Skip to content

Få styr på det nye ISO-krav om klimaændringer

Den 29. februar offentliggjorde ISO et tillæg til eksisterende og nye ledelsessystemstandarder, som virksomheder kan certificeres efter. Det kræver, at virksomheder altid vurderer relevansen af klimaforandringsrisici i deres risikoanalyse og i forhold til interessenters behov.

Ændringen følger ISO's London-erklæring, hvor ISO forpligter sig til at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til klimadagsordenen.
Har din virksomhed implementeret et ledelsessystem baseret på en af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 eller 50001 eller har I planer om det, skal I sikre, at klimaforandringer inkluderes i virksomhedens kontekstanalyse og overveje relevansen af klimaforandringsrisici som en del af analysen.
På dette to-timers online minikursus, giver vi dig den viden du har brug for, for at leve op til de nye krav.

På kurset får du indsigt i:

• Baggrunden for de nye ISO-krav om klimaforandringer
• Hvad er kravene og hvordan de indvirker på din virksomhed
• Hvad du som virksomhed skal gøre og hvad du forvente i forbindelse med audit
• Overblik over de væsentligste ISO-standarder, som understøtter arbejdet med at reducere din virksomheds klimapåvirkning.

Underviseren

På kurset underviser Lead Auditor Trine Velling.
Trine har mere end 15 års erfaring med bæredygtig og samfundsansvarlig virksomhedsdrift, strategiudvikling, ledelsessystemer og auditering.
Trine er tilknyttet DNV som Lead Auditor, hvor hun primært leverer tredjepartscertificeringsaudit inden for miljø, arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål. Derudover er Trine Partner og adm. direktør i Konsulenthuset for Socialøkonomi, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at understøtte udvikling af ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift og produktion.

Alle deltagere får efter kurset en kopi af de slides, vi præsenterer sammen med et eksemplar af ISO’s Amendment 1: Climate Management Changes.

Ændringen følger ISO's London-erklæring, hvor ISO forpligter sig til at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til klimadagsordenen.
Har din virksomhed implementeret et ledelsessystem baseret på en af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 eller 50001 eller har I planer om det, skal I sikre, at klimaforandringer inkluderes i virksomhedens kontekstanalyse og overveje relevansen af klimaforandringsrisici som en del af analysen.
På dette to-timers online minikursus, giver vi dig den viden du har brug for, for at leve op til de nye krav.

På kurset får du indsigt i:

• Baggrunden for de nye ISO-krav om klimaforandringer
• Hvad er kravene og hvordan de indvirker på din virksomhed
• Hvad du som virksomhed skal gøre og hvad du forvente i forbindelse med audit
• Overblik over de væsentligste ISO-standarder, som understøtter arbejdet med at reducere din virksomheds klimapåvirkning.

Underviseren

På kurset underviser Lead Auditor Trine Velling.
Trine har mere end 15 års erfaring med bæredygtig og samfundsansvarlig virksomhedsdrift, strategiudvikling, ledelsessystemer og auditering.
Trine er tilknyttet DNV som Lead Auditor, hvor hun primært leverer tredjepartscertificeringsaudit inden for miljø, arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål. Derudover er Trine Partner og adm. direktør i Konsulenthuset for Socialøkonomi, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at understøtte udvikling af ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift og produktion.

Alle deltagere får efter kurset en kopi af de slides, vi præsenterer sammen med et eksemplar af ISO’s Amendment 1: Climate Management Changes.