Food and beverage

Water Footprint

Water footprinting services by DNV GL

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Ferskvand er en begrænset ressource, som din virksomhed er særdeles afhængig af. En effektiv vandforvaltning bidrager til din virksomheds bæredygtige præstation og kan vise sig som en rigtig god forretning. Det starter alt sammen med at forstå jeres Water Footprint.

Water footprint måler virksomhedens forbrug eller forurenet mængde af vand, sket ved menneskelige aktiviteter. I en tid hvor vi handler på kryds og tværs af landegrænser og kontinenter, eksporterer som importerer vi virksomheders water footprint dagligt. Og da vand er en knapressource, er der tale om såvel et lokalt som globalt problem. Et produkt, der forbruges i Nordamerika, kan påvirke vandforbruget og knapheden i Sydafrika. Virksomheder som en del af det lokale og globale samfund skal derfor tage ansvar for at forvalte deres vandforbrug i hvert led af forsyningskæden.

Hvad er Water Footprint

Water footprint er virksomhedens samlede forbrugte mængde af ferskvand, der anvendes i en virksomheds drift. Water footprint kan derfor og måles såvel direkte, i form af vandforbruget som benyttes ved fremstillingen af virksomhedens produkt, eller indirekte ved at kigge på hele vandforbruget  i hele forsyningskæden, eller ved brug af produktet. En virksomheds samlede Water Footprint skal derfor omfatte hele værdikæden, fordi det omhandler det vand du og dine leverandører bruger til fremstilling af slutprodukterne. Derfor er den mest effektive måde til at reducere din virksomheds Water Footprint, at arbejde sammen med dine partnere og leverandører på tværs af hele værdikæden og landegrænser. 

Hvordan håndterer du Water Footprint

Vand er en nødvendighed i alle former for produktion, fra mad til elektronik, og vi er alle afhængige af adgang til rent ferskvand i vores dagligdag. Med de nuværende metoder til anvendelse af vand, står vi dog over for den udfordring, at der er vand nok til at tilfredsstille 60 procent af vandforbruget i 2030.

Ved at vurdere produktets og virksomhedens water footprint, fastsætte klare mål for reduktion samt være særlig opmærksom på de områder, hvor problemer med vandknaphed og forurening er mest kritiske, kan du sikre, at denne væsentlige ressource er tilgængelig nu og ind i fremtiden. Ved proaktivt at reducere dit Water Footprint kan du gøre vand til en konkurrencemæssig fordel for din virksomhed.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: