Food and beverage

VQIP - program til fremskyndet indrejse i USA for udenlandske leverandører

VQIP_Oil_Bottle

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

FDA's Voluntary Qualified Importer Program (VQIP) giver deltagende udenlandske leverandører mulighed for at få hurtig adgang til USA for deres fødevarer.

VQIP er en del af FSMA (Food Safety Modernization Act), som er designet til at forebygge fødevarebårne sygdomme i USA. FSMA gælder for en bred kategori af produkter og virksomheder fra dem, der fremstiller, forarbejder, pakker eller opbevarer fødevarer, til importører, agenter og repræsentanter for udenlandske virksomheder, der bringer fødevarer til konsum eller foderbrug ind på det amerikanske marked.

VQIP er et frivilligt gebyrbaseret program, der giver mulighed for hurtig gennemgang og import af fødevarer til mennesker og dyr til USA. VQIP er reguleret af FSMA's (Food Safety Modernization Act) regler for Third-Party Program (TPP). En revision fra en tredjepart, der er akkrediteret i henhold til TTP-reglen, er nødvendig for at kunne fremvise et certifikat, der attesterer overholdelse.

Hvad er VQIP-ordningen?

Expedited USA Entry Program for udenlandske leverandører sikrer problemfri indførsel af produkter til USA. Alle importører af produkter til USA skal være registreret som FSVP-importør (Foreign Supplier Verification Program) eller HACCP-importør. Sidstnævnte gælder kun for nogle få produkttyper.

FSVP-importøren skal foretage kontrol af sine udenlandske leverandører. Hvis verifikationen udføres af et akkrediteret certificeringsorgan som DNV, hvis det overholder VQIP-programmet, får det pågældende produkt en hurtig adgang til USA.

VQIP-certificering sker i henhold til en tredjepartsordning. DNV har udviklet sin egen ordning i henhold til TTP-reglerne, der sikrer overholdelse af Food, Drug and Cosmetics Act og andre gældende FDA-regler. DNV er akkrediteret i henhold til disse TPP-regler.

Fordele ved at blive certificeret

At have en godkendt VQIP-ansøgning og -certificering betyder:

 • Hurtigere og nemmere adgang til det amerikanske marked for dine produkter.
 • Begrænset undersøgelse og stikprøveudtagning
 • FDA-prøvetagning på det foretrukne sted
 • Hurtigere laboratorieresultater
 • Adgang til helpdesk

En problemfri indførsel af dit produkt til USA vil være til gavn for både udenlandske leverandører, amerikanske importører og forbrugere. For eksempel:

 • Importører i USA
 • Sikkerhed for, at deres udenlandske leverandører overholder FSMA-reglerne, så det ikke er nødvendigt at foretage en yderligere vurdering af leverandørerne
 • Hurtigere indførsel af produkterne i USA, hvilket potentielt sparer tid og omkostninger ved at vente på test-/inspektionsresultater før frigivelse i indgangsporten
 • Udenlandske leverandører
 • Reducerer det ekstra arbejde med at bevise din FSMA-overensstemmelsesstatus over for kunderne
 • Åbner døre til nye kunder ved at kunne differentiere sig fra ikke-certificerede konkurrenter

Kom godt i gang

Certificering kræver overholdelse af DNV-ordningen, der er udviklet i henhold til TTP-reglerne. Som forberedelse til certificeringsrevisionen kan en GAP-analyse være meget nyttig til at måle din virksomheds niveau af forberedelse til den fulde revision. Vi kan også støtte med uddannelse af dine medarbejdere for at sikre en mere gnidningsløs certificeringsrejse.

Under det fremskyndede USA Entry Program for Foreign Suppliers kan DNV hjælpe dig, uanset om du er en ikke-amerikansk leverandør, eller om du ønsker at administrere dine egne leverandører.

DNV er en global virksomhed, der arbejder i mange dele af verden og kan støtte udenlandske leverandører på deres lokaliteter og arbejde sammen med amerikanske importører. Dette omfatter certificering og andre services i forbindelse med Foreign Supplier Verification Program (FSVP).

Du kan finde flere oplysninger på FDA's websted her.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: