Skip to content

Værdiskabende audits og digital rejse

Det er vigtigt at finde den rette certificeringspartner. Med DNV får du en dedikeret partner med et pålideligt brand, som forpligter sig til at levere værdifuld auditering, brugbar træning og en digital kundeoplevelse.

Vores største styrke er vores medarbejdere. Uanset om de er en del af dit audit team eller udnytter deres viden og erfaring til at udvikle auditmetoder eller digitale værktøjer, er vi dedikerede til at støtte dig gennem alle faser af certificeringsrejsen.

Self-assessment suite

Vores selvevalueringspakke dækker de mest anvendte standarder og giver dig mulighed for at vurdere, hvor godt du kender en bestemt standard, og kontrollere paratheden af dit ledelsessystem. Den scorede vurdering afslører, hvor du kan have mangler og forbedringsmuligheder. Etabler en baseline, og benchmark forskellige sites internt. Eller sæt kvantitative mål for et specifikt område og mål regelmæssigt de fremskridt, der er gjort. Uanset hvad du har brug for, giver selvevalueringen et detaljeret indblik i din forståelse eller præstation og graden af kontrol.

Boost My Audit

Målret dine audits og forbedringstiltag for at udvikle højtydende ledelsessystemer, der understøtter dine forretningsmål. Med vores digitale værktøj Boost My Audit kan du koncentrere dig om områder, der er afgørende for din virksomheds succes. Gennemse de mest almindelige fokusområder efter standard, virksomhedsrisiko og forretningsprocesser. Filtrer efter branche, eller find ud af, hvilke specifikke FN mål for bæredygtig udvikling (SDG) og ESG-dimensioner hvert fokusområde understøtter. De vedhæftede tjeklister hjælper dig med at forberede dig til en kommende ekstern DNV audit eller guide dine interne auditprocesser.

Risk Based Certification™ auditmetoder

Virksomheder bliver konstant udfordret på at håndtere nye komplekse problemstillinger og samtidig leve op til eksisterende krav. Kontrollen bliver kun større, og interessenterne kræver bevis for deres præstationer. Vi anvender best-practice audit teknikker, fjern- og virtuelle leveringsmetoder og vores egen Risk Based Certification® metode. Vores risikobaserede tilgang hjælper dig med at sikre compliance med den valgte standard og forbedre hvordan dit ledelsessystem understøtter dine forretningsmål. Du vælger fokusområder, der er kritiske for din virksomheds succes. Samtidig med at DNVs auditorer kontrollerer overholdelsen af den valgte standard, kontrollerer de også, hvor godt dit ledelsessystem fungerer inden for disse fokusområder.

eAdvantage

Vores webbaserede eAdvantage dashboard giver et omfattende overblik over dine auditaktiviteter, så du effektivt kan styre din end-to-end-certificeringsproces. Få adgang til omfattende auditoplysninger for alle certificerede sites, tjek projektstatus med det samme, og spor og luk auditresultater. Tilpas dit dashboard, sammenlign sites, og del nemt oversigter for at fremhæve det, der betyder mest for dig.

Sporbare og pålidelige certifikater

Alle ledelsessystemcertifikater, produktcertifikater og supply chain certifikater udstedt af os digitaliseres og gemmes i DNV's sikre certifikatarkiv. Det gør vi for at hjælpe kunderne med at dele sporbare og pålidelige certifikater når som helst. Ved hjælp af QR-koden på selve certifikatet eller den offentlige online certifikatkontrol kan alle øjeblikkeligt bekræfte, at det er gyldigt og opdateret.

eCertMark

Denne app er en komplet selvbetjeningsløsning, hvor kunderne kan administrere deres gældende certificeringsmærker. Få øjeblikkelig adgang til mærker kan du administrere og downloade til digital og printet brug. Vejledningsdokumenterne hjælper dig med at anvende og bruge mærkerne i overensstemmelse med certificeringsreglerne.

Lumina™

Det digitale dashboard forvandler kundernes auditdata til muligheder. Lumina giver indsigt i de største risici i dit ledelsessystem, de mest almindelige årsager og korrigerende handlinger til at håndtere afvigelser samt interne og eksterne benchmarkingdata. Analysen er baseret på vores løbende dataanalyse af ledelsessystemers performance fra tusindvis af certificerede virksomheder verden over. Gennemse statistikker om fejl for en given standard, udforsk årsager og korrigerende handlinger. Benchmark mod branchens kollegaer, best performers og andre interne virksomhedssider. Lumina indeholder også en tendensoversigt, der hjælper dig med at analysere performance over tid. Få viden til at sikre compliance og løbende forbedringer af dit ledelsessystem for at opnå varige forretningsresultater.

Alle vores digitale værktøjer er tilgængelige fra Veracity, vores kundeportal. Kunderne kan nemt få adgang til deres applikationer med et enkelt login. Ved at give øjeblikkelig adgang til dine aktiver og mere viden arbejder vi på at tilføre værdi til hver audit og din certificeringsrejse.