top, hvilket stiller store krav til kontrollen af leverandørerne. Det er din butik (og kæde) der bliver holdt ansvarlig, hvis et produkt ikke lever op til kravene - uanset hvor i leverandørkæden fejlen er sket.

Der konkurreres på et utal af parametre, hvor varens pris er tungvejende, men bestemt ikke altafgørende for, hvor kunden vælger at handle. Detailbutikkerne søger også at øge og fastholde deres markedsandele ved at tilbyde kunderne innovative butikskoncepter, der kontinuerligt understøttes af investeringer i butikkernes fysiske rammer samt indkøb og præsentation af nye produktgrupper. Det handler om at matche kundernes efterspørgsel - og den er under konstant forandring, hvilket stiller store krav til risikovurderingen af den ligeledes foranderlige leverandørkæde. 

Ingen plads til fejlskud

Denne proces skal organiseres, styres og kontrolleres, og såvel kunderne som myndighederne stiller krav til samtlige led i fødevarekæden, herunder også engros-, handels-, logistik- og lagervirksomheder. Kundernes forventninger til den enkelte butiks håndtering af fødevaresikkerheden og kvalitet er indiskutabel. Der skal være styr på sagerne, for kunderne finder hurtigt andre indkøbssteder, hvis tilliden til ikke alene den enkelte dagligvarebutik som til kædenavnet bliver kompromitteret. 

Retailernes kvalitets- og fødevarestyringssystemer har stor indflydelse på de produkter, der møder slutbrugeren. Det er her fejl i leverandørkæden skal fanges, før de udvikler sig til dårlige sager, men det lykkes kun, hvis systemerne er gearet til at fange faresignalerne. Ansvaret for fejl falder som bekendt altid tilbage på butikken, så der er al mulig god grund til at gå nidkært til leverandørernes håndtering af sikkerhed og kvalitet.  

Det kan vi hjælpe med

Vores ambition er i samarbejde med din butikskæde at designe et leverandør-setup, der både indbefatter fødevaresikkerhed og specifikke, kunderelaterede krav, såsom forretningskoncepter og andre inspektionselementer, som tilgodeser forbrugernes ønsker og forventninger. 

De kundespecifikke auditpunkter har et risikobaseret afsæt og indeholder de gældende myndighedskrav. Vi ser på fødevaresikkerhed i forhold til råvarer, processer og færdigvarer - herunder mærkning, pakning og transport. Vi udfører uvildige audits på vegne af dig som kunde og finder inspiration i GFSI systematikken. 

Målet med indsatsen er naturligvis at finde frem til de leverandører, hvor der bør strammes op på sikkerheden.

Sådan foregår det

Designet af inspektionssetuppet udvikles i samarbejde med dig som kunde under skyldig hensyntagen til jeres eksisterende leverandørstyringsprogram, arbejdsrutiner og forretningskoncepter. Efterfølgende udarbejdes en førsteudgave af dit inspektions-setup, der præsenteres for vores Kompetence- og ressourcecenter. Her identificerer vi manglerne og leverer en køreklar plan for, hvordan I fremover kan håndtere jeres kvalitet og fødevaresikkerhed i alle dele af leverandørkæden. 

Der udvælges et passende antal leverandører til inspektionerne, der afspejler forskellighederne inden for kædens leverandørtyper. 

Kontakt os for yderligere information

Torsten Helt Volmar

Torsten Helt Volmar

Inspection & Supply Chain Services Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: