Skip to content

GLOBALG.A.P IFA Planter

Forbedr kvaliteten af dine planteprodukter, og opfyld kundernes forventninger til fødevaresikkerhed og bæredygtighed.

Integrated Farm Assurance - plantestandarden indeholder specifikke krav til et farm management system, der vil forbedre din evne til at levere produkter, der opfylder kundernes, lovbestemte og lovgivningsmæssige krav. Certificering til GlobalG.A.P. IFA Planter viser din forpligtelse til god landbrugspraksis, herunder produktion og markedsføring af sikre fødevarer, samtidig med at beskytte begrænsede ressourcer. Det indebærer løbende forbedringer for at opfylde kundernes krav og opbygge en bæredygtig præstation.

Hvad er GLOBALG.A.P. IFA – PLANTER

GLOBALG.A.P. er den globalt anerkendte pre-farm gate standard til at sikre kvaliteten og sikkerheden af et produkt. GLOBALG.A.P. IFA-standarden er bygget op omkring et system af moduler, der gør det muligt for producenter at blive certificeret i flere kategorier i én audit. Den består af:

 • Generelle krav, der fastsætter kriterierne for en vellykket implementering af principper og kriterier (P&K) samt retningslinjer for verifikation og regulering af standarden. Disse principper og kriterier definerer kravene til opnåelse af den kvalitetsstandard, som GLOBALG.A.P. kræver.
 • IFA Plants området omfatter en bred vifte af produkter og forskellige produktionssystemer inden for følgende kategorier:
  • Frugt og grøntsager
  • Blomster og blomsterpynt
  • Kombinerbare afgrøder
  • Te
  • Humle
  • Materiale til planteformering
 • Denne standard opstiller præcise kriterier for ansvarlig landbrugspraksis i hele den primære produktionsproces, lige fra aktiviteter før høst til håndtering efter høst.
 • Producenterne har fleksibilitet til at opnå certificering for flere produktkategorier inden for IFA Plants anvendelsesområde med et enkelt certifikat. Derudover er der certificeringsmuligheder for landbrug af alle størrelser og typer, herunder små landbrug.
 • Det fremmer foranstaltninger for enhver producent, der sikrer fødevaresikkerhed og velfærd for landarbejdere, sporbarhed af produkter og produktionsoptegnelser, miljøbevidsthed, minimering af kemikalier i landbruget (gødning, skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse), integreret afgrødestyring (ICM), effektiv ressourceudnyttelse (jord og vand) og overholdelse af lokale og internationale regler.

Udgivelser og GFSI-anerkendelse

Den sjette version af IFA blev udgivet i september 2022. Den forenkler struktur og sprog og udvider kriterierne for bæredygtighed, dyrevelfærd og løbende forbedringer på producentniveau.

IFA Plants (som inkluderer frugt og grønt) tilbydes i øjeblikket i to parallelle og tilsvarende gyldige versioner:

 • IFA Smart
 • IFA GFS (GFSI benchmark)

Opdelingen gør det muligt for Smart at have forenklede tjeklister, være resultatorienteret og tilpasset. GFS har forenklede tjeklister, hvor det er muligt, samtidig med at de er anerkendt af GFSI.

Fordele ved af blive certificeret

Certificering til GLOBALG.A.P. IFA - Plants af en uafhængig tredjepart verificerer effektiviteten af den gode landbrugspraksis og det implementerede landbrugssystem samt bæredygtigheden af landbrugsaktiviteterne.

Som et resultat heraf:

 • Implementer en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og vide, hvor indsatsen skal fokuseres. Det kan forbedre produktkvaliteten og reducere omkostningerne.
 • Øge kundernes tillid og tilfredshed, hvilket igen kan føre til bedre og lettere adgang til markedet.
 • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde alle krav til certificering af landbrugssystemer fra kunder, leverandører og underleverandører for at kunne gøre forretninger med dem.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede moduler i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant IFA-uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Overgang til GLOBALG.A.P. IFA Version 6

Overgang til GLOBALG.A.P. IFA Version 6

  GLOBALG.A.P IFA Planter

GLOBALG.A.P IFA Planter

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.