Risikohåndtering er en god forretning

Brug Risk Based Thinking og vend din virksomheds risici til muligheder
Ball game - avoiding the pit falls

Kontakt os for yderligere information

Kontakt os for mere information

Klik her

Alle dine virksomhedsaktiviteter indebærer en lang række forskellige risici. Risici, der kan have en negativ indvirkning på miljø-, sikkerheds- og samfundsmæssige områder samt gøre skade på din virksomheds omdømme og økonomiske præstationer. Erhvervsmiljøet er fyldt med usikkerhed, og for at opretholde en bæredygtig forretning er effektiv risikostyring nødvendig. 

Vi klæder dig på

Vores risikostyringsportefølje er inspireret af den mest anvendte internationale standard for risikostyring - ISO 31000. Vi hjælper dig med at forstå de grundlæggende principper for risikostyring, vurdere manglerne i virksomhedens ledelsessystem samt integrere risikostyringen i det nuværende ledelsessystem. Når din virksomhed har implementeret en solid risikostyringsplatform og en Risk Based Thinking, er I bedre rustet til at overgå til de nye ISO standarder. De nye standarder har netop til formål at implementere en systematisk tilgang til at håndtere risici.

Gode muligheder for at gå forrest 

I vores 2017-undersøgelse om risikostyring spurgte vi respondenter fra 1.563 virksomheder om anvendelse af risikostyringsmetoder og -teknikker. Undersøgelsen viste, at disse metoder kun var kendt og brugt af et mindre antal af respondenterne. Det giver gode muligheder for at positionere sig som ledende virksomhed i sin branche.

Kontakt os for yderligere information

Kontakt os for mere information

Klik her

Risk Management maturity

In our 2017 survey on Risk Management we asked respondents from 1563 companies about their awareness and use of Risk Management methodologies and techniques. The survey showed that these methodologies were known and used by a minority, which poses an opportunity for companies that seeks a leadership position in their industry.