Modul 1 - 2 dage

Indhold: Introduktion til ledelsessystemer, effekten af et ledelsessystem og LEAN

 • Introduktion
 • Forventninger og læringsmål
 • Introduktion til ledelsessystemer
 • Effekten af et ledelsessystem
 • Udfordringer som kvalitetsleder
 • Kvalitetsstrategi
 • High Level Structure
 • Introduktion til Risk Thinking
 • Introduktion til LEAN og metoder
 • LEAN i en kvalitetssammenhæng

Modul 2 - 3 dage

Indhold - Lederskab og strategisk eksekvering med ledelsessystemer

 • Kravene til leadership i ISO 9001
 • Standarden i et ledelsesperspektiv
 • Ledelsens rolle og lederskab
 • Din position som kvalitetsleder
 • Strategieksevering med udgangspunkt i ledelsessystemet
 • Strategiske mål
 • Kobling mellem strategi og ledelsessystem

Modul 3 - 2 dage

Indhold - Risk management og Assessment

 • Kravene til risk management i ISO 9001
 • Introduktion til ISO 31000 og 31010
 • Praktisk risk management
 • Praktisk risk assessment
 • Modenhedsmodeller
 • ISO 9004 – standarden for vedvarende succes

Modul 4 - 2 dage

Indhold -  Audit - Bæredygtighed

 • Kravene til intern audit (ISO 9001 og ISO 19011)
 • Audit og audit management
 • Auditplanlægning
 • Auditteknik
 • Bæredygtighed: FN’s verdensmål, EU-krav til rapportering, ESG, etc.
 • Bæredygtighedsrapportering

Modul 5 - 3 dage

Indhold - Forandringsstrategier og adfærdsdesign, kommunikation og personligt lederskab

 • Introduktion til forandringsledelse
 • Forandringsledelse i et ISO 9001 perspektiv
 • Forandringsstrategier, -forløb og -projekter
 • Skab forandring med adfærdsdesign og nudging
 • Kommunikation og motivation
 • Din personlige ledelsesstil
 • Introduktion til netværksgruppen
 • Eksamensorientering og eksamen