Skip to content

Klimaforandringer tilføjes til ISO-standarderne for ledelsessystemer

ISO offentliggjorde en ændring til mange af sine eksisterende og nye standarder for ledelsessystemer. Det inkluderer krav til virksomheder om at fastlægge relevansen risici i relation til klimaforandringer i deres analyse af organisationens kontekst og interessenters behov

Ændringen følger ISO's London-deklaration, hvor ISO forpligter sig til at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til klimadagsordenen.

For nogle standarder er klimaforandringer måske ikke det første, man tænker på. ISO's hensigt er ikke at tvinge en forbindelse igennem, men at sikre, at alle organisationer inkluderer klimaforandringer som en del af deres kontekstanalyse, og hvis det anses for at være relevant, tage det med i designet og implementeringen af ledelsessystemet.

Forståelse af organisationens kontekst og interessenters behov og krav er allerede obligatorisk og beskrevet i kapitel 4 i ISO-standardens harmoniserede struktur. Den eneste nye ændring, der kræves, er at klimaforandringer som emne altid skal fastlægges som en del af denne analyse.

Hvilke standarder?

Ændringen om at vurdere relevansen af klimaændringer vil gælde for alle ISO-ledelsessystemstandarder af type A, dvs. dem, der specificerer krav, og som virksomheder kan blive certificeret efter. Det omfatter de følgende standarder: ISO 9001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 15378, ISO 19443, ISO 21001, ISO 22000, ISO 22301, ISO 28000, ISO 29001, ISO 37001, ISO/IEC 20000 og ISO/IEC 27001 (Se hele listen over standarder i det fælles kommuniké fra IAF og ISO).

Relevansen af klimaforandringer vil være meget varierende for standarder på grund af deres forskellige anvendelsesområder og formål. Relevansen vil også afhænge af faktorer som organisationens beliggenhed og karakter, f.eks. industri, forretningssektor, type af processer, produkter og tjenester osv.

Hvad er kravet?

Ændringen er medtaget i kapitel 4 i den harmoniserede struktur (Appendix 2 of the Annex SL in the ISO/IEC Directives Part 1 Consolidated ISO Supplement):

  • 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst, hvor følgende sætning tilføjes: "Organisationen skal fastlægge, om klimaforandringer er et relevant emne" og
  • 4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger, hvor følgende sætning tilføjes: "BEMÆRK: Relevante interessenter kan have krav relateret til klimaforandringer".

Da de officielle oversættelser af tilføjelserne endnu ikke forelægger fra Dansk Standard er ovenstående oversat af DNV med forbehold for, at Dansk Standard kan have en anden oversættelse senere.

De nye krav går kort sagt ud på, at organisationer skal fastlægge, om klimaforandringer er et relevant emne, og om relevante interessenter har forpligtelser i forhold til klimaforandringer. Hvis det viser sig at være et relevant emne, skal klimaforandringerne tages i betragtning i udviklingen og implementeringen af ledelsessystemet. Hvis du allerede har et ledelsessystem, der er certificeret efter en ISO-standard, gennemfører du allerede denne type analyse. Den eneste forskel er, at klimaforandringer altid skal være et emne, der overvejes i din analyse, og hvis det er relevant, skal det være en del af dit ledelsessystem.

Drivhusgasser, global opvarmning og klimaforandringer har været på dagsordenen i mere end 30 år og har involveret regeringer, myndigheder, virksomheder, NGO'er og samfundet som helhed. De negative effekter fra udledninger er tydelige, og bidrag fra alle er afgørende.

Mange organisationer har allerede fastlagt, hvordan klimaforandringerne påvirker deres forretning. For dem, der endnu ikke har gjort det, kan dette være en mulighed for at begynde at vurdere klimaforandringsrisici og udstyre ledelsessystemet til at hjælpe med at tackle udfordringer. 

Din DNV-auditor vil inkludere disse tilføjelser i fremtidige auditaktiviteter, når disse dele af ledelsessystemet vurderes