Overgang til GLOBALG.A.P. IFA Version 6

Integrated Farm Assurance standard

Den opdateret GLOBALG.A.P IFA version 6

Den sjette version af GLOBALG.A.P. IFA blev udgivet i september 2022. De vigtigste ændringer i v6. vedrører en forenklet struktur og et forenklet sprog samt udvidede kriterier for bæredygtighed, dyrevelfærd og løbende forbedringer på producentniveau. Desuden er der et par vigtige ændringer i de generelle regler:

 • Selvevalueringen indeholder kommentarer til alle ikke-anvendelige og ikke-overensstemmende store og små krav.
 • 10% af uanmeldte audits af certificeringsorganer. Disse 10 % tælles ikke længere som ekstra audits, men er inkluderet i det oprindelige antal certificeringsaudits.
 • Reglen om en treårig cyklus (med en årlig audit på stedet) reducerer yderligere indholdet af tjeklisten til de relevante punkter og forkorter varigheden af auditten på stedet.

Tidslinje for overgangen

Den sjette version udkommer i to parallelle udgaver: IFA v6 Smart og IFA v6 GFS. GFSI-kravene er ikke relevante for alle producenter. En opdeling gør det muligt for Smart at have forenklede tjeklister, være resultatorienteret og skræddersyet. For dem, der kræver certificering til en GFSI-anerkendt standard, vil GFS være det foretrukne valg.

Afhængigt af den udgave, du har valgt:

 • IFA v6 Smart er obligatorisk fra 1. januar 2024. Efter denne dato må der ikke udføres flere audits i forhold til IFA v5.2.
 • IFA v6 GFS, der er relevant for områderne frugt og grønt (nu planter) og akvakultur, bliver obligatorisk tre måneder efter, at anerkendelsen fra GFSI er opnået. GlobalG.A.P. anslår, at dette vil ske i sidste halvdel af 2024. Indtil anerkendelsen er bekræftet, vil der blive udført audits i henhold til version 5.4-1-GFS for virksomheder, der har brug for GFSI-anerkendt certificering.

GLOBALG.A.P. har bekræftet, at yderligere to produktkategorier, der er omfattet af IFA v6, vil blive gennemgået i en offentlig høring i 2023: planteformeringsmateriale (PPM) og kombinerbare afgrøder (CC). IFA v6 PPM og IFA v6 CC bliver obligatoriske i januar 2025.

Reviderede tilføjelser.

Overgangen omfatter en række ændringer af tilføjelsesprogrammerne:

 • GRASP v2.

Fra januar 2024 vil denne nye version af GRASP være obligatorisk. Audits eller evalueringer til IFA v5 eller GRASP v1.3-1 vil ikke være tilladt fra januar 2024 og frem. Bemærk til virksomheder, der er certificeret til IFA v5.4-1: Audits kan stadig udføres til GRASP 1.3-1 efter januar 2024, indtil IFA v6 GFS anerkendes af GFSI.

 • Andre tilføjelser.

Flere andre har gennemgået revisioner for nylig for at tilpasse sig de nye IFA v6-versioner. Fra 1. januar 2024 vil alle kommende add-on-audits i forbindelse med IFA v6 Smart/GFS blive udført i henhold til de nye versioner, og producenterne skal bruge den opdaterede tjekliste til deres selvevalueringer. Følgende tilfølgelser er blevet frigivet:

 • SPRING v 2.0 -.
 • AH-DLL GROW v3.1 -.
 • GGFSA V3.0 -

Forberedelse til implementering

Vi anbefaler, at du begynder at forberede dig på overgangen så hurtigt som muligt og planlægger, hvordan du implementerer de nødvendige ændringer i dit ledelsessystem.

Anbefalet fremgangsmåde:

 • Lær den opdaterede standard at kende med fokus på ændringerne.
 • Træn relevant personale i din organisation for at sikre, at de forstår kravene og de vigtigste ændringer.
 • Identificer de problemer, der skal løses, og udarbejd en implementeringsplan.
 • Opdater dit ledelsessystem og implementer tiltag.

Hvordan kan DNV hjælpe?

Uanset om du ønsker at skifte eller starte din certificeringsrejse, kan DNV være din partner. Vi tilbyder overgangs- og standardtræning, selvevalueringer, gap-analyse og certificering.