Kom i gang

Med en certificering viser din virksomhed, at I har et effektivt ledelsessystem til at opretholde en ensartet, høj standard. Men hvad indebærer det at blive certificeret, og hvordan foregår det i praksis?

For nogle virksomheder tager ønsket om at blive certificeret afsæt i et konkret lovkrav. For andre handler det om at tilfredsstille kundernes krav. Men uanset motivet er en certificering et værdifuldt redskab til at optimere virksomhedens processer og sikre kvaliteten. I får ”spillereglerne” på plads en gang for alle, så samtlige medarbejdere arbejder effektivt og sender homogene produkter på gaden. Og hvis noget skulle gå galt, kan I dykke ned i jeres datamateriale og dokumentere, at I har overholdt jeres procedurer og kontroller. 

At blive certificeret kræver en indsats, men det er som nævnt en indsats, der lønner sig. Og nej, det er slet ikke så besværligt endda. I virkeligheden handler det om at sætte de processer og værktøjer, som din virksomhed allerede gør brug af, i system. Meget er sikkert allerede på plads, mens andet skal forbedres eller implementeres, for at I kan leve op til kravene i standarden. 

Dette kan sammenlignes med en sportsmands målrettede træning. For at kvalificere sig til OL, skal sportsmanden først og fremmest finde frem til sine styrker og svagheder - og derefter tilrettelægge den træning, der kan føre til de ønskede resultater. For din virksomhed er målet også at levere toppræstationer hver gang - og det kan certificeringen hjælpe jer med.

Fire faser mod certificeringen

 1. Afklaring og mobilisering
  • Første vigtige skridt mod certificeringen handler om at afklare, hvad din virksomhed ønsker at få ud af indsatsen. Hvorfor er det overhovedet attraktivt for jer at arbejde målrettet med kvaliteten, og hvad forventer I at få ud af det?
 2. Præaudit - det første besøg
  • Første gang vi besøger jeres virksomhed ser vi på jeres nuværende system og på de procedurer, I har i dag. Det matcher vi med kravene i den standard, I ønsker at blive certificeret efter, så vi kan se, hvor der skal sættes ind. Alle certificeringer indeholder specifikke krav til indsatsen. Derfor kan vi hurtigt afklare, hvor udfordringerne ligger, og hvad der konkret skal til for at komme i mål.
 3. Implementering og uddannelse
  • I forlængelse af vores første besøg skal I udarbejde en plan for, hvordan I bliver certificeringsparate. I praksis består det af en række projektmål for de forskellige indsatser og naturligvis en oversigt over ansvarsfordelingen (hvem gør hvad og hvornår?). Nye procedurer indføres, og medarbejderne oplyses om og uddannes i de nye arbejdsgange.
 4. Certificeringsaudit
  • På vores andet besøg vurderer vi, om I lever op til kravene i standarden. Det er her, det bliver afgjort, om I kan få jeres certificering eller ej. Vi gennemgår og evaluerer jeres politikker og procedurer og matcher dem med medarbejdernes måde at gøre tingene på. Målet er naturligvis at sikre, at der er handling bag jeres system.

For at starte med jeres certificering, udfyld vores kontakt formular under "Kom i kontakt med DNV". Få svar på jeres spørgsmål og snak med en specialist om hvor jeres udfordringer ligger og hvordan vi kan hjælpe jer på vej.