Business Assurance - ViewPoint

Hvad betyder noget for forbrugerne i den cirkulære omstilling?

Generel indsigt

Næsten halvdelen deltager aktivt i cirkulære aktioner

Af dem, der er bekendt med cirkulær økonomi, angiver 44,9 %, at de har et omfattende kendskab til og deltager aktivt i cirkulære tiltag, mens i alt 55,1 % har hørt om begrebet, men ikke er bekendt med de nærmere detaljer.

Viden og engagement er større blandt de yngre generationer. Blandt de 18-24-årige angiver 53,5 %, at de har et stort kendskab til og er meget engagerede, og 54,8 % i aldersgruppen 25-39 år siger det samme. Blandt de over 55-årige er det kun 32,4 %, der siger, at de har et omfattende kendskab og deltager aktivt.

slide Level of familiarity with the circular economy

Forbrugerne ser kompleksiteten i cirkularitet

De aspekter, der angives at være mest relevante, synes at afspejle det, der ligger tættest på og i øjeblikket er de vigtigste spørgsmål i en persons dagligdag. Reduktion af affald er angivet som relevant af 62 % og vandbesparelse af 61 %. Derefter følger begrænsning af drivhusgasemissioner (57,7 %), reduktion af udvindingen af naturressourcer (53,9 %) og bedre arbejds- og sociale forhold (41,8 %). Alle aspekter scorer højt, hvilket kunne tyde på, at forbrugerne er opmærksomme på, at cirkularitet er en systemisk udfordring, som skal løses i flere dimensioner.

Relevant aspects of circularity

Personlig interesse og forbrug på flere kanaler er drivkraften bag engagement

Så mange som 43 % har hørt om cirkularitet på grund af personlig interesse. Desuden synes forbrugerne at få adgang til information gennem en række forskellige kanaler, f.eks. 60,9 % gennem medierne (sociale medier, tv, radio osv.), 26,8 % gennem politiske diskussioner og 23 % gennem venner.

Med 20,9 %, der angiver virksomhedskommunikation fra brands som en informationskilde, har virksomhederne et uudnyttet potentiale til at engagere sig yderligere i forbrugerne.

Det personlige engagement er lidt større blandt de yngre generationer. Det kan skyldes, at ældre generationer har en tendens til at være mere traditionelle i deres medieforbrug.

Source of information on circularity topics

Forbrugerne kan bidrage

Næsten alle respondenter mener, at forbrugerne kan spille en rolle i den cirkulære økonomi (86,1 %). Heraf mener 65,4 %, at de kan bidrage ved at købe bæredygtige produkter og genanvende dem korrekt. Det er interessant, at 20,7 % mener, at boykot og lobbyvirksomhed kan virke, hvilket kan udgøre en risiko for virksomheder, der ikke forbedrer og kommunikerer deres bidrag til cirkulær økonomi.

Perception of self-efficacy

Potentiel indvirkning påvirker købsadfærden

Forbrugerne overvejer konsekvenserne af deres købsadfærd. I alt 48,1 % køber produkter med genbrugsprodukter, og 62,9 % foretrækker at købe mindre eller købe brugte produkter.

Kun 14,6 % havde lejet i stedet for at eje. Dette afspejler resultaterne af undersøgelsen af virksomhedernes cirkulære økonomi ("How are companies transitioning towards the circular economy?", 2021), hvor de fleste virksomheder rapporterede, at de fokuserede på eksisterende produkter og livscyklus. Der var færre aktiviteter til innovation af forretningsmodeller, f.eks. leje i stedet for at eje modeller.

Når man ser på adfærdsmønstre, synes opdragelse og købekraft at spille en rolle. Personer på 55 år og derover reparerer mere end deres yngre kolleger. De yngre generationer har en tendens til at købe mere brugt og leje i stedet for at eje en bolig. Dette kan afspejle en blanding af, at det er moderne, og at de yngre generationer har mindre købekraft.

Circular actions taken

Innovative virksomhedsbidrag forventes

Den vigtigste forventning er, at virksomhederne anvender genanvendt, genanvendelig eller mindre produktemballage (67,3 %). I alt 54,1 % siger, at mærkerne bør tage ansvar for produktets slutfase, og 51,1 % siger, at mærkerne bør lancere cirkulære og bæredygtige produkter.

Helping consumers’ circularity – expectations over brands