Risk Based Certification™ - Få mere ud af hver audit

Målret dine certificeringsaudits til at gøre mere. Vurder ledelsessystemets overensstemmelse med den valgte standard, og hvor godt systemet understøtter de områder, der betyder mest – alt sammen på én gang.

I dag skal organisationer hele tiden håndtere nye komplekse problemer samtidig med eksisterende krav. Kontrollen bliver kun større, og interessenterne kræver uafhængige beviser for deres præstationer. Kombineret med best-practice audit metoder og fjernleveringsmuligheder giver DNVs Risk Based Certification™ tilgang dig mulighed for at udnytte dit ledelsessystem til at støtte dig på mere end én måde.

Få mere ud af hvert audit

Et velfungerende ledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO eller andre best practice-standarder, er en struktureret tilgang til at opfylde krav og forbedre ydeevnen. Det hjælper dig med at identificere risici og implementere forretningsprocesser, der fungerer effektivt for at imødekomme kundernes og andre interessenters krav.

Risk Based Certification blev udviklet af DNV for at hjælpe kunderne med at udnytte deres ledelsessystem på mere end én måde. At opnå certificering er altafgørende. At tage skridtet videre end blot compliance og bygge ledelsessystemet til at forbedre de kritiske områder, som understøtter specifikke forretningsmål.

Når du identificerer områder, som er kritiske for din virksomheds succes, bruger DNVs auditors Risk Based Certification til at vurdere, hvor godt dit ledelsessystem understøtter disse fokusområder, samtidig med at de kontrollerer overensstemmelse med den valgte standard.

Hvordan virker Risk Based Certification?

Alle DNV kunder får automatisk adgang til Boost My Audit. Dette digitale værktøj indeholder mere end 200 prædefineret fokusområder. Søg i de mest almindelige fokusområder efter standard, risici og processer for at identificere de fokusområder, der passer bedst til dine behov. Du kan også filtrere efter branche og tjekke, hvilke FN bæredygtighedsmål (SDG) og ESG-dimensioner hvert fokusområde understøtter. Hvert fokusområder har en tilsvarende tjekliste, der kan bruges som guide til auditten. Disse kan også hjælpe dig med eventuelle interne audits, du måtte have planlagt.

Spørg din auditor om vejledning til at identificere eksisterende prædefinerede eller skræddersyede fokusområder, der passer til dine behov. Sørg for, at fokusområderne afspejler jeres strategi og forretningsmål. Topledelsen bør inddrages i denne fase for at sikre deres engagement.

Før auditten aftaler du og DNVs auditor(er), hvilke fokusområder der skal vurderes (typisk 1-3 områder afhængigt af auditomfanget osv.). Auditor(erne) formulerer, hvilke aktiviteter og processer der skal vurderes. Ledelsessystemets præstation for fokusområderne vil blive kontrolleret sammen med overholdelsen af kravene i den eller de valgte standarder.

Vurderingen af dit fokusområdes præstation sker uden ekstra omkostninger eller tid. Resultaterne fremlægges på det afsluttende møde og i revisionsrapporten. Den indeholder et resumé af auditresultaterne og fokusområdets præstation. Den afspejler styrker og svagheder og giver dig og dit ledelsesteam en hurtig indsigt. For komplekse projekter med flere sites er alle detaljer også tilgængelige for yderligere analyse, sammenligninger og trends i My Certification Dashboard.

Brug indsigten til at forbedre dit ledelsessystem da det hjælper dig med at identificere og formindske risikoen for et større sæt udfordringer, uanset om det er operationelle problemer i dag eller barrierer for langsigtede mål.

Fokusområder kan gentages fra år til år, eller der kan vælges nye afhængigt af ledelsessystemets præstation.  Ved komplekse multi-site projekter vil DNV sikre, at alle teams er nøje instrueret i at auditere ens på alle sites.

Samarbejd med DNV

Risk Based Certification er DNVs standardtilgang til audits. Den er målrettet dit ledelsessystem og dine certificeringsaudits, så du kan forbedre dig på de mest kritiske områder. Vælg DNV som din certificeringspartner, og opbyg tillid til dit ledelsessystems evne til at overholde standardens krav og understøtte dine forretningsmål.

Mere information

  Sådan styrker du virksomhedens bæredygtige performance?

Sådan styrker du virksomhedens bæredygtige performance?

En kort guide til bæredygtighed

  Risk Based Certification

Risk Based Certification

Vores metode til at auditere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os