Risk Based Certification

Mål dine resultater i forhold til udvalgte standarder, og kontrollér samtidig, hvor godt dit ledelsessystem understøtter dine forretningskritiske fokusområder.

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Organisationer i dag bliver ofte undersøgt og bedt om at demonstrere deres egne driftsresultater og mere end det. Vi anvender bedste praksis for auditeringsteknikker, fjernlevering og virtuel levering metoder og vores egenudviklede Risk Based Certification™-metode til at forbedre din ledelse systemet og dets evne til at understøtte dine forretningsmål.

Et velfungerende ledelsessystem, der er certificeret i henhold til internationale standarder som ISO-standarderne og andre standarder, er en god start på opbygningen af virksomhedens modstandsdygtighed og bæredygtige resultater. Det kan f.eks. hjælpe dig med at sikre levering til tiden, nul fejl og reducere spild. Et arbejdsmiljøsystem hjælper dig med at sikre arbejdstagernes sikkerhed, mindske sygefraværet og reducere antallet af ulykker.

Risikobaseret certificering gør det lettere at få et bredere overblik for at identificere de mest kritiske risici, der påvirker dine forretningsmål. Når vi kender dine fokusområder, kan vi skræddersy revisionen til at omfatte det, der er vigtigst for dig, og hvor godt dit ledelsessystem understøtter dig i forhold til at håndtere de relaterede risici.

Få mere ud af din certificering

Den risikobaserede certificering følger cyklussen PLAN - DO - CHECK - ACT. For at sikre virksomhedens modstandsdygtighed og bæredygtige resultater er det nødvendigt med et bredere perspektiv, både inden for og uden for organisationen. Det er vigtigt at forstå alle relevante risici, der kan påvirke dine forretningsmål. Ved at indarbejde disse fokusområder i revisionen får du mere viden om dit ledelsessystems ydeevne.

Det første skridt er at FORSTÅ din organisation og dens kontekst. Dette indebærer at identificere dine langsigtede forretningsmål, de mest relevante interessenter (interesserede parter), både interne og eksterne, der stiller krav til dit ledelsessystem, og dine mest kritiske risici, der forhindrer dig i at nå dine langsigtede forretningsmål.

Du bør også overveje, hvilke risici der kan forhindre dig i at nå hvert enkelt af de langsigtede forretningsmål, og som dit ledelsessystem kan hjælpe dig med at håndtere.

På baggrund af dette er du og din revisor nu bedre i stand til at drøfte og PRIORITERE de mest kritiske risici, og hvor revisionen skal fokuseres.

Fokusområderne skal afspejle dine langsigtede forretningsmål og dermed det, der betyder mest for din organisation og dine forretningsmål. I vil sammen DEFINERE 1 til 3 fokusområder til revisionen.

Dette gøres samtidig med, at vi kontrollerer overensstemmelsen med de(n) valgte standard(er), f.eks. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller FSSC 22000. Fokusområderne giver auditten struktur, så vi kan vurdere det, der er vigtigst for dig, samtidig med at vi auditerer, at dit ledelsessystem opfylder kravene i de(n) valgte standard(er).

Dette sker uden ekstra omkostninger eller tid. Det umiddelbare resultat er en REVISIONSRAPPORT, som indeholder en liste over resultater, fokusområdernes ydeevne og et ledelsesresumé, der giver dig et hurtigt indblik i, hvad der er vigtigst for dig at bruge over for dit ledelsesteam.

Det, du lærer af revisionen, kan hjælpe dig med at FORBEDRE dit ledelsessystem. Det vil hjælpe dig med at identificere afhjælpende foranstaltninger til et bredere sæt af udfordringer - operationelle udfordringer i dag, men også mere langsigtede mål - og dermed skabe et grundlag for bæredygtige forretningsresultater og forbedre din evne til at reagere på interessenternes krav.

Hvad får du?

Risikobaseret certificering er designet til at hjælpe dig med at få mere ud af hver eneste audit. Overholdelse af kravene til standarden/standarderne resulterer i et certifikat, der er sikkert gemt på vores blockchain, men derudover får du også:

  • Et bredere overblik over de mest kritiske risici og indsigt i revisionen, der gør det muligt for dig at håndtere problemerne.
  • En højt kvalificeret, erfaren revisor, der er uddannet til at fokusere revisionen på de forhold, der er vigtigst for dig, samtidig med at den kontrollerer overholdelsen af udvalgte standarder.
  • En revisionsrapport med indsigt i, hvor godt dit ledelsessystem understøtter de udvalgte fokusområder.
  • Viden, der kan hjælpe dig med at forbedre dit ledelsessystems evne til at understøtte dine langsigtede forretningsmål og dermed bæredygtige forretningsresultater.

Mere information

Sådan styrker du virksomhedens bæredygtige performance?

En kort guide til bæredygtighed

Risk Based Certification

Vores metode til at auditere

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os