DNV Danmark

Legepladsinspektørkursus

Risk Management

Legepladsinspektørkurset afholdes af DALPIN ApS, Herluf Trolles Vej 34, 5220 Odense SØ. E-mail: mail@dalpin.dk. Web: www.dalpin.dk På dette ugekursus i legepladssikkerhed er der mulighed for at bliver certificeret legepladsinspektør. På kurset får man både et teoretisk og praktisk kendskab til legepladsredskaber og legepladssikkerhed. Der vil ligeledes være en introduktion til hvordan man rapporterer afvigelser fra standarderne. Undervisningen tager udgangspunkt i gældende standarder for legepladssikkerhed (DS/EN1176 og DS/EN1177). Der vil ligeledes være en kort gennemgang af gældende lovgivning for området.

Kurset vil primært foregå med plenumundervisning. Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs. Der vil i kursusforløbet være indlagt opgaver, det kan løses i grupper eller individuelt. Pensummet gennemgås fra mandag til torsdag. Fredag formiddag anvendes til opsamling samt repetition af ugens pensum.

I hovedtræk er pensum som følger:

 • Grundig gennemgang af den europæiske standard DS/EN 1176:2008 med delstandarder
 • Grundig gennemgang af krav og testudstyr, der er gældende ved legepladsinspektion
 • Introduktion til den europæiske standard DS/EN 1177:2008
 • Introduktion til regler og gældende lovgivning for området
 • Introduktion til anvendelse af rapportskabelonen

Fredag eftermiddag er der indlagt en eksamen, som består af en opgave med en kombination af afkrydsningsopgaver og beregningsopgaver.

Eksamens varighed er 2 timer.

En bestået eksamen giver adgang til at gå videre i forløbet til, at bliver certificeret legepladsinspektør. Vælger man at gå videre, så skal der fortages en legepladsinspektion med tilhørende inspektionsrapport. Certificeringsrapporten skal være indsendt til DALPIN ApS til bedømmelse senest 8 uger efter bestået eksamen. Når der er indleveret en inspektionsrapport med tilfredsstillende resultat, vil man få tildelt et certifikat som legepladsinspektør. Efterfølgende vil gencertificeringen komme hvert 3. år.

Kursus med tre i en:

Kurset er bygget op på en sådan måde, at man kan slutte kurset på 2 forskellige måder, samt starte/hoppe på kurset ligeledes på 2 måder. Kurset er primært tiltænkt kursister, der ønsker at gennemgå hele kurset, dermed slutte som certificeret legepladsinspektør. Hvis man ikke ønsker at lade sig certificer som legepladsinspektør, så kan man slutte kurset efter eksamen. Man har så ikke lov til at udføre legepladsinspektioner med henvisning til Dansk Standard. Alle der består eksamen fredag vil modtage et kursusbevis med bestået eksamen i legepladssikkerhed.  

Personer, der i dag er certificeret legepladsinspektører eller tidligere har bestået DS Certificering/Dansk Standards Diplomkursus som legepladsinspektør efter seneste gældende standarder, kan hoppe på kurset fredag morgen. Der vil de så deltage i den opsamling og repetition, som de øvrige kursister gennemgår. Fredag eftermiddag gennemfører de nye kursister så eksamen på lige vilkår med de øvrige kursister. Bestås eksamen kan man gå videre i forløbet til certificeret legepladsinspektør med de øvrige kursister. Dette forløb fra og med fredag, vil fremover være måden, man bliver gencertificeret på. 


Kursusforløb mandag – torsdagRepetition og eksamen fredagRepetition og eksamen fredag
Certificeret Legepladsinspektør
uden kurset
DeltagelseDeltagelseDeltagelse*
Certificeret Legepladsinspektør
uden kurset
DeltagelseDeltagelse*
Bestået eksamen ved kursus
i legepladssikkerhed
DeltagelseDeltagelse

 *Certificeringsrapporten skal indsendes senest 8 uger efter bestået eksamen.


Kontakt venligt DALPIN på e-mail: mail@dalpin.dk for priser, hvis du ønsker:

 • At blive certificeret

 • Deltage i fredagens program inkl. certificering 

 • Har spørgsmål til pris for fremtidig gencertificering

Målgruppe:

Kurset er rettet mod personer, der arbejder / skal arbejde med legepladssikkerhed i kommuner, boligforeninger, personer fra det grønne område samt montører og produktionsmedarbejdere/-ansvarlige, der er ansat hos legepladsproducenter. Kurset er ligeledes rettet mod personer, der i dag arbejder med legepladssikkerhed, men ønsker at blive opdateret på området.

Udbytte:

1. Bestået kursus i legepladssikkerhed      

 • Teoretisk og praktisk kendskab til standarderne – DS/EN 1176 og DS/EN 1177      
 • Kendskab til hvad der findes af lovgivning på legepladsområdet
 • Udstedelse af kursusbevis, hvor det fremgår om eksamen er bestået. 

2. Certificeret legepladsinspektør      

 • Ovenstående 3 punkter      
 • Certifikat som legepladsinspektør fra DNV GL      
 • Ret til at udfører legepladsinspektion med henvisning til DS certifikat DNV GL     
 • Mulighed for medlemskab af BFLI ”Brancheforeningen for legepladsinspektører”.

