Kontakt os for yderligere information

Tilmelding til Kvalitetslederuddannelsen

TILMELD DIG HER

Hvorfor eksamineret

Med en kompetencegivende kvalitetslederuddannelse styrker du din markedsværdi, da du med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan dokumentere, at du har en helhedsforståelse for ledelsessystemer og processer, og at du er i stand til at skabe og påvise resultater gennem ledelsessystemer.

Kompetencekrav

Vi anbefaler, at alle deltagere på uddannelsen har en grundlæggende viden om kravene i ISO 9001-standarden. Vi gør opmærksom på, at uddannelsen er intensiv, og at et tilfredsstillende udbytte og eksamensresultat forudsætter, at du er velforberedt og yder en aktiv indsats under uddannelsen. På Kickoff får du nyttig information om uddannelsens forløb og hvordan du får optimalt udbytte af læringen undervejs.

Eksamen

Eksamen gennemføres på 5. moduls sidste dag. Eksamen er skriftlig og varer 3 timer. Der må anvendes kursusmaterialer ved eksamen. Eksamen er tilrettelagt som en kombination af:

 • Multiple-choice-spørgsmål med hver tre svarmuligheder
 • Spørgsmål, du skal besvare med begrundede løsningsforslag
 • Spørgsmål, der skal vise, at du har evne til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et problem.

Består du eksamen modtager du efterfølgende et eksamensbevis. Hvis du ikke består eksamen, udstedes deltagerbevis

Tid og sted

2023

 • Modul 1: 20.-21. september 2023
 • Modul 2: 10.-11. oktober 2023
 • Modul 3: 1.-2. november 2023
 • Modul 4: 21.-22. november 2023
 • Modul 5: 12.-14. december 2023

2024

 • Modul 1: 18.-19. september 2024
 • Modul 2: 8.-9. oktober 2024
 • Modul 3: 30.-31. oktober 2024
 • Modul 4: 20.-21. november 2024
 • Modul 5: 10.-12. december 2024

Afholdelsessted:

Frederik VI`s Hotel
Rugårdsvej 590
5210 Odense NV

Pris

Hele uddannelsen: kr. 54.500,- ekskl. moms og overnatning.

Prisen dækker:

 • Undervisning fordelt på 5 moduler svarende til 11 undervisningsdage
 • Forplejning i løbet af kursusdagen (middag ekskl.)
 • Kursusmateriale
 • Løbende individuel feedback og sparring
 • Eksamensbevis ved bestået eksamen
 • Tilbud om deltagelse i Netværk for kvalitetsledere, hvor du efter uddannelsens afslutning kan udveksle erfaringer med andre, der har deltaget på uddannelsen

Kontakt:

Birgit Lund Nielsen

Tlf: +45 39 45 70 93

Email: birgit.lund.nielsen@dnv.com

Kontakt os for yderligere information

Tilmelding til Kvalitetslederuddannelsen

TILMELD DIG HER