Other sectors

Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001

Synergi Life - Survey Manager software for supplier relationship management

På kurset får du på 1 dag hjælp til at forstå og få overblik over ISO 27001 med fokus på at optimere udbyttet af sikkerhedsledelse.

Om Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til ”mindsettet” i standarden, til kravene i ISO 27001 - og ad den vej opnå indsigt i ledelsesopgaver og de forretningsfordele, der er knyttet til systematisk at arbejde med et ledelsessystem for informationssikkerhed.

ISO 27001 er den best practice standard, der effektivt kan koble informationssikkerhed og god virksomhedsledelse sammen, og den standard der ofte refereres til blandt andet i forbindelse EU’s Persondataforordning/GDPR.

Om kurset

Dette 1-dags kursus henvender sig bredt til ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for eller arbejder med opbygning, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemer for informationssikkerhed  - ofte benævnt ISMS (Information Security Management System).

På kurset får du:

 • Kravene i ISO 27001 – hvilke krav er der og hvordan skal de fortolkes?
 • Informationssikkerhedsledelse - grundprincipper
 • Standardens struktur – herunder, hvorfor er den bygget op, som den er
 • Væsentligste begreber i informationssikkerhed
 • Risikoanalyse af aktiver
 • Ændringer i risikobillede

Du får lejlighed til at stille spørgsmål og erfaringsudveksle – da dagen bl.a. er tilrettelagt med 2 små sessioner med gruppearbejde. Kurset kan stå alene, men det kan også ses som del 1 af i alt 3 kursusdage, hvor der de 2 efterfølgende dage uddybes, arbejdes med en case og fokuseres på auditorrollen, der er væsentlig i arbejdet med sikkerhed. Se auditorkurset i informationssikkerhed.


Målgruppe

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset eller ingen viden om ISO 27001-standarden og/eller dem, der:

 • Skal implementere kravene i standarden 
 • Skal gennemføre audit af et ledelsessystem for informationssikkerhed
 • Skal deltage i opbygning, udvikling eller vedligeholdelse af virksomhedens ledelsessystem for informationsikkerhed

Efter kurset har du:

 • Overblik over indhold og krav i ISO 27001
 • Viden om hvordan ISO 27001 kan bidrage til at identificere og sikre virksomhedens aktiver
 • Fået grundlæggende viden om standardens hensigt og de forretningsfordele, der knytter sig til arbejdet med et ledelsessystem for informationssikkerheden

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af teoretiske indlæg, diskussion og praktiske øvelser. 

Kontakt os for yderligere information

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt os

Tilmeld dig kurset

TILMELDING

Hvornår:

Add to calendar 2023/05/02 09:00 2023/05/02 18:00 Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001 På kurset får du på 1 dag hjælp til at forstå og få overblik over ISO 27001 med fokus på at optimere udbyttet af sikkerhedsledelse.
https://www.dnv.dk/training/introduktion-til-informationssikkerhed-efter-iso-27001-86437
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Varighed:

1 dag

Pris:

DKK 6.800,- (ekskl. moms) Prisen er inkl. kursusmateriale. Prisen er ekskl. overnatning og middag.

Yderligere information:

Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV Business Assurance på www.dnv.dk/betingelser

Om Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til ”mindsettet” i standarden, til kravene i ISO 27001 - og ad den vej opnå indsigt i ledelsesopgaver og de forretningsfordele, der er knyttet til systematisk at arbejde med et ledelsessystem for informationssikkerhed.

ISO 27001 er den best practice standard, der effektivt kan koble informationssikkerhed og god virksomhedsledelse sammen, og den standard der ofte refereres til blandt andet i forbindelse EU’s Persondataforordning/GDPR.

Om kurset

Dette 1-dags kursus henvender sig bredt til ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for eller arbejder med opbygning, implementering og vedligeholdelse af ledelsessystemer for informationssikkerhed  - ofte benævnt ISMS (Information Security Management System).

På kurset får du:

 • Kravene i ISO 27001 – hvilke krav er der og hvordan skal de fortolkes?
 • Informationssikkerhedsledelse - grundprincipper
 • Standardens struktur – herunder, hvorfor er den bygget op, som den er
 • Væsentligste begreber i informationssikkerhed
 • Risikoanalyse af aktiver
 • Ændringer i risikobillede

Du får lejlighed til at stille spørgsmål og erfaringsudveksle – da dagen bl.a. er tilrettelagt med 2 små sessioner med gruppearbejde. Kurset kan stå alene, men det kan også ses som del 1 af i alt 3 kursusdage, hvor der de 2 efterfølgende dage uddybes, arbejdes med en case og fokuseres på auditorrollen, der er væsentlig i arbejdet med sikkerhed. Se auditorkurset i informationssikkerhed.


Målgruppe

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset eller ingen viden om ISO 27001-standarden og/eller dem, der:

 • Skal implementere kravene i standarden 
 • Skal gennemføre audit af et ledelsessystem for informationssikkerhed
 • Skal deltage i opbygning, udvikling eller vedligeholdelse af virksomhedens ledelsessystem for informationsikkerhed

Efter kurset har du:

 • Overblik over indhold og krav i ISO 27001
 • Viden om hvordan ISO 27001 kan bidrage til at identificere og sikre virksomhedens aktiver
 • Fået grundlæggende viden om standardens hensigt og de forretningsfordele, der knytter sig til arbejdet med et ledelsessystem for informationssikkerheden

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af teoretiske indlæg, diskussion og praktiske øvelser. 

Mere information

ISO 27001

ISO 27001:2013 standard

Ti trin til informationssikkerhed

GDPR - EU Persondataforordning

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os