Skip to content

Risikohåndtering

Vi har en klar og effektiv plan som hjælper jer med at håndtere risici i og omkring organisationen.

En effektiv risikostyring er vigtigt, hvis din virksomhed vil undgå dyrekøbte fejl. Samtidig sikrer virksomheden en struktureret og proaktiv tilgang til beskyttelse af nøgleaktiverne.

Hvorfor skal I forbedre risikostyringen?

At drive en virksomhed med en struktureret og robust risikostyring har mange fordele. Det forøger sandsynligheden for at nå jeres mål, og det sikrer, at I overholder de relevante lovmæssige krav og internationale standarder.

I forbedrer derudover jeres:

  • Kontrol og ledelse
  • Identifikation af muligheder og trusler
  • Den organisatoriske modstandsdygtighed
  • Den operationelle effektivitet
  • Forebyggelse af tab
  • Interessenters tillid

Et ledelsessystem med en solid risikohåndteringstilgang øger værdien for organisationen og dens interessenter. Denne opfattelse blev understøttet af 81 % af respondenterne i vores ViewPoint-undersøgelse om risikostyring.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vores portefølje til risikostyring er primært inspireret af den mest anvendte internationale standard for risikostyring - ISO 31000. Vi hjælper dig med at forstå de grundlæggende principper for risikostyring, vurdere manglerne i din virksomheds ledelsessystem samt integrere risikostyringen i det nuværende ledelsessystem.

Risk-Management Service Portfolio-799x501

Fundamentet

Få indsigt i risikostyring, og hvordan andre virksomheder integrerer Risk Based Thinking i deres organisation, gennem vores ViewPoint- og Espresso-undersøgelser. Dem finder du nederst på siden.

Start op

Vores opstartstjenester kan øge kendskabet til risikostyring i din organisation. Det omfatter de vigtigste metoder, processer og teknikker og sikrer, at hele organisationen forstår vigtigheden af risikostyring. Tjenesterne omfatter:

  • E-læringsmodul om risikobaseret tænkning og risikostyring
  • ISO 31000 grundkursus - et endagskursus med teori og øvelser om de centrale principper i ISO 31000

Implementering

Hvis du og din virksomhed vil være frontløber i branchen, tilbyder vi skræddersyede implementeringstjenester, der vurderer virksomhedens mangler og forbedringsområder. For organisationer, der allerede er bekendt med risikostyring, har vi også en række tjenester, der er skræddersyet til at implementere risikostyringen. De sigter på at vurdere organisationens risikostyring og processer, herunder identificerer vigtige forbedringsområder. Tjenesterne omfatter:

Et heltidsværksted Sammen med vores eksperter - og i en kombination af teori, brainstorming og gruppearbejde - får du mulighed for at begynde at implementere de vigtigste risikostyringsværktøjer og metoder, der er relevante for din virksomhed.

Gap analyse af din organisations risikostyring og processer. Her vurderer vi din virksomheds indsatsområder. Resultatet er en kvantitativ vurdering af effektiviteten i din organisations risikostyring

More information

  Risk Management

Risk Management

Download our flyer.