Other sectors

SEDEX – Supplier Ethical Data Exchange

SEDEX

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Vi er medlem af SEDEX og kan uploade resultaterne af revisioner til SEDEX-databasen; verdens største samarbejdsplatform til håndtering af data om etiske forsyningskæder.

Hvad er SEDEX?

SEDEX er en sikker onlinedatabase og et værktøj til styring af forsyningskæden, der hjælper virksomheder med at identificere, håndtere og mindske etiske risici i globale forsyningskæder. Sedex arbejder sammen med alle led i forsyningskæden med det formål at fremme forbedringer og konvergens i ansvarlig forretningspraksis. Medlemmerne kan dele og administrere oplysninger inden for fire nøgleområder: Arbejdsstandarder, sundhed og sikkerhed, miljø og forretningsetik. SEDEX-medlemmer er repræsenteret i over 150 lande i mange industrisektorer. Siden lanceringen i 2004 har over 26 000 organisationer fra hele verden valgt SEDEX-platformen til at administrere deres etiske forsyningskædedata.

Reduktion af antallet af revisioner

"Dette medlemskab giver os mulighed for at imødekomme vores kunders forskelligartede behov for forsyningskæden. Vi kan nu hjælpe dem med at overvåge bæredygtige præstationer i forsyningskæden mere effektivt og give dem større synlighed om resultaterne af vores revisioner," siger Luca Crisciotti, tidligere administrerende direktør for DNV - Business Assurance. "Ved at indsende resultaterne af forsyningskædens auditresultater til databasen er vi med til at sikre gennemsigtighed og genbrug af eksisterende auditdata. En producent behøver ikke at revidere en virksomhed for at kvalificere dem som leverandører, men kontrollerer i stedet deres status i Sedex-databasen."

Crisciotti tilføjede: "Vores samarbejde med Sedex er et vigtigt skridt i den retning, vi er ved at tage med vores forsyningskædeaktiviteter. Vi har til hensigt at fortsætte vores forbindelser med nøgleaktører inden for forsyningskæden, hvilket understreger den stigende betydning af revision af forsyningskæden for vores virksomhed."

Fordelene

For DNV - Business Assurance' kunder betyder det, at deres auditdata kan indsendes til databasen, hvilket sikrer, at deres kunder har adgang til oplysninger om deres audit af forsyningskæden. Vores medlemskab af dette globale dataudvekslingsnetværk vil være med til at bidrage til at øge SEDEX-databasen støt og roligt.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

Læs mere på SEDEX-webstedet.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: