Skip to content

ISO 45001 - Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Vis dit engagement i at skabe bedre og sikrere arbejdsforhold.

Hver eneste dag dør mennesker stadig af arbejdsrelaterede ulykker eller sygdomme. Desuden er vigtigheden af at tage hensyn til medarbejdernes psykosociale trivsel steget under pandemien. At sikre medarbejdernes sikkerhed og reducere risiciene på arbejdspladsen er i stigende grad centralt for at sikre en sund virksomhed.

ISO 45001 er en international standard for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OH&S), som opstiller krav til opbygning af et sundt ledelsessystem. I kombination med ISO 45003-retningslinjen om psykosocial sundhed og sikkerhed kan virksomheder reducere risici på arbejdspladsen og skabe mere sikre og sundere arbejdsforhold under hensyntagen til alle aspekter. Desuden støtter ISO 45001 virksomheder i at sikre overholdelse og opfylde juridiske forpligtelser.

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 kan anvendes på alle typer organisationer - store som små - inden for alle erhvervssektorer. Den er baseret på OHSAS 18001 og andre anerkendte arbejdsmiljøstandarder og -konventioner. Den erstattede OHSAS 18001 i 2018 som den vigtigste internationale standard.

ISO 45001 anvender ISO High Level Structure (HLS), som definerer strukturen for alle ISO-standarder, hvilket letter integrationen med andre generiske ledelsessystemstandarder. Dette er til fordel for virksomheder, der allerede er certificeret efter standarder som ISO 9001 og ISO 14001.

ISO 45001, der er baseret på de veletablerede ledelsesprincipper Plan-Do-Check-Act, kræver, at en organisation skal:

  • at identificere farer og vurdere risici for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med sine aktiviteter og services
  • fastlægge de nødvendige kontroller
  • opstille klare mål og målsætninger for at forbedre sine arbejdsmiljøpræstationer.

Fordele ved certificering

I mange lande er et arbejdsmiljøledelsessystem et lovkrav, og virksomhederne skal rapportere om resultaterne. Certificering til ISO 45001 af en uafhængig part som DNV beviser, at du har et system på plads, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og det fremmer fremskridt.

ISO 45001-certificering giver din organisation mulighed for at:

  • Etablere og løbende forbedre et arbejdsmiljøledelsessystem for at eliminere eller minimere risici for personale og andre interesserede parter, der er udsat for farer i forbindelse med dine aktiviteter eller services.
  • Arbejd systematisk for at forbedre dine resultater med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og forebygge, at der (igen) sker ulykker og hændelser.
  • Sikre, at den er i overensstemmelse med den fastsatte arbejdsmiljøpolitik, og demonstrere overensstemmelse over for andre.
  • Løbende overholde de gældende lovkrav til arbejdsmiljø.
  • Hvis du kombinerer ISO 45001 med Arbejdstilsynets supplerende krav kan opnår en grøn kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et arbejdsmiljøledelsessystem, der er i overensstemmelse med ISO 45001. Som et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan kan DNV støtte dig fra den indledende uddannelse og gap-analyse til værktøjer til selvevaluering og alle dine certificeringsbehov. DNV tilbyder IRCA-akkrediterede kurser for ISO 45001 og tilbyder specifik ISO 45003-uddannelse.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.