Få styr på det nye ISO-krav om klimaændringer

Den 29. februar offentliggjorde ISO et tillæg til eksisterende og nye ledelsessystemstandarder, som virksomheder kan certificeres efter. Det kræver, at virksomheder altid vurderer relevansen af klimaforandringsrisici i deres risikoanalyse og i forhold til interessenters behov.

Ændringen følger ISO's London-erklæring, hvor ISO forpligter sig til at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til klimadagsordenen.
Har din virksomhed implementeret et ledelsessystem baseret på en af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 eller 50001 eller har I planer om det, skal I sikre, at klimaforandringer inkluderes i virksomhedens kontekstanalyse og overveje relevansen af klimaforandringsrisici som en del af analysen.
På dette to-timers online minikursus, giver vi dig den viden du har brug for, for at leve op til de nye krav.

På kurset får du indsigt i:

• Baggrunden for de nye ISO-krav om klimaforandringer
• Hvad er kravene og hvordan de indvirker på din virksomhed
• Hvad du som virksomhed skal gøre og hvad du kan forvente i forbindelse med audit
• Overblik over de væsentligste ISO-standarder, som understøtter arbejdet med at reducere din virksomheds klimapåvirkning.

Underviseren

På kurset underviser Lead Auditor Trine Velling.
Trine har mere end 15 års erfaring med bæredygtig og samfundsansvarlig virksomhedsdrift, strategiudvikling, ledelsessystemer og auditering.
Trine er tilknyttet DNV som Lead Auditor, hvor hun primært leverer tredjepartscertificeringsaudit inden for miljø, arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål. Derudover er Trine Partner og adm. direktør i Konsulenthuset for Socialøkonomi, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at understøtte udvikling af ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift og produktion.

Alle deltagere får efter kurset en kopi af de slides, vi præsenterer sammen med et eksemplar af ISO’s Amendment 1: Climate Management Changes.

Ændringen følger ISO's London-erklæring, hvor ISO forpligter sig til at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til klimadagsordenen.
Har din virksomhed implementeret et ledelsessystem baseret på en af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 eller 50001 eller har I planer om det, skal I sikre, at klimaforandringer inkluderes i virksomhedens kontekstanalyse og overveje relevansen af klimaforandringsrisici som en del af analysen.
På dette to-timers online minikursus, giver vi dig den viden du har brug for, for at leve op til de nye krav.

På kurset får du indsigt i:

• Baggrunden for de nye ISO-krav om klimaforandringer
• Hvad er kravene og hvordan de indvirker på din virksomhed
• Hvad du som virksomhed skal gøre og hvad du kan forvente i forbindelse med audit
• Overblik over de væsentligste ISO-standarder, som understøtter arbejdet med at reducere din virksomheds klimapåvirkning.

Underviseren

På kurset underviser Lead Auditor Trine Velling.
Trine har mere end 15 års erfaring med bæredygtig og samfundsansvarlig virksomhedsdrift, strategiudvikling, ledelsessystemer og auditering.
Trine er tilknyttet DNV som Lead Auditor, hvor hun primært leverer tredjepartscertificeringsaudit inden for miljø, arbejdsmiljø og FN’s Verdensmål. Derudover er Trine Partner og adm. direktør i Konsulenthuset for Socialøkonomi, der er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis formål er at understøtte udvikling af ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift og produktion.

Alle deltagere får efter kurset en kopi af de slides, vi præsenterer sammen med et eksemplar af ISO’s Amendment 1: Climate Management Changes.

Management Systems Training

 

Træningsmetodik og fordele

DNV's kurser blander auditekspertise, dataanalyse og LMS-tilgængelighed (Learning Management System).

 

APQP4Wind kurser

APQP4Wind is the common frame of reference to be used in the industry to strengthen the cooperation between manufacturers and suppliers

 

Automotive og aerospace kurser

At sikre kvalitet og sikkerhed i alle dele af forsyningskæden er afgørende for bil- og luftfartsindustrien.

 

Kurser i energi- og miljøledelse

Offentlighedens bekymring for miljø- og energiudfordringer, strengere lovgivning og øget medieopmærksomhed stiller større krav til virksomhederne i dag.

 

Kurser inden for fødevareområdet

Føde- og drikkevareindustrien bevæger sig for at tilfredsstille kravene fra internationale forbrugere og for at åbne nye markedsmuligheder.

 

Kurser i arbejdsmiljøledelse

Din virksomhed forventes at tage sig af sine medarbejdere ved at håndtere sikkerhed og sundhed på en professionel måde.

 

Kurser i informationssikkerhed og IT-service management

Cyber- og informationssikkerhed er for alvor kommet på den ledelsesmæssige agenda, da det medfører særlige forpligtelser.

 

Medical Device Training Courses

DNV offers a wide range of medical device training courses supporting you in the challenges of meeting regulatory requirements and maintaining quality management systems.

 

Kurser inden for Kvalitetsledelse

Et effektivt kvalitetsledelsessystem på plads kan forbedre din virksomheds kvalitetsprocesser, samlede præstationer og succes

 

Risikostyring og business continuity kurser

Formålet med risikostyring er ikke at eliminere risiko, men at forstå den, så du kan udnytte fordelene og minimere ulemperne.

 

Kurser i bæredygtighed og socialt ansvar

At sikre din forpligtelse til at beskytte menneskerettighederne og operere på en etisk, ansvarlig måde er afgørende for at indgyde etisk praksis og fremme en kultur med bæredygtighed i virksomheden.