Lumina™: Forbedring gennem bevidsthed

Overhold kravene, benchmark din præstation, og opbyg et højtydende ledelsessystem. Få unik indsigt til at forberede dig på audits, håndtere afvigelser og implementere varige forbedringer.

Det digitale Lumina™-dashboard giver øjeblikkelig indsigt i dit ledelsessystems ydeevne. Det hjælper dig med at identificere forbedringsmuligheder og gør det nemmere at træffe beslutninger. Lumina er udviklet til at skabe mere værdi i certificeringsprocessen og hjælpe virksomheder med at forstå, hvad de mest almindelige risici for en specifik standard er for hvert kapitel og afsnit. Brug Lumina til at udføre årsagsanalyser og gennemgå de mest almindelige korrigerende handlinger i forbindelse med eventuelle afvigelser. Ved at give et bredere overblik over dit ledelsessystems ydeevne kan man afsløre underliggende strukturelle problemer, som muliggør holistiske forbedringer i stedet for enkeltstående korrigerende handlinger.

Brug benchmarkfunktionen til at sammenligne dit ledelsessystems præstationer med andre virksomheder og branchegrupper eller til at vurdere, hvordan dine interne sites præsterer. Indsigten fra dashboardet kan nemt suppleres med yderligere benchmarkrapporter eller workshops, hvis du ønsker at fordybe dig endnu mere.

Lumina kan være til hjælp i forskellige faser, fra implementering af ledelsessystemet, forberedelse til certificeringsaudits til håndtering af afvigelser eller støtte din indsats for løbende forbedringer.

Lumina analyserne er udviklet på baggrund af auditdata fra DNVs 70.000 kunder på verdensplan, og er baseret på mere end 3 millioner auditresultater. Databasen vokser støt med 350.000 observationer om året. Alle analyser suppleres konstant med vores auditørers erfaring og ekspertise for at sikre, at vi leverer pålidelig indsigt før, under og efter auditten.

Lumina er gratis for DNVs kunder. Så udnyt muligheden for at udvikle dig og opfylde kundernes krav og nå dine forretningsmål.