Other sectors

FSSC 22000 Version 6 Lead Auditorkursus baseret på ISO 22000:2018

FSSC 22000 – Food Safety System Certification Scheme

5 dages intensivt kursus der giver dig den fornødne viden og færdigheder, så du efter endt træning kan organisere og lede audits af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed. CQI and IRCA Nr.: 2409

Om CQI and IRCA Lead Auditorkursus

Beskrivelse:

Kurset er opbygget så deltagerne får den fornødne viden og færdigheder til at gennemføre første-, anden- og tredjepartsaudit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed baseret på ISO 22000:2018 & FSSC 22000 i overensstemmelse med ISO 19011, ISO 22003 og ISO 17021.

Kurset er registreret og certificeret af FSSC og CQI and IRCA. og opfylder kravene til den formelle træning af personer, der ønsker registrering under CQI and IRCA eller anden tilsvarende auditor certificeringsordning.

Detaljer om kurset:

 • Deltagernes præstation evalueres løbende på kurset og ved kursets slutning ved hjælp af en eksamen uden hjælpemidler (2 timers varighed)
 • Et ‘Certificate of Achievement’ udstedes til de deltagere, der består både den løbende evaluering og den skriftlige eksamen
 • Et CQI and IRCA ‘Certificate of Achievement’ giver adgang til, at du kan registreres som Lead Auditor ved CQI and IRCA. Se her www.quality.org

Kursets formål:

Efter endt træning er du i stand til at forklare:

 • Formålet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed 
 • De forretningsfordele der knytter sig til den forbedrede præstation et ledelsessystem for fødevaresikkerhed leder til 
 • Auditors rolle i forhold til at planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på et audit af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed i overensstemmelse med ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 6 (og ISO 22003 herunder ISO 17021 når relevant) og ISO 19011.

Deltagerprofil:

Kurset er målrettet alle i fødevareindustrien, der har grundlæggende viden om ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 6, som har brug for viden og kompetencer med henblik på at kunne planlægge og lede procesbaseret audit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed.

Forudsætning:

Med henblik på at bestå kurset anbefaler vi, at du har følgende grundlæggende viden: 

 • Krav til ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000:2018 og FSSC 22000 version 6
 • Principper for fødevaresikkerhed, herunder prerequisite programmes som specificeret I ISO/TS 22002 (alle dele) og HACCP
 • Forholdet mellem fødevaresikkerhed og tilvejebringelsen af sikre fødevarer med henblik på at minimere den sundhedsskadelige virkning på menneskers helbred og proaktiv forbedring af fødevaresikkerhedspræstationen
 • Viden om relevant national/lokal FSMS lovgivning og krav.

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL
Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +4539457093

Send email

Tilmeld dig kurset her

TILMELDING

Varighed:

5 dage

Pris:

Pris: 29.700 kr. ekskl. moms. Prisen dækker kursus i 5 dage, kursusmateriale og prøveeksamen samt eksamen. Prisen er ekskl. overnatning og middag om aftenen.

Om CQI and IRCA Lead Auditorkursus

Beskrivelse:

Kurset er opbygget så deltagerne får den fornødne viden og færdigheder til at gennemføre første-, anden- og tredjepartsaudit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed baseret på ISO 22000:2018 & FSSC 22000 i overensstemmelse med ISO 19011, ISO 22003 og ISO 17021.

Kurset er registreret og certificeret af FSSC og CQI and IRCA. og opfylder kravene til den formelle træning af personer, der ønsker registrering under CQI and IRCA eller anden tilsvarende auditor certificeringsordning.

Detaljer om kurset:

 • Deltagernes præstation evalueres løbende på kurset og ved kursets slutning ved hjælp af en eksamen uden hjælpemidler (2 timers varighed)
 • Et ‘Certificate of Achievement’ udstedes til de deltagere, der består både den løbende evaluering og den skriftlige eksamen
 • Et CQI and IRCA ‘Certificate of Achievement’ giver adgang til, at du kan registreres som Lead Auditor ved CQI and IRCA. Se her www.quality.org

Kursets formål:

Efter endt træning er du i stand til at forklare:

 • Formålet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed 
 • De forretningsfordele der knytter sig til den forbedrede præstation et ledelsessystem for fødevaresikkerhed leder til 
 • Auditors rolle i forhold til at planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på et audit af ledelsessystemet for fødevaresikkerhed i overensstemmelse med ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 6 (og ISO 22003 herunder ISO 17021 når relevant) og ISO 19011.

Deltagerprofil:

Kurset er målrettet alle i fødevareindustrien, der har grundlæggende viden om ISO 22000:2018, FSSC 22000 version 6, som har brug for viden og kompetencer med henblik på at kunne planlægge og lede procesbaseret audit af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed.

Forudsætning:

Med henblik på at bestå kurset anbefaler vi, at du har følgende grundlæggende viden: 

 • Krav til ledelsessystemer for fødevaresikkerhed i henhold til ISO 22000:2018 og FSSC 22000 version 6
 • Principper for fødevaresikkerhed, herunder prerequisite programmes som specificeret I ISO/TS 22002 (alle dele) og HACCP
 • Forholdet mellem fødevaresikkerhed og tilvejebringelsen af sikre fødevarer med henblik på at minimere den sundhedsskadelige virkning på menneskers helbred og proaktiv forbedring af fødevaresikkerhedspræstationen
 • Viden om relevant national/lokal FSMS lovgivning og krav.

Mere information

Alle kurser inden for fødevareområdet

Se hele vores udvalg af kurser her

Certificering inden for fødevareområdet

Den nye ISO 22000

Forbered der på ændringerne i den nye ISO 22000:2018

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os