Kvalitetsleder

kompetence givende kvalitetslederuddannelse

Modul 1 - 2 dage

Kickoff, Introduktion til ledelsessystemer og effekten af et ledelsessystem

På Modul 1 sætter vi rammen for Kvalitetslederuddannelsen. Du møder underviserne og dine medkursister og vi stiller skarpt på program og læringsmål for uddannelsen.

Du får en introduktion til principperne bag et effektivt ledelsessystem, elementer i ISO 9001-standarden og effekten af et ledelsessystem.

Indhold – Modul 1

 • Introduktion
 • Forventningsafstemning og læringsmål
 • Introduktion til ledelsessystemer
 • Effekten af et ledelsessystem
 • Udfordringer som kvalitetsleder
 • Kvalitetsstrategi
 • High Level Structure/Harmonised Structure
 • Introduktion til Risk Thinking

Modul 2 - 2 dage

Leadership og strategisk eksekvering med ledelsessystemer

På Modul 2 tager vi hul på at opbygge værktøjskassen til at eksekvere din strategi og skabe værdi gennem ledelsessystemet. Du bliver ført igennem processen med at implementere strategien systematisk via et ledelsessystem, definere meningsfyldte KPIer for indsatsen samt din organisations evne til at bringe strategien til live. Endvidere bliver du introduceret til LEAN og hvordan det kan anvendes i en ISO 9001 sammenhæng.

 • Procesorienteret tilgang
 • Afvigelsesbehandling og årsagsanalyse
 • Løbende forbedring og procesoptimering
 • Strategisk analyse og strategiske mål
 • Kobling mellem strategi og ledelsessystem
 • Ledelsens evaluering
 • Introduktion til LEAN
 • LEAN værktøjskassen
 • Kobling mellem LEAN og ISO 9001

Modul 3 - 2 dage

Risk og Audit Management

På Modul 3 sætter vi fokus på risici og muligheder for at koble virksomhedens strategi og ledelsessytemet og sikre integration i virksomhedens processer. Vi dykker ned i principperne for Risk Thinking, og du får viden om og metoder til effektivt at identificere og håndtere de risici og muligheder, der er i din forretning.

På modulet får du herudover et godt indblik i, hvordan du leder et effektivt auditprogram med udgangspunkt i din virksomheds risici og muligheder, så strategiimplementering understøttes.

 • Kravene til risk management i ISO 9001
 • Introduktion til ISO 31000 og 31010
 • Praktisk risk management
 • Strategisk planlægning og audit management
 • Audittyper
 • Midtvejstest

Modul 4 - 2 dage

Assessment modeller og Bæredygtighed

På modul 4 bliver vi klogere på, hvordan vi med udgangspunkt i ISO 9004 kan måle modenheden af vores ledelsessystem med henblik på at forbedre det, med andre ord hvordan vi sørger for, at vores ledelsessystem hele tiden udvikler sig og kontinuerligt understøtter virksomhedens strategi.

ISO 9001 ledelsessystemet er et effektivt værktøj til også at drive processer for opfyldelse af alle de krav til bæredygtighed, som jeres virksomhed bliver mødt af. Det understreges af ISO’s nylige krav om at vurdere klimaforandringernes indflydelse på virksomhedens kontekst og interessenter som obligatorisk for alle. Vi tager det skridtet videre og tegner på dag 2 landkortet over krav til bæredygtighed, så du får en forståelse for, hvordan ledelsessystemet kan bruges som effektivt værktøj til at dokumentere jeres arbejde med bæredygtighed og drive dataindsamlingen til jeres ESG-rapportering og andre bæredygtighedsinitiativer.

 • Modenhedsmodeller
 • Introduktion til ISO 9004
 • ISO’s nye krav til 4.1 og 4.2 om klimaforandringer
 • Landkortet for krav til Bæredygtighed: FN’s verdensmål, ESG, EU’s taksonomiforordning, CSRD, ESRS-standarder m.fl.
 • Bæredygtighedsrapportering

Modul 5 - 3 dage

Forandringsstrategier og adfærdsdesign. Kommunikation og personligt lederskab

På Modul 5 får du indsigt i forskellige modeller til at drive forandringer og rationalerne bag, og du lærer at sætte kritisk spørgsmålstegn ved, hvorfor nogle forandringer ikke lykkes. Desuden introducerer vi dig til principperne bag adfærdsdesign som en effektiv metode til at få succes med dit ledelsessystem og du får indsigt i de forskellige bias, der driver menneskers adfærd.

På dag to har vi inviteret en tidligere deltager på Kvalitetslederuddannelsen til at dele sine erfaringer med, hvorfor kommunikation og personligt lederskab er vigtigt for at Kvalitetslederen får succes.

 • Introduktion til forandringsledelse
 • Forandringsledelse i et ISO 9001 perspektiv
 • Forandringsstrategier, -forløb og -projekter
 • Skab forandring med adfærdsdesign og nudging
 • Kommunikation og motivation
 • Din personlige ledelsesstil
 • Introduktion til netværksgruppen