Boost My Audit

Boost My Audit hjælper virksomheder med at målrette forbedringer på de områder, der betyder noget, og med at udvikle et ledelsessystem, der virkelig understøtter virksomhedens succes.

Et effektivt ledelsessystem understøtter dine forretningsmål. DNVs digitale værktøj Boost My Audit hjælper dig med at forbedre dig på de områder, der betyder mest for din forretningsstrategi og dine mål.

Hvordan virker det?

Boost My Audit inkluderer mere end 200 prædefinerede fokusområder, som er sammensat af de områder, vores kunder oftest vælger, hvor der er tendens til afvigelser, og vores auditørers erfaring. Før hver audit bliver alle DNVs kunder inviteret til at identificere områder, der er kritiske for deres forretningssucces. DNVs auditorer kan derefter vurdere, hvor godt ledelsessystemet præsterer inden for de valgte fokusområder, samtidig med at de kontrollerer overholdelsen af den valgte standard.  Boost My Audit giver dig mulighed for at gennemse fokusområderne pr. standard, virksomhedsrisiko og forretningsproces. Du kan også filtrere på specifikke brancher. Brug de tilknyttede tjeklister til at guide dine interne auditprocesser eller forberede dig på en kommende tredjepartsaudit.

I den seneste version har vi tilføjet 15 nye fokusområder, der afspejler aspekter, der er kritiske for business excellence. Desuden understøtter alle fokusområder FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG) og den relevante ESG-dimension.

Løbende forbedring af dit ledelsessystem

Ved at forstå præstationerne inden for de fokusområder, der kan udgøre den største risiko for dine aktiviteter, kan du udnytte dit ledelsessystem og rette forbedringsindsatsen hvor det betyder mest. Boost My Audit hjælper dig med at:
  • Identificere fokusområder, der er særligt relevante for din branche eller virksomhedstype.
  • Forbinde hvert fokusområde med de relevante FN verdensmål og ESG-dimensioner.
  • Bruge de forberedte tjeklister til at guide din interne auditindsats på en struktureret måde.
  • Forbered dig på eksterne tredjepartscertificeringsaudits.
  • Brug indsigten til at opbygge et højtydende ledelsessystem, der overgår, hvad ISO-standarden kræver.

En samlet rejse

Onlineværktøjet Boost My Audit er en del af digitale værktøjer, der er udviklet til at øge certificeringsværdien for vores kunder. Fra træning og gennem hele certificeringsrejsen arbejder vi på at hjælpe dig med at forberede dig til din første audit og løbende forbedre dit ledelsessystem. Hos os får du altid en partner før, under og efter auditten.