Other sectors

Infektionshygiejnisk rengøring i sundhedssektoren

Risk Management

Undersøgelser viser, at helt op til 35% smitte kan undgås ved god forebyggende hygiejne og rengøring. Effektiv afbrydelse af såkaldte smitteveje kan ske ved at rengøre med infektionshygiejnisk fokus efter standarden DS 2451-10.

​Det er velkendt, at sygdom som følge af mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk adfærd i sundhedssektoren årligt koster det danske samfund en milliardregning pga. indlæggelse på hospital, øget pres på hele behandlingssystemet, medicin mv. – for ikke at tale om de menneskelige omkostninger som sygdom betyder for den enkelte borger, pårørende og samfund.

På kurset Infektionshygiejnisk rengøring får du med udgangspunkt i standarden DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, krav til rengøring viden om, hvorledes man gør rent med fokus på fjernelse af smitstof, således at infektioner forebygges.

Indhold 

Du får en grundig indføring i principperne for rengøring og kvalitetskontrol i sundhedssektoren. På kurset får du bl.a. viden om:

 • Overblik over indhold i DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren
 • Sammenhængen mellem INSTA 800 og DS 2451-10
 • Gennemgang af kritiske styringspunkter
 • Hygiejneniveauer
 • Risikograder og risikofaktorer
 • Kendskab til risiko for smittespredning på de forskellige hygiejneniveauer
 • Kendskab til hygiejne ved brug af rengøringsmidler, vand og rengøringsudstyr
 • Hygiejnekrav til rengøringsudstyr samt vedligehold af dette
 • Kendskab til optørring af spild og forurening med humant biologisk materiale
 • Praktisk træning i inspektion af de 10 kritiske risikopunkter (den praktiske træning foregår på et hospital tæt på kursusstedet).

Målgruppe 

Kurset henvender sig til ansatte i sundhedssektoren (hospitaler, klinikker, plejecentre mv.), der arbejder med og/eller er ansvarlige for rengøring og/eller kvalitetskontrol. Kurset er relevant for aktører i sundhedssektoren, hvad enten man benytter interne medarbejdere til rengøring og kvalitetskontrol eller man har udliciteret opgaven til en ekstern rengøringsleverandør.

Herudover henvender kurset sig til alt sundhedspersonale med en særlig interesse i infektionshygiejnisk rengøring.

Udbytte 

Efter kurset vil du som deltager være:

 • Grundigt indført i principperne for DS 2451-10 og sammenhængen med INSTA 800
 • I stand til at fastlægge niveauer for renhed af overflader samt at anvise arbejdsprocesser, der fører til opnåelse af de fastlagte hygiejneniveauer
 • I stand til at opstille et rengøringssystem, der kan bidrage til forebyggelse af infektioner
 • I stand til at bidrage til at styre rengøringsindsatsen og derved dokumentere, forbedre og opretholde hygiejneniveauet.

Vi anbefaler at medbringe standarden: DS 2451-10 på kurset.

Afholdelsessted:

Frederik VI's Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense
Tlf.: 65 94 13 13


Yderligere information: 

DNV GL Business Assurance udbyder følgende kurser om INSTA 800:

•Personcertificering efter DS/INSTA 800, videnniveau 3 (Certificeret rengøringsinspektør) 

•Personcertificering efter DS/INSTA 800, videnniveau 4 (Certificeret rengøringsplanlægger)

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL
Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +4539457093

Send email

Tilmeld dig kurset her

TILMELD DIG HER

Varighed:

2 dage

Forudsætning:

Kurset bør suppleres med viden om DS/INSTA 800, Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet.

Pris:

10.700 DKK (ex. moms) Prisen dækker kursusmateriale og afsluttende test samt forplejning under kurset. Prisen er ekskl. overnatning og middag om aftenen. For reservation af dette, kontakt venligst afholdelsesstedet direkte.

Yderligere information:

Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV GL på www.dnvgl.dk/betingelser

​Det er velkendt, at sygdom som følge af mangelfuld rengøring og forkert hygiejnisk adfærd i sundhedssektoren årligt koster det danske samfund en milliardregning pga. indlæggelse på hospital, øget pres på hele behandlingssystemet, medicin mv. – for ikke at tale om de menneskelige omkostninger som sygdom betyder for den enkelte borger, pårørende og samfund.

På kurset Infektionshygiejnisk rengøring får du med udgangspunkt i standarden DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, krav til rengøring viden om, hvorledes man gør rent med fokus på fjernelse af smitstof, således at infektioner forebygges.

Indhold 

Du får en grundig indføring i principperne for rengøring og kvalitetskontrol i sundhedssektoren. På kurset får du bl.a. viden om:

 • Overblik over indhold i DS 2451-10, Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren
 • Sammenhængen mellem INSTA 800 og DS 2451-10
 • Gennemgang af kritiske styringspunkter
 • Hygiejneniveauer
 • Risikograder og risikofaktorer
 • Kendskab til risiko for smittespredning på de forskellige hygiejneniveauer
 • Kendskab til hygiejne ved brug af rengøringsmidler, vand og rengøringsudstyr
 • Hygiejnekrav til rengøringsudstyr samt vedligehold af dette
 • Kendskab til optørring af spild og forurening med humant biologisk materiale
 • Praktisk træning i inspektion af de 10 kritiske risikopunkter (den praktiske træning foregår på et hospital tæt på kursusstedet).

Målgruppe 

Kurset henvender sig til ansatte i sundhedssektoren (hospitaler, klinikker, plejecentre mv.), der arbejder med og/eller er ansvarlige for rengøring og/eller kvalitetskontrol. Kurset er relevant for aktører i sundhedssektoren, hvad enten man benytter interne medarbejdere til rengøring og kvalitetskontrol eller man har udliciteret opgaven til en ekstern rengøringsleverandør.

Herudover henvender kurset sig til alt sundhedspersonale med en særlig interesse i infektionshygiejnisk rengøring.

Udbytte 

Efter kurset vil du som deltager være:

 • Grundigt indført i principperne for DS 2451-10 og sammenhængen med INSTA 800
 • I stand til at fastlægge niveauer for renhed af overflader samt at anvise arbejdsprocesser, der fører til opnåelse af de fastlagte hygiejneniveauer
 • I stand til at opstille et rengøringssystem, der kan bidrage til forebyggelse af infektioner
 • I stand til at bidrage til at styre rengøringsindsatsen og derved dokumentere, forbedre og opretholde hygiejneniveauet.

Vi anbefaler at medbringe standarden: DS 2451-10 på kurset.

Afholdelsessted:

Frederik VI's Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense
Tlf.: 65 94 13 13


Yderligere information: 

DNV GL Business Assurance udbyder følgende kurser om INSTA 800:

•Personcertificering efter DS/INSTA 800, videnniveau 3 (Certificeret rengøringsinspektør) 

•Personcertificering efter DS/INSTA 800, videnniveau 4 (Certificeret rengøringsplanlægger)

Datoer & Lokation

Datoer Lokation
Datoer
xx. 2018
Lokation

Odense