DNV Danmark

Modul 1 - 1 dag

Indhold: 

 • Introduktion
 • Formål, program, krav og forventninger til dig
 • Hvad er god læring for dig
 • Introduktion til ledelsessystemer
 • Hvad er ledelse
 • Ledelsessystemer og effekten af dem
 • Ledelsens vigtigste elementer I ISO 9001
modul 1

Modul 2 - 3 dage

Indhold - Risk Management og Rammer for lederskab:

 • Introduktion til Risk Thinking
 • Adressering af risici og muligheder
 • ISO 31000: Risk Management
 • Proces for risikovurdering
 • Risikovurdering i praksis: Introduktion af værktøjer
 • FMEA i praksis
 • Rammer for lederskab
 • Processer
 • The Future of Management Systems
 • Gruppearbejde: Home Sweet Journey
Modul 2

Modul 3 - 2 dage

Indhold - Ledelsessystemer og Resultatskabelse 

 • Værdien ved ledelsessystemer
 • Konsolidering af ledelsessystemer
 • Integration af ledelsessystemer
 • Ledelsessystemer, management og leadership
 • Workshop om ledelsessystemer og leadership
 • Effektive ledelsessystemer
 • Excellencemodeller
 • EFQM
 • 9004
 • Workshop: Home Sweet Journey 
 • Midtvejstest
Modul 3

Modul 4 - 2 dage

Indhold - Strategi og Audit Management
 • Strategi
 • Strategimodeller
 • Adfærdsbaseret strategiudvikling
 • Strategiudvikling og ledelsessytemer
 • Workshop: Strategi og ledelsessystemer
 • Hvad er audit og audit management
 • Workshop: Audittyper
 • Workshop: Audit management
 • Home sweet journey

modul 4

Modul 5 - 3 dage

Indhold - Innovation, læring og forandring

 • Vigtige begreber inden for innovation
 • Innovationsintelligens og -kraft
 • Innovation og ledelsessystemer
 • Workshop: Innovation og ledelsessystemer
 • Forandring
 • Kommunikation og forandringsledelse
 • Implementering og change management
 • Workshop: Kommunikation
 • Introduktion til netværksgrupper
 • Eksamensforberedelse og eksamen
modul 5