Other sectors

Sikring af personoplysninger efter ISO 27701

ISO 20000 1134x300

På dette 1-dags kursus får du grundigt kendskab til og træning i de værktøjer og kontroller, der skal anvendes af auditorer for at virksomheden helt styr på sikkerheden vedrørende Personoplysninger. Der vil være fokus på implementering, auditorproces samt standardens mind-set og indhold i en auditsammenhæng. Kursets teoretiske del er baseret på ISO 27701 og ISO 27001.

Det anbefales, at deltagerne forud for deltagelse i dette kursus har et grundlæggende kendskab til ISO 27001 standarden, som eventuelt kan opnås ved deltagelse i kurset: Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001.

Om Sikring af personoplysninger

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og træning i ISO 27701 og sikring af personoplysninger. Vi har fokus på auditorværktøjer, implementering og forståelsen af et procesorienteret ledelsessystem. Deltagerne trænes i at forstå og planlæggeimplementering af kontroller til beskyttelse af personoplysninger, så virksomheden/organisationen får optimalt udbytte af systemet.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 27701 og ISO 27001.

Indhold:

 • Informationssikkerhedsledelse, grundprincipper og kort gennemgang af standardens hovedtræk, struktur og fortolkninger
 • Procesorienteret informationssikkerhedsledelse
 • Specifikke foranstaltninger vedr. personoplysninger
 • De organisatoriske udfordringer ved implementering
 • Forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning af audit
 • Identifikation af afvigelser og forbedringer samt arbejdet med korrigerende handlinger
 • Live audit i praksis.

Kurset er en kombination af teori, praksis og diskussion.
Har du intet kendskab til ISO 27001 anbefaler vi, at du først deltager i kurset Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001.  

Målgruppe:

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset viden om ISO 27701-standarden og/eller dem, der:
 • Skal implementere kravene i standarden 
 • Skal forbedre ders virksomheds beskyttelse af personoplysninger og efterlevelse af GDPR
 • Skal deltage i opbygning, udvikling eller vedligeholdelse af virksomhedens ledelsessystem for informationssikkerhed/personoplysninger

Efter kurset har du:

 • Fået en kort gennemgang af kravene i ISO 27701
 • Fået viden om, hvordan ISO 27701 kan bidrage til at identificere og sikre virksomhedens aktiver
 • Fået grundlæggende viden om standardens hensigt og de forretningsfordele, der knytter sig til arbejdet med et ledelsessystem for informationssikkerheden
Kurset kan stå alene, men det kan også ses som del 3 af i alt 5 kursusdage, hvor du på dag 1-3 får en introduktion til ISO 27001 med udgangspunkt i krav og struktur og audit i den standard. 

Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang, diskussion og praktiske øvelser.
Underviserne er selv Lead Auditorer og har stor erfaring i ISO 27001 implementering og certificering af både private og offentlige organisationer – og begge er erfarne undervisere.       

Kontakt os for yderligere information

Har du spørgsmål til kurset?

Kontakt os

Tilmeld dig kurset her

TILMELDING

Varighed:

1 dag

Pris:

DKK 6.800,- (ekskl. moms). Prisen er inkl. kursusmateriale.

Yderligere information:

Se desuden afbestillingsbetingelser og praktiske oplysninger om kurser, konferencer og temadage hos DNV Business Assurance A/S på www.dnv.dk/betingelser

Det anbefales, at deltagerne forud for deltagelse i dette kursus har et grundlæggende kendskab til ISO 27001 standarden, som eventuelt kan opnås ved deltagelse i kurset: Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001.

Om Sikring af personoplysninger

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og træning i ISO 27701 og sikring af personoplysninger. Vi har fokus på auditorværktøjer, implementering og forståelsen af et procesorienteret ledelsessystem. Deltagerne trænes i at forstå og planlæggeimplementering af kontroller til beskyttelse af personoplysninger, så virksomheden/organisationen får optimalt udbytte af systemet.

Kursets teoretiske del er baseret på ISO 27701 og ISO 27001.

Indhold:

 • Informationssikkerhedsledelse, grundprincipper og kort gennemgang af standardens hovedtræk, struktur og fortolkninger
 • Procesorienteret informationssikkerhedsledelse
 • Specifikke foranstaltninger vedr. personoplysninger
 • De organisatoriske udfordringer ved implementering
 • Forberedelse, gennemførelse, rapportering og opfølgning af audit
 • Identifikation af afvigelser og forbedringer samt arbejdet med korrigerende handlinger
 • Live audit i praksis.

Kurset er en kombination af teori, praksis og diskussion.
Har du intet kendskab til ISO 27001 anbefaler vi, at du først deltager i kurset Introduktion til informationssikkerhed efter ISO 27001.  

Målgruppe:

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset viden om ISO 27701-standarden og/eller dem, der:
 • Skal implementere kravene i standarden 
 • Skal forbedre ders virksomheds beskyttelse af personoplysninger og efterlevelse af GDPR
 • Skal deltage i opbygning, udvikling eller vedligeholdelse af virksomhedens ledelsessystem for informationssikkerhed/personoplysninger

Efter kurset har du:

 • Fået en kort gennemgang af kravene i ISO 27701
 • Fået viden om, hvordan ISO 27701 kan bidrage til at identificere og sikre virksomhedens aktiver
 • Fået grundlæggende viden om standardens hensigt og de forretningsfordele, der knytter sig til arbejdet med et ledelsessystem for informationssikkerheden
Kurset kan stå alene, men det kan også ses som del 3 af i alt 5 kursusdage, hvor du på dag 1-3 får en introduktion til ISO 27001 med udgangspunkt i krav og struktur og audit i den standard. 

Undervisningsform:

Undervisningen foregår som en kombination af gennemgang, diskussion og praktiske øvelser.
Underviserne er selv Lead Auditorer og har stor erfaring i ISO 27001 implementering og certificering af både private og offentlige organisationer – og begge er erfarne undervisere.       

Mere information

ISO 27001

ISO 27001:2013 standard

Ti trin til informationssikkerhed

GDPR - EU Persondataforordning

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os