Jeg har fået blåstemplet mine kompetencer

Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist

Jeg har fået blåstemplet mine kompetencer

”Med INSTA 800-kurset har jeg fået en meget dybere viden om rengøringsstandarden, og hvordan kontrollen bliver udført. Det har givet mig en blåstempling af, at det jeg gør, er det rigtige. Derfor føler jeg, at både kurset og det efterfølgende certifikat har givet mig en større faglig sikkerhed,” siger Ane Randleff, som er administrativ rengøringsleder i Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, GKR, og netop hjemvendt fra kurset Måling og Vurdering af Rengøringskvalitet, et nyt kursus i INSTA 800-standarden udbudt af DNV GL Business Assurance. ”Samtidig er det vigtigt, at jeg nu kan dokumentere mine kompetencer sort på hvidt. Rengøringsbranchen er jo noget broget, og alle og enhver kan gå rundt og sige, at de gør rent og kontrollerer efter INSTA 800. Men med et certifikat i hånden er der ikke noget at tage fejl af,” siger Ane Randleff.

Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice går efter INSTA 800

I 2010 besluttede Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice at begynde at gøre rent efter INSTA 800 og sende alle organisationens rengøringsmedarbejdere på kursus i standarden.  ”Vi har i mange år haft vores eget interne kvalitetssikringssystem. Det har fungeret godt, men har jo alene bygget på vores subjektive vurderinger. INSTA 800 standarden kom på markedet i år 2000 og er siden blevet mere udbredt og efterhånden et markedskrav. Vi vil som offentlig rengøringsorganisation gerne kunne holde os konkurrencedygtige, og derfor kunne vi se en fordel i at gå over til et mere objektivt system. Derfor besluttede vi at implementere standarden i 2010,” fortæller Mette Olesen, der er rengøringschef i GKR, som med 200 ansatte varetager 2/3 af Gladsaxe Kommunes rengøringsarealer.  For at gøre sig nogle indledende erfaringer startede GKR med at implementere standarden i mindre målestok i et pilotprojekt. 20 rengøringsområder blev udvalgt, og en mindre gruppe medarbejdere sendt på kursus med afsluttende prøve. Imens udarbejdede ledelsen nye rengøringsplaner efter standarden, og da de ansatte igen vendte tilbage, gik de, som de første, i gang med at gøre rent efter INSTA 800. 

Mere fokus på medarbejdernes kompetencer

”Vi var meget spændte, da de første medarbejdere skulle i gang med at gøre rent efter standarden. For de skulle jo ikke gøre rent på en ny måde, men i stedet lære at fokusere på noget andet,” siger Mette Olesen. I rengøringsbranchen er det nemlig meget almindeligt, at man arbejder efter såkaldte rengøringsindsatser, hvilket man også gjorde tidligere i GKR. Det betyder, at man på forhånd definerer, hvad det er for en indsats, medarbejderen skal gøre rent i hvert enkelt lokale. Det gør man ikke med INSTA 800. Her definerer man i stedet et fast kvalitetsmål, hvilket betyder, at rengøringsmedarbejderen skal gøre rent efter slutresultatet.  ”Når man går fra styring efter indsats til styring efter mål, kommer der automatisk mere fokus på medarbejdernes egne kompetencer. For hvor de før trin for trin fik at vide, hvad de præcist skulle gøre, er det med INSTA 800 langt mere op til den enkelte at vurdere behovet for rengøring i et givet lokale. Medarbejderen arbejder derfor efter et givet kvalitetsniveau, som vi har fastsat ud fra standarden, og både kvalitetsniveau og beskrivelsen af rengøringsobjekter fremgår af medarbejderens rengøringsplaner og vejledninger. Det betyder, at vedkommende skal bruge sin erfaring og viden, og vi kunne med det samme se, at det gav et stort løft. Både i kvaliteten, men også i arbejdsglæden, fordi de ansatte pludselig følte, at deres kompetencer var værdifulde,” siger Mette Olesen. 

Kvaliteten steget markant

For at måle forskellen på rengøringskvaliteten før og efter implementeringen af INSTA 800 besluttede man at lave tre kontroller i selve projektforløbet. En umiddelbart før de ansatte tog på kurset, dernæst kort efter de var vendt tilbage, og endelig et par måneder senere. Med et tydeligt resultat. ”Vores første målinger talte virkelig for sig selv. Når vi målte kvaliteten, lige inden medarbejderne tog på INSTA 800-kursus, dumpede mere end halvdelen af de lokaler, der blev gjort rent, oftest på grund af nogle oversete detaljer.  Når vi så målte umiddelbart efter kurset, var andelen af beståede lokaler steget en smule, og tre måneder efter var hele 98 procent af lokalerne bestået. Hvilket var et langt bedre resultat, end vi havde forventet,” siger Mette Olesen, som forklarer den store forbedring med, at INSTA 800 indeholder langt mere præcise registreringer og detaljerede kontroller. 

INSTA har givet et fælles sprog og større arbejdsglæde

”Derudover er det gode også, at standarden har givet os et fælles sprog inden for rengøringsfaget, som er mere objektivt. Før kunne vi godt tale om rengøring, men det var altid mere upræcist. I dag ved alle, hvad der tales om,” siger Mette Olesen og forklarer, at standarden eksempelvis præciserer flere snavstyper i undergrupper og giver mere præcise definitioner på rengøringsoverflader.  ”Det giver ledere og medarbejdere samme udgangspunkt for at tale om det arbejde, der gøres, og det er en stor fordel for alle. Det gør det lettere for lederne at give medarbejderne præcis respons, og det gør det også lettere for medarbejdere at forstå budskabet,” siger hun og fortæller, at man efter de overbevisende resultater af pilotprojektet i GKR’s ledelse besluttede at rulle INSTA 800 ud i hele organisationen og sende alle medarbejderne på kursus.  ”Vi gennemfører stadig de tre kontroller, hver gang en ny gruppe medarbejdere har været på kursus, og hver gang er det lige positivt. Derudover er det tydeligt, at medarbejderne virkelig er glade for den nye standard. De kan pludselig se, at de har lært noget, som de skal bruge, og som gør kvaliteten af deres arbejde bedre. Alle mennesker har brug for at føle, at den viden, de har, kan bruges til noget positivt. Før gjorde mange rent på en ret rutinepræget måde, fordi alt jo var præcist defineret på forhånd. Nu skal medarbejderne selv beslutte den nødvendige indsats og metode, og det har givet jobbet mere mening,” siger Mette Olesen, og det er Ane Randleff enig i.

Kompetencer mere synlige for kommunen

”Efter kurset har jeg med mit personcertifikat fået mine kompetencer inden for INSTA 800 ned sort på hvidt, og det er jeg virkelig glad for. Det er godt for mig personligt og for organisationen GKR. Men også en fordel for kommunen som helhed at have opnået disse kompetencer internt,” slutter Ane Randleff.

Mere information om INSTA 800

  INSTA 800 - vidensniveau 4

INSTA 800 - vidensniveau 4