Skip to content

Foder og ingredienser til dyr - GMP+ FSA, FAMI-QS og FSSC 22000

Forbedre metoderne til at identificere og håndtere risici for fødevaresikkerhed og konsekvent opfylde kundernes forventninger.

Certificering af dit sikkerhedsledelsessystem for dyrefoder og ingredienser viser dit engagement i en bæredygtig og sikker fødevarekæde, konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed. Det er håndgribelige forretningsmæssige fordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af en gennemsigtig og bæredygtig forretningsindsats og opbygger forbrugernes tillid til fødevarekæden.

Hvad er dyrefoder og ingredienser - GMP+ FSA, FAMI-QS og FSSC 22000?

Der er tale om tre uafhængige, men beslægtede standarder eller kodekser, der indeholder krav til gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre fodersikkerhed og kvalitet af produkter, der fremstilles ved hjælp af processer.

Standarderne gælder for alle foderproducenter og er baseret på en række kvalitetssikringsprincipper, herunder et stærkt fokus på overholdelse af reglerne, indkøb af ingredienser, motivation og inddragelse af den øverste ledelse og personalet, procestilgang og løbende forbedringer. Alle tre kræver identifikation og dokumentation af de specifikke fodersikkerhedsrisici - i forbindelse med det endelige fødevare- eller foderprodukt - og de relevante kontrolforanstaltninger i henhold til HACCP-principperne (Hazard Analysis & Critical Control Points).

GMP+ FSA

GMP+ International B.V. (tidligere kendt som: The Dutch Animal Feed Board (PDV)) har udviklet GMP+ Feed Safety Assurance. GMP+ FSA er et komplet modul til sikring af fodersikkerhed i alle områder af foderkæden. På grundlag af behovene i praksis er der blevet integreret flere komponenter i GMP+ FSA-modulet, baseret på kravene til kvalitetsledelsessystemet (ISO 9001), HACCP, produktstandarder, sporbarhed, overvågning, overvågning, forudsætningsprogrammer, kædetilgang og systemet for tidlig varsling. Desuden kan laboratorier, der udfører analyser, certificeres og/eller registreres.

FAMI-QS

FAMI-QS er et globalt kvalitets- og fodersikkerhedsledelsessystem for sektoren for specialfoderingredienser. FAMI-QS-koden indeholder krav til gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre fodersikkerhed og kvalitet af produkter og ingredienser fremstillet ved kemiske processer, bioprocessing, udvinding, ekstraktion, blanding og formulering. Kodeksen omfatter særlige HACCP-planer for de processer, der er omfattet af kodeksen, og den er tilpasset ISO High Level Structure for Management Systems og forudsætningsprogrammerne ISO/TS 22002 - Part 6 og FSMA CGMP Animal Food.

FSSC 22000

FSSC 22000-certificeringsordningen, der er udviklet af Foundation for Food Safety Certification, omfatter også et modul for fodersikkerhed. Det er baseret på ISO 22000 og er tilpasset ISO's højniveaustruktur; det bygger på forudsætningsprogrammer som beskrevet i den foderspecifikke ISO TS 22002-6 og omfatter HACCP-principper.

Fordele ved at blive certificeret

Ved at opnå certificering kan din virksomhed påviseligt garantere, at foderstoffer og foderingredienser opfylder de lovmæssige regler og de krav, der er aftalt med parterne i kæden. Certificeringen gør det muligt for din organisation at:

  • Opbyg tillid til dit systems ydeevne internt og eksternt ved at anvendelse af passende ledelsesprincipper i organisationen.
  • at formidle tillid til kunderne ved at vise, at foderet eller foderingredienserne er fremstillet ved hjælp af sikre processer
  • Bevise, at der er truffet alle rimelige forholdsregler
  • give kunderne mulighed for at kræve certificering og vurdering af leverandører, hvis de opererer i et land med en stærk lovgivningsramme for foderstofsikkerhed
  • Reducer antallet af revisioner udført af kunderne og dermed spare omkostninger og ledelsestid

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et effektivt sikkerheds- og kvalitetsledelsessystem, der overholder kravene i standarderne og især relevante kontrolforanstaltninger (HACCP-system). DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  Foder og ingredienser til dyr

Foder og ingredienser til dyr

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.