Skip to content

Kvalitetsleder

kompetence givende kvalitetslederuddannelse

Hvorfor eksamineret

Med DNV’s kompetencegivende kvalitetslederuddannelse styrker du din markedsværdi, da du med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan dokumentere, at du har en helhedsforståelse for kvalitetsledelsessystemer og processer, og at du er i stand til at skabe og påvise resultater gennem kvalitetsledelsessystemet.

Kompetencekrav

Vi anbefaler, at alle deltagere på uddannelsen har en grundlæggende viden om kravene i ISO 9001-standarden. Vi gør opmærksom på, at uddannelsen er intensiv, og at et tilfredsstillende udbytte og eksamensresultat forudsætter, at du er velforberedt og yder en aktiv indsats under uddannelsen. På uddannelsens første modul får du nyttig information om uddannelsens forløb, læringsmål og hvordan du får optimalt udbytte af læringen undervejs.

Eksamen og mundtlig fremlæggelse

Eksamen gennemføres på 5. moduls sidste dag. Eksamen er skriftlig og varer 2,5 timer. Der må anvendes kursusmaterialer ved eksamen. Eksamen er tilrettelagt som en kombination af:

 • Multiple-choice-spørgsmål
 • Spørgsmål, du skal besvare med begrundede løsningsforslag
 • Caseopgave, hvor du skal demonstrere evnen til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et problem.

Består du eksamen modtager du efterfølgende et eksamensbevis. Hvis du ikke består eksamen, udstedes deltagerbevis.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig fremlæggelse af den personlige problemstilling, deltagerne har arbejdet med gennem uddannelsens moduler.

Tid og sted

2024

 • Modul 1: 18.-19. september 2024
 • Modul 2: 8.-9. oktober 2024
 • Modul 3: 30.-31. oktober 2024
 • Modul 4: 20.-21. november 2024
 • Modul 5: 10.-12. december 2024

Afholdelsessted:

Frederik VI`s Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

Pris

Hele uddannelsen: kr. 54.500,- ekskl. moms og overnatning.

Prisen dækker:

 • Undervisning fordelt på 5 moduler svarende til 11 undervisningsdage
 • Forplejning i løbet af kursusdagen (middag ekskl.)
 • Kursusmateriale
 • Løbende individuel feedback og sparring
 • Eksamensbevis ved bestået eksamen
 • Tilbud om deltagelse i Netværk for kvalitetsledere, hvor du efter uddannelsens afslutning kan udveksle erfaringer med andre, der har deltaget på uddannelsen

Kontakt:

Birgit Lund Nielsen

Tlf: +45 39 45 70 93

Email: birgit.lund.nielsen@dnv.com