Skip to content

De vigtigste fordele

Uanset om du forbereder dig til en audit, håndterer afvigelser eller forbedrer dit ledelsessystem, kan Lumina™ hjælpe dig. Et compliant ledelsessystem hjælper dig med at imødekomme kundernes krav. Udvikling og forbedring af dets ydeevne bidrager til at nå dine forretningsmål og opnå en konkurrencefordel. Vi kalder dette "Forbedring gennem bevidsthed".

Vores online Lumina dashboard hjælper dig:

1) Sikre compliance

Lumina giver dig mulighed for hurtigt at forstå, hvor virksomheder står over for den største risiko for ikke at opfylde kravene i en standard. Desuden kan du gennemse de mest almindelige årsager og løsninger for at forhindre, at afvigelser gentager sig, for hver klausul og underklausul. Uanset om du implementerer ledelsessystemet, forbereder dig på en certificeringsaudit eller gennemgår auditresultater, giver Lumina værdifuld indsigt og et bredere overblik, der hjælper dig med at sikre overholdelse af kravene i den eller de valgte standarder. Og du kan kombinere dette med DNVs selvevalueringspakke for at vurdere overholdelsen af en standards krav.

2) Identificer forbedringsmuligheder

Lumina gør det muligt for ledere at tage skridtet videre ved at give indsigt i de største risici, grundlæggende problemer og ledelsessystemets performance. Ved at hjælpe med at analysere de grundlæggende årsager giver Lumina et bredere overblik over dit ledelsessystem. Det kan afsløre strukturelle problemer, der kan hjælpe med holistiske forbedringer i stedet for enkeltstående tiltag. Desuden giver Luminas benchmarking-funktioner dig mulighed for at sammenligne din overordnede præstation med andre virksomheder samt sammenligne interne sites for at fokusere på de områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed.

3) Prioriter handlinger og investeringer

Ved at vide, hvor dine største risici er, hvilke områder der kræver mest opmærksomhed, og hvilke løsninger der kan være mest relevante, kan du bedre prioritere handlinger, indsatser og investeringer. Vores analyser, baseret på auditdata fra mere end 70.000 virksomheder over hele verden, giver dig en solid indsigt, som du kan basere dine beslutninger på.

4) Få yderligere skræddersyet indsigt

Den indsigt, der er tilgængelig i online Lumina dashboardet, kan suppleres med skræddersyede rapporter og workshops for at imødekomme specifikke behov. Uanset om du ønsker at dykke dybere ned for at forstå mere om risici og muligheder i din egen branche, virksomheder af samme størrelse, et geografisk område eller et specifikt præstationsmål, vil vores eksperter arbejde sammen med dig for at opfylde dine behov.

5) Byg bæredygtige forretningsresultater

Ved at hjælpe dig med at sikre compliance, benchmarke og forbedre dit ledelsessystems performance, hjælper Lumina dig med at imødekomme kundernes krav og nå dine forretningsmål. Ved at forstå dine risici og have et solidt grundlag for beslutningstagning, forbedrer du samtidig din ledelse. Det opbygger tillid til interne og eksterne interessenter, men det bidrager også til at opfylde alle FNs Verdensmål eller ESG-forpligtelser, du måtte have.

Mere information

 

Lumina™: Forbedring gennem bevidsthed

Download vores præsentation for mere information.

 

Online self-assessment suite