Risk Based Certification™

Mål dine resultater i forhold til udvalgte standarder, og kontrollér samtidig, hvor godt dit ledelsessystem understøtter dine forretningskritiske fokusområder.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Organisationer i dag bliver ofte undersøgt og bedt om at dokumentere deres egne driftsresultater og mere end det. Kombineret med bedste auditeringsteknikker og muligheder for fjernlevering giver DNV's Risk Based Certification™-metode værdi til din auditering og forretning.

Et velfungerende ledelsessystem, der er certificeret i henhold til ISO eller andre internationale standarder, er en god start på opbygningen af virksomhedens modstandsdygtighed og bæredygtige resultater. Det hjælper dig med at identificere, vurdere og styre risici og sikre, at forretningsprocesserne fungerer effektivt for dig, dine kunder og andre interessenter.

Den Risk Based Certification™-metode er udviklet af DNV for at forbedre dit ledelsessystem og dets evne til at understøtte dit forretningsmål. Den skræddersyer en del af auditleveringen med fokus på specifikke risici eller andre emner, som du anser for vigtige, og som er relevante for auditstandarden og -omfanget.

Risk Based Certification™ og brugen af sådanne fokusområder er unikke for DNV's levering. Det gør det lettere at foretage en dybere vurdering af områder, der påvirker dine forretningsmål. Fokusområderne identificeres og aftales inden revisionen.

Få mere ud af din certificering

Implementering af ISO-standarder hjælper dig med at forstå din organisation og dens kontekst på en systematisk og struktureret måde. Ved udviklingen af dit ledelsessystem identificerer du interesserede parter, deres behov og forventninger samt risici og muligheder for din organisation og dens kontekst. Dette omfatter foranstaltninger til at afbøde de identificerede risici.

Ud fra denne analyse vil de spørgsmål, der er vigtigst for din organisation, fremstå og kan prioriteres.

Det er disse prioriteter, der danner grundlaget for identifikation af de fokusområder, der vurderes af DNV under auditten.

Som DNV-kunde får du også adgang til vores digitale værktøj Boost My Audit. Det indeholder mere end 200 foruddefinerede fokusområder med tilhørende tjeklister for de forskellige standarder og sektorer. Brug disse som inspiration til at identificere dine egne fokusområder.

DNV's ledende auditor vil samarbejde med dig om at formulere, hvad der skal vurderes under auditten med hensyn til aktiviteter og processer. Det strukturerer auditten, så auditøren kan fokusere på det, der er vigtigst, ud over at kontrollere, om dit ledelsessystem opfylder kravene i standarden/standarderne.

Dette gøres uden at det koster ekstra omkostninger eller tid. Det umiddelbare resultat er en rapport om audit, som indeholder et resumé af auditresultater og fokusområdets resultater. Den giver et hurtigt indblik i områder, der er vigtige for dig og dit ledelsesteam.

Det, du lærer af revisionen, hjælper dig med at forbedre dit ledelsessystem. Det hjælper dig med at identificere afhjælpende foranstaltninger til et bredere sæt udfordringer, hvad enten det drejer sig om operationelle problemer i dag eller forhindringer for at nå langsigtede mål. Risikobaseret certificering er med til at lægge fundamentet for at forbedre din evne til at identificere og reagere på interessenternes forventninger og opbygge bæredygtige forretningsresultater over tid.

Hvad får du?

Risk Based Certification™ er designet til at hjælpe dig med at få mere ud af hver eneste audit. Overholdelse af kravene til standarden/standarderne resulterer i et certifikat. Men med DNV får du mere:

  • Et certifikat, der kan verificeres med det samme, og som er sikkert gemt i vores blockchain.
  • Adgang til Boost My Audit-værktøjet, der indeholder mere end 200 foruddefinerede fokusområder.
  • En højt kvalificeret, erfaren revisor, der er uddannet til at fokusere revisionen på det, der er vigtigst for din virksomhed, samtidig med at den kontrollerer, at udvalgte standarder overholdes.
  • En revisionsrapport med indsigt i, hvor godt dit ledelsessystem understøtter de udvalgte fokusområder.
  • Viden, der kan hjælpe dig med at forbedre dit ledelsessystems evne til at løse umiddelbare problemer og støtte dine langsigtede forretningsmål og dermed skabe bæredygtige forretningsresultater.

Mere information

Sådan styrker du virksomhedens bæredygtige performance?

En kort guide til bæredygtighed

Risk Based Certification

Vores metode til at auditere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os