Skip to content

Vejen til Certificering

Vejen til certificering

Certificering i henhold til en standard er resultatet af en vellykket vurdering foretaget af en uafhængig tredjepart som f.eks. DNV.

Uanset om det drejer sig om certificering af et ledelsessystem, et produkt eller et projekt, er det et bevis på, at du overholder nationale eller internationale standarder.

Vejen til certificeringsprocessen vil variere en smule for forskellige services, f.eks. certificering af ledelsessystemer eller produkter. For at hjælpe dig gennem processen har vi valgt et ledelsessystem som et eksempel.

Hvordan forbereder jeg mig på akkrediteret certificering?

Når du har besluttet dig for det ledelsessystem, du ønsker at implementere, er der visse trin, der kan hjælpe dig i gang. Disse enkle tips har vist sig at være uvurderlige for virksomheder, der søger certificering. Husk dem, når du går i gang:

 • Sørg for at starte processen med den rette indstilling.
 • Du skal have en fuldstændig forståelse af konceptet i standarden og bruge det som en vejledning til at definere dit ledelsessystem.
 • Få kendskab til, hvad anvendelsen og konsekvenserne af standarden vil betyde for din virksomhed.
 • Brug standarden som et værktøj til forbedring.
 • Har en forståelse af de risici og processer, der påvirker din organisationens evne til at realisere sin forretningsstrategi.
 • Vælg din partner (certificeringsorgan/registrator) med omhu.

Hvilke trin skal jeg følge?

Nedenfor finder du 10 generelle trin, som vil føre dig til certificering:

 • Få den standard

Få fat i og læs et eksemplar af standarden for at gøre dig bekendt med kravene og beslutte, om certificering/registrering i henhold til denne standard giver god mening for din organisation.

 • Gennemgang af litteratur og software

Der findes en stor mængde offentliggjorte oplysninger, som er designet til at hjælpe dig med at forstå og implementere en standard. Bemærk også, at der for nogle standarder er udarbejdet retningslinjer for, hvordan kravene skal implementeres i en organisation (f.eks. ISO/TS 9002, der dækker ISO 9001, og ISO 14004, der dækker ISO 14001). Brug lidt tid på at undersøge, hvad der er tilgængeligt, og find ud af, hvilke der kan være til støtte for din implementeringsproces.

 • Sammensæt et team og fastlæg din strategi

Indførelsen af et ledelsessystem skal være en strategisk beslutning i hele organisationen. Det er afgørende, at den øverste ledelse er involveret i beslutnings- og skabelsesprocessen. De beslutter den forretningsstrategi, som et effektivt ledelsessystem skal understøtte. Derudover har du brug for et dedikeret team til at udvikle og implementere dit ledelsessystem.

 • Fastlæggelse af uddannelsesbehov

Dine teammedlemmer, der er ansvarlige for at implementere og vedligeholde ledelsessystemet/ledelsessystemerne, skal kende alle detaljerne i den/de gældende standard(er). Der findes en lang række kurser, workshops og seminarer, der er designet til at opfylde disse behov. Vi tilbyder en række offentlige kurser rundt om i verden. Kontakt dit lokale DNV-kontor for at få flere oplysninger.

 • Gennemgang af konsulentmuligheder

Uafhængige konsulenter vil kunne rådgive dig om en brugbar, realistisk og omkostningseffektiv strategiplan til gennemførelse.

 • Udarbejdelse af dokumentation for dit ledelsessystem

Beslut dig for en passende platform til dokumentation af dit ledelsessystem (f.eks. specifik software, proceskortbaseret, SharePoint-baseret). Den rigtige platform er vigtig for at sikre effektiv forvaltning, kommunikation og implementering. Dit ledelsessystem skal beskrive din virksomheds politikker og aktiviteter. Dokumentationen omfatter relevante processer og andre dokumenterede oplysninger, der er nødvendige for at støtte dig i at opfylde dine planlagte resultater og kravene i den gældende standard.

 • Fastlægge, administrere og dokumentere dine processer

Et vigtigt skridt i etableringen af dit ledelsessystem er at fastlægge de nødvendige processer og deres samspil i overensstemmelse med dine politikker, din strategi og dine mål. Disse processer bør dække områder som f.eks:

 • Realisering af produkter og services (operationelle processer)
 • Tilgodese relevante behov og forventninger hos kunder og andre interessenter
 • Ledelsesprocesser, herunder måling, analyse, forbedring og innovation
 • Implementer dit ledelsessystem

Kommunikation og uddannelse er nøglen til en vellykket gennemførelse. I implementeringsfasen vil din organisation arbejde i overensstemmelse med de etablerede processer og de tilknyttede kriterier for at dokumentere og påvise ledelsessystemets effektivitet.

 • Overvej en forhåndsvurdering

Du kan vælge at få en foreløbig evaluering af implementeringen af dit ledelsessystem foretaget af et certificeringsorgan/en registrator. Formålet er at identificere områder med manglende overensstemmelse eller svagheder og give dig mulighed for at rette op på disse områder, inden du påbegynder den akkrediterede certificeringsproces. At få en manglende overensstemmelse betyder, at et bestemt område af dit ledelsessystem ikke er i overensstemmelse med kravene i standarden.

 • Vælg et certificeringsorgan/en registrator

Dit forretningsforhold med certificeringsorganet/registrator vil eksistere i mange år, da din certificering skal opretholdes. For at få et effektivt ledelsessystem er det vigtigt med løbende forbedringer. DNV vil hjælpe dig med at få maksimal værdi gennem certificeringsrejsen med en partnerskabstilgang, risikobaseret auditering og digitale værktøjer, der driver effektivitet og forbedring.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os