Yderligere information:

Hvilke forudsætninger kræver det at blive certificeret legepladsinspektør?
 • Du skal være fortrolig med word og pdf
Hvad må du som certificeret legepladsinspektør?
 • Udarbejde inspektioner med henvisning til certifikat fra DNV GL 
 • Anvende DNV GL's logo på din hjemmeside og trykt materiale, det er dog vigtigt at:
 • Logoet kun anvendes i forbindelse med den certificerede person(navn eller foto)
 • Det tydeligt fremgår at der er tale om en personcertificering – dvs. virksomheden er ikke certificeret

Kontakt os for yderligere information

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt os

Tilmeld dig kurset her

TILMELDING

Varighed:

5 dage

Pris:

For kursuspris, kontakt venligst DALPIN på e-mail: mail@dalpin.dk

Kurset vil primært foregå med plenumundervisning. Der vil være mulighed for spørgsmål undervejs. Der vil i kursusforløbet være indlagt opgaver, det kan løses i grupper eller individuelt. Pensummet gennemgås fra mandag til torsdag. Fredag formiddag anvendes til opsamling samt repetition af ugens pensum.

I hovedtræk er pensum som følger:

 • Grundig gennemgang af den europæiske standard DS/EN 1176:2008 med delstandarder
 • Grundig gennemgang af krav og testudstyr, der er gældende ved legepladsinspektion
 • Introduktion til den europæiske standard DS/EN 1177:2008
 • Introduktion til regler og gældende lovgivning for området
 • Introduktion til anvendelse af rapportskabelonen

Fredag eftermiddag er der indlagt en eksamen, som består af en opgave med en kombination af afkrydsningsopgaver og beregningsopgaver.

Eksamens varighed er 2 timer.

En bestået eksamen giver adgang til at gå videre i forløbet til, at bliver certificeret legepladsinspektør. Vælger man at gå videre, så skal der fortages en legepladsinspektion med tilhørende inspektionsrapport. Certificeringsrapporten skal være indsendt til DALPIN ApS til bedømmelse senest 8 uger efter bestået eksamen. Når der er indleveret en inspektionsrapport med tilfredsstillende resultat, vil man få tildelt et certifikat som legepladsinspektør. Efterfølgende vil gencertificeringen komme hvert 3. år.

Kursus med tre i en:

Kurset er bygget op på en sådan måde, at man kan slutte kurset på 2 forskellige måder, samt starte/hoppe på kurset ligeledes på 2 måder. Kurset er primært tiltænkt kursister, der ønsker at gennemgå hele kurset, dermed slutte som certificeret legepladsinspektør. Hvis man ikke ønsker at lade sig certificer som legepladsinspektør, så kan man slutte kurset efter eksamen. Man har så ikke lov til at udføre legepladsinspektioner med henvisning til Dansk Standard. Alle der består eksamen fredag vil modtage et kursusbevis med bestået eksamen i legepladssikkerhed.  

Personer, der i dag er certificeret legepladsinspektører eller tidligere har bestået DS Certificering/Dansk Standards Diplomkursus som legepladsinspektør efter seneste gældende standarder, kan hoppe på kurset fredag morgen. Der vil de så deltage i den opsamling og repetition, som de øvrige kursister gennemgår. Fredag eftermiddag gennemfører de nye kursister så eksamen på lige vilkår med de øvrige kursister. Bestås eksamen kan man gå videre i forløbet til certificeret legepladsinspektør med de øvrige kursister. Dette forløb fra og med fredag, vil fremover være måden, man bliver gencertificeret på. 


Kursusforløb mandag – torsdagRepetition og eksamen fredagRepetition og eksamen fredag
Certificeret Legepladsinspektør
uden kurset
DeltagelseDeltagelseDeltagelse*
Certificeret Legepladsinspektør
uden kurset
DeltagelseDeltagelse*
Bestået eksamen ved kursus
i legepladssikkerhed
DeltagelseDeltagelse

 *Certificeringsrapporten skal indsendes senest 8 uger efter bestået eksamen.


Kontakt venligt DALPIN på e-mail: mail@dalpin.dk for priser, hvis du ønsker:

 • At blive certificeret

 • Deltage i fredagens program inkl. certificering 

 • Har spørgsmål til pris for fremtidig gencertificering

Målgruppe:

Kurset er rettet mod personer, der arbejder / skal arbejde med legepladssikkerhed i kommuner, boligforeninger, personer fra det grønne område samt montører og produktionsmedarbejdere/-ansvarlige, der er ansat hos legepladsproducenter. Kurset er ligeledes rettet mod personer, der i dag arbejder med legepladssikkerhed, men ønsker at blive opdateret på området.

Udbytte:

1. Bestået kursus i legepladssikkerhed      

 • Teoretisk og praktisk kendskab til standarderne – DS/EN 1176 og DS/EN 1177      
 • Kendskab til hvad der findes af lovgivning på legepladsområdet
 • Udstedelse af kursusbevis, hvor det fremgår om eksamen er bestået. 

2. Certificeret legepladsinspektør      

 • Ovenstående 3 punkter      
 • Certifikat som legepladsinspektør fra DNV GL      
 • Ret til at udfører legepladsinspektion med henvisning til DS certifikat DNV GL     
 • Mulighed for medlemskab af BFLI ”Brancheforeningen for legepladsinspektører”.

Yderligere information:

Hvilke forudsætninger kræver det at blive certificeret legepladsinspektør?
 • Du skal være fortrolig med word og pdf
Hvad må du som certificeret legepladsinspektør?
 • Udarbejde inspektioner med henvisning til certifikat fra DNV GL 
 • Anvende DNV GL's logo på din hjemmeside og trykt materiale, det er dog vigtigt at:
 • Logoet kun anvendes i forbindelse med den certificerede person(navn eller foto)
 • Det tydeligt fremgår at der er tale om en personcertificering – dvs. virksomheden er ikke certificeret

Datoer & Lokation

Datoer Lokation Inkluderet
Datoer
09. - 13. november 2020 
Lokation
Hotel Niels Juel, Køge