Skip to content

Bliv klædt på til INSTA 800 Standarden

Hvorfor INSTA 800 rengøring?

Er du udbyder af rengøring, opnår du mange fordele ved at overgå til certificeret rengøring efter INSTA 800. Med INSTA 800 rengøring forebygger I misforståelser med jeres kunder og undgår subjektive vurderinger af rengøringen. Med INSTA 800 rengøring fokuseres der på resultatet og ikke blot på at udføre rengøring efter et fastlagt program. Det betyder ikke nødvendigvis, at lokalet er 100% rent, men at man prioriterer, hvor rent et lokale skal være. Ved at inddele virksomhedens lokaler i 5 hygiejneniveauer, fokuseres der på at fjerne, minimere eller nedsætte risikoen for spredning af smitstof. Det betyder, at et kontorlokale fx godt kan bære flere urenheder end en kantine. Det væsentlige er, at din kunde definerer opgaven, så I opnår en kvalitativ vurdering af rengøringskvaliteten, der svarer til kundens behov.

Dokumenter medarbejdernes kompetencer med en personcertificering

At gøre rent er ikke noget, man bare gør. Det kræver viden, overblik og dygtighed. På DNV GL’s kompetencegivende kurser i fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet bliver dine medarbejdere med udgangspunkt i standarden DS/INSTA 800 klædt godt på til at fastlægge og bedømme rengøringskvaliteten ud fra den aftalte kvalitet. Efter endt kursus og bestået eksamen udstedes en personcertificering, så I kan dokumentere over for jeres kunder, at I anvender kompetente rengøringsinspektører og/eller -planlæggere. Læs om de forskellige muligheder for kompetenceopbygning og personcertificering på denne side.