Skip to content

Kvalitetsleder

kompetence givende kvalitetslederuddannelse

Susan Heilemann

Susan har arbejdet med ledelsessystemer hele sit arbejdsliv både i rollen som konsulent, kvalitetschef og ledende auditor. Hun har solid erfaring med opbygning, implementering og auditering af integrerede ledelsessystemer samt undervisning på alle organisatoriske niveauer. I kraft af sit virke som konsulent kommer hun bredt rundt i danske industrivirksomheder og har stor erfaring at trække på. Susan er kursusleder på Kvalitetslederuddannelsen og underviser på flere af modulerne. Hun sætter stor pris på at skabe rum, hvor alle har mulighed for at bidrage og udvikle sig – hvad enten det er hver for sig eller sammen. Oprindeligt er Susan uddannet civilingeniør i miljøplanlægning.

Kåre Appel Weng

Kåre Appel Weng har mere end 12 års erfaring fra certificeringsbranchen med ledelsessystemer, kurser, undervisning og certificeringsforløb for kunder i både Danmark og globalt. Han arbejder blandt andet sammen med topledelser om at skabe værdi med ledelsessystemer og audit, og så har han været underviser på omkring 100 kurser, workshops og foredrag om ledelsessystemer og audit. Kåre var med til at udvikle Kvalitetslederuddannelsen, da den blev lanceret første gang tilbage i 2011. Kåre er cand.mag. i organisationskommunikation og ledelse fra Aalborg Universitet i 2005.

Diana Görlitz

Diana har mere end 10 års erfaring med informationssikkerhed og implementering af IT-løsninger. I sin stilling som Lead Auditor i DNV auditerer Diana ledelsessystemer for informationssikkerhed for en bred vifte af private og offentlige virksomheder.

Gennem de seneste 10 år har Diana understøttet IT, digitalisering og informationssikkerhed i både styrelser, kommuner, regioner og private virksomheder. Diana blev certificeret ISO 27001 lead auditor i 2017, og startede sit auditorvirke med at sikre sundhedsdata og implementere forsknings-IT-løsninger i Region Hovedstaden. I Devoteam Digital arbejdede Diana på flere projekter bl.a. med at hjælpe Sundhedsdatastyrelsen og Københavns Kommune med at bliver GDPR-klar.

Diana har undervist i mange forskellige sammenhænge siden 2002. Diana er idékvinden bag informationssikkerhedslederuddannelsen, og glæder sig meget til at møde jer.

Kristian Lei Kaltoft

Kristian Lei Kaltoft har mere end 13 års praktisk erfaring med at opbygge, drive og optimere certificerede ledelsessystemer. Kristian har bred praktisk erfaring med kvalitetsledelse, som primært stammer fra de forskellige funktioner han har haft i relation til opbygning og anvendelse af ledelsessystemer bl.a. som intern auditor, kvalitetsleder, chefkonsulent og systemansvarlig i Aarhus Kommune.

Kristian Lei Kaltoft har i hele karrieren, som omfatter både den offentlig og private sektor, haft fokus på at strømline arbejdsprocesser for at indfri kunders og borgeres krav og forventninger på den mest effektive og korrekte måde. Der vil i undervisningen blive inddraget erfaringer fra Aarhus Kommune samt trukket på Kristians erfaringer fra guldefterforskning på Grønland og som miljørådgiver i NIRAS med ansvar for en større pulje af forureningsundersøgelser og forureningsoprensninger. Endvidere vil Kristians erfaringer fra udvikling og implementering af et prisbelønnet brugerorienteret IT-system (FlytJord.dk), indgå i undervisningen.

Kristian Lei Kaltoft er desuden medlem af bestyrelsen af Dansk Forening for Kvalitet og med til at arrangere og afvikle konferencer om kvalitetsledelse. Kristian har bred erfaring med at undervise, holde oplæg og facilitere workshops.

Kristian er uddannet geolog fra Aarhus Universitet og arbejder som Chefkonsulent i Aarhus Kommune (Teknik og Miljø).

Charlotte Nørremark Butty

Charlotte er Ledende auditor og underviser.

At en farmakonom med et energiniveau som en topidrætskvinde skulle være ledende auditor i DS Certificering og senere DNV stod måske ikke skrevet, da hun rullede kvalitetsledelse ud på de danske apoteker i starten af 00’erne. Ikke desto mindre er Charlotte ledende auditor inden for blandt andet ISO 9001 og 14001 samt en lang række branchespecifikke ordninger.

Charlotte er herudover en del af underviserteamet i DNV, hvor hun med sikker hånd har hjulpet hundredevis af kursister igennem blandt andet vores IRCA-certificerede lead auditorkursus, vores auditorkursus i kvalitetsledelse og en lang række virksomhedsinterne kurser. Herudover har Charlotte ansvar for formidling af audit management modulet på Kvalitetslederuddannelsen.

Trine Faber Velling

Trine har mere end 15 års erfaring med bæredygtig og samfundsansvarlig virksomhedsdrift, strategiudvikling, ledelsessystemer og auditering.

Trine er tilknyttet DNV som Lead Auditor, hvor hun primært leverer tredjepartscertificeringsaudit inden for miljø, arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål. Derudover er Trine Partner og adm. direktør i Konsulenthuset for Socialøkonomi, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at understøtte udvikling af ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift og produktion.

Kion Schmeltzer

Kion har mere end 25 års undervisningserfaring med Lean & Lean Six Sigma. Kion har primært opnået sin solide Lean Six Sigma erfaring gennem en 15 år lang leder karriere karriere i blandt andet General Electric, GE, i Norge og Sverige. Han var en af de første i Europa der opnåde det højeste Lean & Six Sigma certificeringsniveau – Master Black Belt, og det gør ham til en af de højest uddannede trænere i branchen med enorm praktisk erfaring. Kions hverdag er undervisning samt konsulentarbejde over hele verden, og den typiske kunde er større internationale organisationer. Kion er akkrediteret og certificeret som IASSC-træningssamarbejdspartner samt  CSSC akkrediteret. Samtidig er Kion ligeledes en del af det danske Lean Six Sigma censorkorps (ID 33332).