Værdiskabende audits og digital kundeoplevelse

Det er vigtigt at finde det rigtige certificeringsorgan. Med DNV samarbejder du med en pålidelig virksomhed, som giver dig audits med merværdi, praktiske og anvendelige kurser og uddannelse og en digital kundeoplevelse.

Intelligence and business analytics with key performance indicators dashboard concept

Vores vigtigste aktiver er vores fagligt dygtige auditorer Uanset om de er en del af dit audit team eller trækker på deres viden og erfaring til at udvikle audit metoder eller digitale værktøjer, bestræber vi os på at støtte dig i alle faser af certificeringsrejsen.

Self-assessment suite

Vores self-assessment suite, der dækker de mest almindeligt anvendte standarder, giver dig mulighed for at vurdere, hvor godt du kender en specifik standard, og vurdere, om dit ledelsessystem er klar til brug. Resultatet viser, hvor der kan være huller, og hvor der er behov for forbedringer. Lav en baseline og benchmark forskellige steder internt. Eller sæt kvantitative mål for et specifikt område, og mål regelmæssigt jeres fremskridt. Uanset dit behov giver selvevalueringen detaljeret indsigt i din forståelse eller præstation og grad af kontrol.

Boost My Audit

Fokuser dine audits og forbedringsindsatser for at udvikle effektive ledelsessystemer, der understøtter dine forretningsmål. Vores digitale værktøj Boost My Audit giver dig mulighed for at koncentrere dig om de kritiske områder, der er vigtigst for din virksomhed. Gennemse de mest almindelige fokusområder efter standard, virksomhedsrisiko eller forretningsproces. Filtrer efter branche for at identificere de områder, der er mest relevante for din virksomhed. De vedlagte tjeklister vejleder din interne audit proces og hjælper dig med at forberede dig på eventuelle eksterne audits fra DNV.

Risk Based Certification™

Virksomheder bliver i dag vurderet nøje og bliver altid bedt om at bevise og dokuementere deres egen og andre virksomheders resultater og troværdighed. Vi anvender best practice inden for auditeringsteknikker, remote og virtuelle metoder, og vores Risk Based Certification®-metode til at forbedre dit ledelsessystem og dets evne til at understøtte dine forretningsmål.

Dette gør det muligt for os at evaluere din præstationen i forhold til udvalgte standarder og samtidig evaluere, hvor godt dit ledelsessystem understøtter de identificerede fokusområder. Fokusområderne identificeres før hver audit og bør afspejle risici, som det er vigtigt for dig at have under kontrol.

eAdvantage

Med eAdvantage kan du administrere din certificeringsproces fra ende til anden. Få alle relevante oplysninger om dine audits for alle certificerede sites, adgang til projektstatus og sporbarhed af alle auditresultater. Du kan tilpasse dit dashboard, sammenligne indstillinger og dele visninger for at fremhæve det, der betyder mest.

Blockchain-certifikater

Alle ledelsessystemcertifikater udstedt af DNV er forsynet med et unikt digitalt ID og opbevares sikkert i en block chain. Dette hjælper dig med at reducere risikoen for forfalskede certifikater så dine interessenters tillid er sikret og skaber gennemsigtighed. Enhver kan kontrollere et certifikats gyldighed og seneste status ved at scanne certifikatets QR-kode eller søge på vores hjemmeside.

eCertMark

Med eCertMark-appen kan du administrere og downloade dine certificeringsmærker. Få øjeblikkelig adgang til mærkerne og vejledning om brugen af dem, så du kan dele dine resultater på forskellige platforme på den rigtige måde.

Lumina™

Lumina™-appen giver dig indsigter fra vores løbende analyser af data om ledelsessystemets performance fra tusindvis af certificerede virksomheder. Gennemse statistikker på højt niveau om fejl og mangler for en given ledelsessystemstandard og få adgang til benchmarkinganalyser i forhold til branchekollegaer og de bedst præsterende virksomheder. Lumina omfatter også intern benchmarking, trendanalyse og hjælper med detaljeret planlægning af fremtidige forbdringsmuligheder.

Alle vores digitale værktøjer er tilgængelige fra Veracity, vores kundeportal. Kunderne kan nemt få adgang til deres applikationer med et enkelt login.

DNV giver dig med det samme adgang til viden og arbejder på at tilføre værdi til hver audit på din certificeringsrejse.