BRCGS global standard for fødevaresikkerhed

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til fødevaresikkerhed og -kvalitet og samtidig reducere omkostningerne til ledelse af forsyningskæden.

Certificering af dit fødevareproduktionssystem i henhold til BRCGS-standard for fødevaresikkerhed viser dit engagement i produktsikkerhed, kvalitet og overholdelse af lovgivningen og i at sikre forbrugerbeskyttelsen.

Standarden indeholder specifikke krav til et fødevareproduktions- og emballageledelsessystem, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter og services, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovgivningsmæssige krav.

Hvad er BRCGS globale standard for fødevaresikkerhed?

Den globale BRCGS-standard for fødevaresikkerhed er et af de operationelle værktøjer, der anvendes mest på verdensplan til due diligence og godkendelse af leverandører. Standarden blev udviklet første gang i 1998 af British Retail Consortium og forbedres løbende med inddragelse af internationale interessenter i forsyningskæden. I dag er det et globalt værktøj, der er baseret på de nyeste og mest opdaterede standarder og metoder for fødevaresikkerhed, og det er anerkendt af Global Food Safety Initiative - GFSI.

Den hjælper virksomheder med at udvælge og kvalificere deres leverandører og giver en ramme for ledelse af produktsikkerhed, integritet, lovlighed og kvalitet i fødevareindustrien og fødevareingrediensindustrien, der fremstiller, forarbejder og pakker fødevarer og fødevareingredienser.

Kravene i standarden vedrører kvalitetsledelsessystemet, HACCP-systemet og relevante forudsætningsprogrammer, herunder GMP- (Good Manufacturing Practice), GLP- (Good Laboratory Practice) og GHP- (Good Hygiene Practice) krav.

Certificering i henhold til den globale standard omfatter en vurdering af virksomhedens lokaler, driftssystemer og procedurer i forhold til kravene i standarden. Standarden revideres regelmæssigt, og for at opretholde certificeringen kræves det, at man overholder den seneste version af standarden.

Ud over den globale kernestandard for fødevaresikkerhed findes der en række yderligere moduler, som kan tilføjes til den normale auditproces, og som dækker aspekter som specifikke geografiske krav eller særlige markedsproblemer.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til BRCGS globale standard for fødevaresikkerhed af en uafhængig tredjepart er et krav fra de fleste detailhandlere og mærkevareejere samt fødevareforarbejdningsvirksomheder. Som følge af certificeringen kan din organisation:

  • Levere beviser for engagement og, i tilfælde af en fødevaresikkerhedshændelse, juridisk forsvar inden for rammerne af "due diligence"-konceptet.
  • Opbygning og drift af et ledelsessystem, der bedre kan opfylde kravene til fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen i de lande, hvor det færdige produkt sælges eller forbruges.
  • tilvejebringe et værktøj til forbedring af fødevaresikkerheden og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerheden.
  • Fremme reduktioner i produktspild, omarbejdning og tilbagekaldelse af produkter.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede moduler i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  BRCGS global standard for fødevaresikkerhed

BRCGS global standard for fødevaresikkerhed

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.