Partnership industry experts

Industrieksperter og partnerskabstilgang

Med kontorer over hele verden, er DNV GL lokal forankret med et internationalt udsyn der giver dig en lokal service. Vores medarbejdere taler dit sprog og kender til lokale behov og skikke og til det marked, du opererer i. Og vi sætter os naturligvis altid grundigt ind i den branche, du arbejder i.

Et stærkt fundament

Vi har en af de strengeste audituddannelser og kvalifikationsprogrammer i erhvervslivet. Med vores Risk Based Certification™ har du garanti for, at vi leverer topkvalitet hver gang, overalt. Vores auditorer er uddannet til at forstå de udfordringer, du står over for, og de forstår sammenhængen mellem dine forretningsmæssige mål og de operationelle processer i din virksomhed.

Certificering kræver den rette partner

Uanset din branche eller virksomhedsstørrelse ved vi, at du har en vision for din virksomhed. Og vi kan hjælpe med at formulere en plan, der bringer dig dertil. Vi kan også levere integrerede audits på tværs af landegrænser, give dig redskaber til at styre komplekse forsyningskæder og ikke mindst levere de certificeringer, du behøver for at komme ind på nye markeder.

Vi hjælper dig med, at:

 • Forstå, hvor du er i dag 
 • Formuler en plan for, hvor du ønsker at være i morgen
 • Beslut, hvordan du vil komme dertil
 • Skab løbende forbedringer og ’business excellence’
Account Management

Account Management = På sikker grund

At blive certificeret handler ikke kun om et certifikat. Der er folk i baggrunden, der støtter dig - og med DNV GL får du én kontaktperson til at hjælpe dig med opgaverne undervejs, fx med:

 • Ændringer i omfanget af certificering
 • Planlægning af audits og support
 • Tekniske teams
 • Kundeadministration
 • Gratis vejledning om ændringer i standarderne
I starten af 2016 lancerede vi en kundeportal , der gør det muligt for dig at styre din certificeringsproces online.

Next Generation Risk Based Certification - transfer

Risk Based Certification

Risikobaseret certificeringstilgang - mere end blot et certifikat

Vi tager certificering til det næste niveau. Vores auditmetode gør det muligt at påvise, at din virksomhed lever op til den valgte standard - alt imens I skaber bæredygtige og værdifulde forretningsresultater over tid.

Identificering af mål og afdækning af risici

Det første skridt er at FORSTÅ din organisation og dens kontekst. Det omfatter identificering af jeres langsigtede forretningsmål, indsigt i de relevante interessenter og afdækning af de kritiske risici, der kan komme i vejen for jeres planer.  I bør også overveje, hvilke risici der kan forhindre jer i at nå jeres mål - og hvilke jeres system kan hjælpe jer med at administrere. Det er alt sammen afsæt til det første møde med vores auditor, hvor I diskuterer og PRIORITERER de mest kritiske risici, så vi kan udføre et fokuseret audit. 

Fokusområderne bør afspejle dine langsigtede forretningsmål og dermed, hvad der betyder mest for din organisation og forretningsmæssige mål. Målet er at fastlægge 1-3 fokusområder til jeres audits.

Combined Audit Project - transfer

Kombinerede audits

Spar tid og penge med et kombinerede audit

Vores auditorer er uddannet i flere standarder og kan foretage integrerede audits på stedet.

Et integreret system

Der er ofte en høj grad af kompatibilitet mellem ledelsessystemernes standarder, selv om de dækker forskellige områder. Mange organisationer vælger at bygge deres ledelsessystem i ét integreret system, der dækker områder som kvalitet, sikkerhed og sundhed og miljøet. Ved at integrere flere standarder i ét ledelsessystem, undgår du dobbeltarbejde og sparer dermed mange ressourcer.

Alle kritiske områder i en audit

Et integreret ledelsessystem giver dig en simpel dokumentation, hvor du ikke behøver at forberede et komplet sæt dokumentation for hver enkelt standard. Men uanset, om du vælger denne integrerede tilgang eller bygger parallelle systemer til at dække hvert område, kan alle din virksomheds kritiske områder evalueres og certificeres i et enkelt, kombineret certificeringsaudit.

Bespoke Audit Protocol

Skræddersyede auditprogrammer

Audits målrettet til dine behov

Vi tilbyder en række forskellige audittilgange, der alle er målrettet dine behov.

Generiske auditprogrammer

Generiske auditsprogrammer dækker kendte internationale standarder såsom ISO 9001 og ISO 14001. Fordelen ved et generisk auditprogram er, at det giver et mere objektivt auditresultat via brug af vægtede spørgsmål, der knytter sig til kravene i standarderne.

Skræddersyede auditsprogrammer

Skræddersyede auditprogrammer går skridtet videre. Udover de anerkendte standarder inddrages også kundens egne forventninger, politikker og processer i auditkriterierne.

Audits med score

Et audit med score er et effektfuld redskab til at tydeliggøre resultaterne over for ledelse og medarbejdere. Via grafiske skærme måles og vises forbedringer (eller fald), fx ud fra absolut score, procentvis score eller niveauer af præstation - alt sammen knyttet til vigtige værdier for kunden.

Customer Portal -

Håndter din certificering via din egen konto

Vores kundeportal eAdvantage er en online platform, der gør din certificering endnu lettere:

 • Få adgang til oplysninger om projekter, afvigelser, aktiviteter og steder
 • Spor, opdater og luk jeres afvigelser
 • Se audittidsplan i kalenderen

eAdvantage er til rådighed for nye kunder, så snart de er godkendt.

Overvejer du at skifte certificeringsorgan?

Kontakt os