Overgangen til den nye ISO 22000:2018 standard

Ledelsessystem for fødevaresikkerhed - ISO 22000:2018

Forbered jer allerede nu på konverteringen fra ISO 22000:2005 til ISO 22000:2018. Vi kan hjælpe jer hele vejen gennem processen.

Den 19. juni 2018 blev ISO 22000:2018 udgivet. Med udgivelsen af den nye standard, vil ISO 22000:2005 blive trukket tilbage, og virksomheder der er certificeret efter ISO 22000:2005-standarden har en 3-årig periode til at konvertere til den nye standard.  

Formålet med ISO 22000 er at harmonisere kravene til fødevaresikkerhed globalt. Standarden bidrager til, at sikre fødevaresikkerheden gennem hele fødekæden fra jord til bord. Standarden angiver rammerne for arbejdet med fødevaresikkerhed og ikke specifikke krav til fødevaresikkerhed.

Væsentligste ændringer i ISO 22000:2018 

ISO 22000:2018 anvender ISO High Level Structure (HLS), som er en fælles struktur for alle ISO-standarder. Da standarden følger samme struktur som den, der anvendes i andre kendte ISO-standarder som fx ISO 9001 og ISO 14001, er det nemmere at integrere den nye standard i andre ledelsessystemer for fx kvalitet og miljø.

Brugere som kender ISO 22000:2005 vil opdage, at de fleste krav fra ISO 22000:2005 videreføres i ISO 22000:2018. Dog er der også nye og ændrede krav, hvoraf nogle kan henføres til HLS, men derudover er der krav, der er specifikke for fødevaresikkerhed. Her kan du læse mere om ændringerne.

Sammenhæng mellem FSSC 22000 og ISO 22000:2018

FSSC 22000 certificering er en kombination af ISO 22000 og en række sektorspecifikke, samt generelle FSSC krav. Da ISO 22000 således indgår i alle FSSC 22000 certifceringer vil ændringer og informationer knyttet til ISO 22000:2018, gælde for alle organisationer, der er certificerede i henhold til FSSC 22000. 

Vælg den konverteringspakke, der passer til jeres behov 

DNV GL kan hjælpe jer gennem konverteringsprocessen fra forberedelse til konvertering til den nye standard. Vi har udviklet tre konverteringspakker til ISO 22000, som kan støtte jer på vejen mod konvertering. De indeholder alt fra introduktion og grundlæggende materiale til selvevalueringer og konverteringsaudit – afhængigt af jeres behov.  Konverteringspakkerne vil være tilgængelige på vores hjemmeside om kort tid.

Kom godt i gang med konverteringsprocessen

Vi anbefaler, at I går i gang med konverteringen så hurtigt som muligt og at I laver en effektiv plan for indarbejdelsen af de nødvendige ændringer i jeres ledelsessystem.

Vi anbefaler følgende proces for konvertering:

  • Bliv fortrolig med indholdet og kravene i ISO 22000:2018. Standarden kan købes hos ISO og Dansk Standard. Hvis I allerede anvender ISO 22000:2005, bør I fokusere på de ændrede krav.
  • Sørg for, at nøglepersoner i organisationen uddannes, så de forstår kravene og de væsentligste ændringer.
  • Identificer mangler der bør adresseres for at opfylde de nye krav og udarbejd en implementeringsplan. Implementer planen og opdater ledelsessystemet, så det opfylder de nye krav. 
  • Evaluer effektiviteten af implementeringen gennem interne audits og definer yderligere indsatser efter behov

Vores auditorer har det forkromede overblik over ændringerne og hvad der kræves for at konvertere fra ISO 22000:2005 til ISO 22000:2018. Vi står til rådighed og kan hjælpe jer igennem en effektiv konverteringsproces.

Sådan kan DNV GL hjælpe jer med konverteringen

De ovennævnte pakker samler flere ydelser i én pakke for at hjælpe jer trygt igennem konverteringsprocessen, og kan indeholde:

  • Seminarer, webinarer, e-learning, selv-evalueringstjekliste etc. hvor I hovedsageligt får viden om standarden og et grundlæggende overblik over indholdet og de vigtigste ændringer i forhold til ISO 22000:2005, konverteringsprocessen etc.
  • Åbne eller virksomhedsinterne kurser. Formålet med disse kurser er at give jer detaljeret viden om indhold og ændringer og de nødvendige skridt på vejen mod endelig konvertering. Kurserne kan tilpasses jeres specifikke behov.
  • Screening hvor vi evaluerer jeres ledelsessystem op imod de nye krav i standarden og identificerer de mangler, som bør adresseres. En screening giver brugbart input til at sikre, at I lever op til de nye krav. Vi foretager evalueringen på det detaljeringsniveau, der giver mening for jer.
  • Konverteringsaudits og værktøjer til benchmarking.
Kontakt os her og hør nærmere om konverteringen og hvordan vi kan hjælpe jer.