Certifikater i blockchain

Tilgængelig og sikker

Alle vores ledelsessystemcertifikater, produktcertifikater og supply chain certifikater gemmes og opdateres i en sikker privat blockchain. Det giver alle mulighed for øjeblikkeligt at få bekræftet, at et certifikat er gyldigt og opdateret.

Blockchain concept

Folk gør forretninger med virksomheder, de har tillid til. DNV har arbejdet med at skabe tillid i mere end 150 år. Ved at bruge blockchain-teknologi er vi de første i certificeringsbranchen, der tager et skridt videre for at give digital sikkerhed. Dette giver vores kunder mulighed for at være mere gennemsigtige i deres bestræbelser på at vise sporbar overholdelse og overholdelse af regler og standarder.

Om blockchain-løsningen

Blockchain-teknologien har revolutioneret den måde, hvorpå data lagres og deles. En blockchain anvender kryptografi til at sikre oplysninger og udgør en decentraliseret database eller "digital hovedbog" med oplysninger. Baseret på et netværk af computere, der alle skal godkende en opdatering, før den kan verificeres og registreres, reducerer den afhængigheden af og sårbarheden ved centraliseret datalagring.

DNV gemmer certifikater i den offentlige VeChain-blockchain. Retten til at oprette nye certifikater og opdatere oplysninger. Samtidig udnytter vi fordelene ved teknologien, såsom autentificering, decentralisering og kryptering. Selv om opdateringer kun kan udføres af os, kan alle få adgang til blockchainen for at kontrollere certifikaternes gyldighed.

Sådan fungerer det

Når der udstedes et certifikat, digitaliseres dataene, og hvert certifikat tildeles en digital identitet. Alle certifikater er mærket og kan spores. Originalen opbevares sikkert i netværket af computere i blockchainen, der almindeligvis kaldes noder.

Certifikatdataene forvaltes parallelt i vores produktionssystem. Alt i alt skaber dette en uforanderlig transaktion, der er sikker og yderst gennemsigtig, hvilket gør det nemt at afsløre svindel, da teknologien afslører eventuelle forældede eller forfalskede certifikater.

Kontrol af et certifikats gyldighed

Alle certifikater har en indlejret QR-kode, der kan scannes med mobile enheder. Der foretages et opslag i blockchainen, og certifikatoplysningerne vises. Enhver kan til enhver tid kontrollere og verificere en virksomheds påstande og certificeringens omfang og gyldighed. Dette kan også kontrolleres ved hjælp af et opslag på vores offentlige certifikatkontrolprogram.

Mere information

How to validate a certificate?

See our quick guide.

Blockchain video

View our video on the transition to the blockchain

FAQ

Hvordan får jeg en QR scanner?

Svar:
Svar:
Vi anbefaler at du downloade en reklame-fri QR scanner gennem det app-store som er forbundet til din smart phone, så som Google Play for android telefoner eller App-store for Apple telefoner

Hvornår er certifikatoplysningerne opdateret i den private blockchain?

Svar:
Svar:
Når et certifikat fornyes, eller når vi udsteder et nyt certifikat, opdateres dataene samtidig i den private blockchain.

Er data sikre?

Svar:
Svar:
Vi opbevarer certifikaterne i en privat blokchain, hvilket betyder at rettighederne til at ændre information er begrænset til os, samtidig med at vi udnytter fordelene ved teknologien så som autentificering (godkendelse), decentralisering og kryptering. Dataen administreres parallelt i vores produktionssystem. Dette er en meget sikker løsning, da data ikke kun opretholdes på et sted.