DNV Danmark

Risikostyring af smitte: Gør din virksomhed sikker nu og forbered jer på den nye virkelighed efter COVID-19

hand protecting from brick falling

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja, tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Virksomheder skal forhindre og mindske smitterisiko fra nye patogener for at beskytte ansatte og kunder. En struktureret styring af smitte som er i overenstemmelse med nuværende processer og procedurer, er nødvendig for fortsat at drive din forretning og kan muliggøre effektiv drift i et post-COVID-19 marked.

Mens mange samfund gradvist genåbnes, fortsætter arbejdet med risikostyring af smitte overalt som en daglig nødvendighed. Behovet for fysisk afstand, hygiejne og andre forebyggende foranstaltninger forventes at fortsætte efter COVID-19 nedlukningen. Virksomheder skal forberede sig på alt dette og foretage holdbare ændringer i deres ledelsessystemer for at sikre driften på både kort og langt sigt.

For nogle er et struktureret og verificeret risikostyringssystem et juridisk krav eller en forudsætning for adgang til markedet – og ikke mindst er det vigtigt i forhold til beskyttelse af medarbejdere og kunder. Myndigheder og kunder stiller ofte krav om bevis for, at du kan efterleve deres anvisninger. Det er nødvendigt for de fleste virksomheders overlevelse at kommunikere klart ud til medarbejdere og kunder, så de fortsat har tillid til at dine produkter og services, og for at de tør komme ind på jeres område, i jeres butik eller benytte jeres faciliteter.

Uanset om man arbejder i et miljø med en stor gennemstrømning af mennesker (f.eks. hoteller, indkøbscentre, restauranter eller transport) eller administrerer ejendomme og komplekse processer (f.eks. produktionsanlæg), skal virksomheder handle på en ansvarlig og sikker måde. Det er dog kompliceret at forstå alle kravene, tilpasse dem til jeres processer og vurdere, hvordan I kan implementere nye tiltag bedst muligt.

DNV kan støtte jer i at udvikle praktiske industritilpassede løsninger, træne medarbejdere så I kan bevise over for omverdenen, at I har taget ansvar for risikostyring af smitte. Derved kan I opbygge tillid både internt og eksternt. Vi anvender blockchain-baserede løsninger til at indsamle data, der hvor det kan bruges til at sikre stabilitet og skabe tillid til vores varemærker.

Når høj risikostyring af smitte er nødvendig 

Jeres virksomhed har formentligt allerede implementeret en række tiltag, der skal begrænse smitte, men alvorligheden af COVID-19 pandemien kræver i mange tilfælde nye og meget drastiske tiltag. Tiltag som skal leve op til strenge nationale og internationale krav fra interessenter og samarbejdspartnere.

Ved lempelser af restriktioner står virksomheder over for spørgsmålet om, hvorvidt de tiltag, der er implementeret indtil videre, fortsat er nok til at beskytte medarbejdernes sundhed og øge kundernes tillid. Selv efter en genåbning efter COVID-19 skal virksomheder udvise en ansvarlig, struktureret og robust håndtering af smitterisiko, og sikre et stabilt arbejdsmiljø med lav smitterisiko på længere sigt.

Alle DNV’s løsninger og metoder er baserede på vores standarder for smitteforbyggelse, der anvendes af hospitaler, og som er basereret på vores egne sundhedsspecialisters erfaring og ekspertviden. Kombineret med vores store erfaring inden for risikoledelse og best-practice, samt erfaring med hospitaler og andre sundhedsorganisationer, er vores løsninger tilrettelagt med henblik på  at etablere professionelle og holdbare processer for risikostyring af smitte, som kan indarbejdes i ledelsessystemer på længere sigt.

Vores løsninger:

Vi kan hjælpe dig med specifikke løsninger og metoder, der vurderer din virksomheds overenstemmelse, modenhed og nødvendige træning af medarbejdere ift. at styre aktuelle og kommende risci og give dig mulighed for at opbygge tillid hos alle jeres interessenter:

 • Udvikle og anvende branchespecifikke løsninger og definere de rette processer som er skræddersyede til din sektor og geografi.
 • Evaluere din virksomheds overenstemmelse, modenhed og tilbyde træning med fokus på nye patogeners infektionsrisiko i overensstemmelse med: 
  • Nationale krav om håndtering af smitsomme sygdomme efter COVID-19 lockdown. 
  • Best-practice i branchen:
   Brug din indsigt i virksomhedens modenhed til at forbedre og tilpasse langsigtede planer som forberedelse af genåbning efter COVID-19 samt opbygge robusthed.
 • Træning af medarbejdere:
  Vurdering og træning udført af en uafhængig tredjepart er et bevis på, at I som virksomhed lever op til relevante krav og tager ansvar, hvilket er med til at skabe tillid hos offentligheden, dine kunder, ansatte og nøgleinteressenter. 
 • Kommunikeres effektivt via DNV-vurderingsrapporter, modenhedserklæringer eller blockchain stemplede sider om din evne til at håndtere smitterisici.
Spørg os om de løsninger, vi leverer indenfor dit område.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja, tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: