Skip to content

6 grunde til at blive certificeret

Tredjepartscertificering af ledelsessystemer i henhold til internationale og anerkendte standarder er afgørende for, at organisationer kan drive forretning i den moderne verden. Desuden vil vejen til certificering hjælpe virksomheden med at bekæmpe svagheder, håndtere risici og opbygge interessenternes tillid.

Uanset hvilken branche en virksomhed opererer i, er der sandsynligvis en standard, som dens processer og præstationer kan måles op imod. I nogle tilfælde er det et lovkrav at opfylde standarden, og i de fleste andre tilfælde er det en kommerciel nødvendighed for at drive forretning. At hævde, at man opfylder et sæt krav, er én ting, at bevise over for omverdenen, at man rent faktisk gør det, er en anden sag. Det er her, certificering af dit ledelsessystem kommer ind i billedet.

Uafhængig certificering er en håndgribelig og troværdig måde at vise kunder, medarbejdere, samfundet og andre interessenter, at organisationen lever op til de standarder, den hævder.  Ved at involvere en tredjepart øger certificeringen tilliden til virksomhedens evne til at levere produkter og tjenester i overensstemmelse med kundernes og andre interessenters krav. At bruge et uafhængigt certificeringsorgan som DNV, der er akkrediteret eller godkendt af en ordningsejer eller nationale akkrediteringsorganer, øger tilliden yderligere.

Mange organisationer kan gå i gang med certificering med det ene mål at opfylde kravene for handel. De forstår måske ikke helt, hvad det indebærer, og hvilke fordele de kan høste. Det er dog næsten sikkert, at de fleste organisationer lærer mere om sig selv og deres aktiviteter. 

Der er helt sikkert flere, men nedenfor kan du finde 6 gode grunde til at blive certificeret:

1. Forbedre kendskabet til din virksomhed

Uanset hvilke produkter eller tjenester en organisation tilbyder, er der kritiske processer, som skal styres korrekt. For at et ledelsessystem skal være i overensstemmelse, skal de relevante processer identificeres, dokumenteres i det nødvendige omfang og implementeres i overensstemmelse med kravene i den valgte standard. Et velfungerende ledelsessystem gør det muligt for enhver til enhver tid at forstå, hvad der skal gøres, hvordan og hvorfor.

Ved at anvende en systembaseret tilgang får man mulighed for at identificere potentielle svagheder og forbedringsmuligheder og håndtere dem løbende.  Desuden hjælper det med at forstå din forretningskontekst og interessenternes krav og de dermed forbundne risici og muligheder. Det hjælper dig med at forbedre forholdet til interessenterne og nå dine forretningsmål.

2. Gør din virksomhed mere attraktiv til markedet

Oftes bliver virksomheder certificeret, fordi en kunde kræver, at deres leverandører skal være certificeret efter en anerkendt standard. At blive certificeret vil tilfredsstille den pågældende kundes krav, men det skaber uundgåeligt en appel til en bredere vifte af kunder. Nogle ville måske ikke tidligere have overvejet din virksomhed, fordi de var usikre på din præstation inden for kvalitet, sikkerhed eller miljømæssige aspekter. Ud over certificering bidrager et højtydende ledelsessystem også til forbedrede resultater, som er med til at sikre kundetilfredshed og fastholdelse.

3. Drivkraft for kontinuitet og forbedringer

Ved at indføre et ledelsessystem, der er baseret på internationalt anerkendte standarder, kan du sikre en ensartet performance i dine processer. Implementering af et ledelsessystem baseret på bedste praksis reducerer potentialet for variationer i ydeevne, hvad enten det er relateret til kvalitet, sikkerhed, miljø eller andre aspekter, og er en drivkraft for at opnå organisationens mål. Selve certificeringen er en uafhængig vurdering af præstationen. Når ledelsessystemet er i overensstemmelse med kravene, fører det til et certifikat, men den indsigt, der opnås, bidrager til løbende forbedringer for yderligere at forbedre din præstation. De foranstaltninger, der træffes, hjælper dig ikke kun med at vedligeholde dit ledelsessystem, men kan også bidrage til at forbedre effektiviteten og reducere omkostningerne.

4. Forbedre præstation og tilfredshed blandt medarbejderne

Med et implementeret ledelsessystem ved medarbejderne, hvad der forventes af dem. Klare procedurer og instruktioner giver de nødvendige retningslinjer for at udføre opgaver på en måde, der stemmer overens med organisationens mål og målsætninger. Opmærksomhed og træning er afgørende for at sikre medarbejdernes engagement og implementering. Medarbejderinvolvering er derfor afgørende for at opnå certificering og imødekomme kundernes krav.

5. Forbedre din driftskontrol og effektivitet

Certificering af ledelsessystemer hjælper dig med at håndtere risici og øge kontrollen. Det gør det lettere at implementere best practice-processer. For eksempel hjælper certificering med at afdække mangler i forhold til en standards krav, hvilket betyder, at virksomheden kan målrette korrigerende handlinger mod specifikke områder, som kan forbedre driftskontrol og effektivitet og forbedre leveringen af produkter eller tjenester. Certificering bidrager også til din viden om best-practice-processer og forbedrer din tilpasningsevne til skiftende forretningsscenarier og udbud af nye forretninger.

6. Reducere antallet af audits fra eksterne parter

For at kunne styre forsyningskæderne og beslutte, hvem de vil handle med, stiller mange virksomheder krav om certificering efter bestemte standarder. Alene det, at du er certificeret efter en anerkendt standard af en uafhængig tredjepart, er ofte tilstrækkeligt til at bevise din pålidelighed. Ved at blive auditeret og certificeret efter en anerkendt standard kan du desuden opfylde alle kunders krav, så du slipper for flere audits om det samme emne. Hvis en kunde foretrækker en anden standard end den, som dit ledelsessystem allerede overholder, bør den nye certificeringsproces være lettere, da du allerede har betydelige kompetencer og et robust ledelsessystem på plads.

Vejen til certificering

Som et uafhængigt tredjepartscertificeringsorgan samarbejder DNV med kunderne på hele deres certificeringsrejse. Fra træning til audits og digitale værktøjer hjælper vi dig med at forberede dig, opnå certificering og løbende forbedre dit ledelsessystem. Fra at vide, hvor de fleste ledelsessystemer fejler, og hvordan man løser det, til selvevalueringer, benchmarking af præstationer og at få mere ud af hver audit med risikobaseret certificering, forpligter DNV sig til at være din certificeringspartner før, under og efter auditten.

Du kan finde flere oplysninger om DNV og deres certificerings- og uddannelsesservices på Vejen til certificering.