News and media

Welcome to our news and media resource centre. Find our latest news and events, regional and sector-specific media contacts, image and report libraries, and subscribe for updates.

29. november 2022

DNV hjælper Evida med forundersøgelser af brintrør på to strækninger i Jylland

Evida startede tidligere i 2022 forundersøgelser - såkaldte feasibility studies - af to brintrørledninger, som går på tværs af Jylland, og DNV blev valgt som konsulent til at udføre studierne. Forundersøgelserne skal bl.a. afdække økonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige forudsætninger for etablering af brintrørledningerne, nærmere bestemt en 90 km lang rørledning mellem Esbjerg og Fredericia og en 70 km lang rørledning mellem Idomlund vest for Holstebro og Mariager Fjord med en nordgående forbindelse til Aalborg.

  • Power and renewables
View all

Global media contacts

Nina Schjønsby
Nina Schjønsby

Director of Marketing and Communications, Digital Solutions

Send email

Find all our regional and sector-specific media contacts

See all

Key reports

DNV is a company of experts, and our insights shape the industries in which we work.