Få styr på deadlines og hvad den nye ISO 45001 betyder for dig

Overgangen til den nye ISO 45001 standard

ISO 45001 udkom den 12. marts 2018. International Accreditation Forum (IAF), der laver akkrediteringsreglerne som DNV GL er akkrediteret ift. har også lavet krav til overgangen fra OHSAS 18001-certifikater til ISO 45001.

Det betyder, at alle OHSAS 18001 certifikater vil være ugyldige efter den 30. september 2021.

  • For at opretholde jeres certifikat skal I derfor inden den 30. september 2021 have gennemført et obligatorisk konverteringsaudit

De første gør det bedst

DNV har stor erfaring i at håndtere denne overgang. Erfaringer fra de seneste konverteringer af ISO 9001 og ISO 14001 til 2015-udgaverne viser, at de virksomheder, der laver konverteringen først i perioden får størst værdi ud af konverteringen, oplever færrest problemer og har størst kontrol over arbejdet med at lave overgangen.

  • Vi opfordrer jer derfor til at få planlagt jeres konverteringsaudit allerede nu

DNV har gjort det let at komme igang

Langt størstedelen af de succesfulde konverteringer er dem, der planlægger konverteringen tidligt, som hurtigt opbygger kompetencerne gennem træning og kurser, og som laver en klar plan for overgangen og f.eks. gennemfører en GAP-analyse.

På disse sider har vi samlet alt du skal vide for at blive klar til overgangen. Brug menuen i toppen af siden og find det du har brug for.

Vi har blandt andet lavet tre Konverteringspakker, der gør det let at komme igang og du finder både guides, e-learnings kurser og gap-analyser, der kan hjælpe dig med overgangen.

Det betyder overgangen for dig

DNV kan gennemføre konverteringsaudit i forbindelse med en planlagt opfølgningsaudit, en recertificeringsaudit eller en særlig (off-cyklus) audit.

Hvis der gennemføres en konverteringsaudit i forbindelse med planlagt opfølgning eller recertificering kræver IAF mindst 1 ekstra auditdag for at opfylde eksisterende og nye krav i ISO 45001. Dette er den bedste og mest omkostningseffektive løsning.

Overgangen fra OHSAS-certifikater ved en særlig (off-cyklus) audit vil normalt kræve yderligere tid lige som andre forhold kan have betydning for den samlede audit tid.

IAF har også fastlagt regler for risikovurdering af arbejdsmiljøet, der kan betyde, at vi fremafrettet skal bruge mere tid på at vedligeholde jeres certifikat. Reglerne var tidligere fastlagt lokalt, i Danmark af Danak – nu kommer der internationale regler for beregning af audittid for arbejdsmiljøcertificeringer.

For de virksomheder, der også har en Kronesmiley gennem opfyldelse af Arbejdstilsynes BEK 1191 og BEK 1193 vil skærpede krav betyde, at DNV skal bruge yderligere audittid. Dette er af Arbejdstilsynet fastsat til mindst 5% ekstra tid til audit af det materielle arbejdsmiljø.

På baggrund af ændringerne fra IAF og Arbejdstilsynet vil DNV derfor revurdere jeres audittid i forbindelse med overgangen til den nye standard.

  • Du bør derfor kontakte DNV med det samme, så vi sammen kan planlægge den mest effektive og gnidningsfrie overgang til ISO 45001.

Brug kontaktformularen i toppen, hvis du ønsker at komme i gang med det samme.