Skip to content

Hvordan kan ledelsessystemer hjælpe virksomheder med at levere bæredygtige resultater?

Et ledelsessystem er et middel, som enhver organisation kan bruge i sit arbejde med at opfylde ESG- og SDG-ambitioner. Det er måske ikke det første, man tænker på, når man etablerer ESG- eller SDG-strategier og -initiativer. Men værdien af en sådan struktureret tilgang blev anerkendt af et flertal i DNVs nylige ViewPoint-undersøgelse Er virksomhederne engagerede i bæredygtighed? Over 80 % er helt eller delvist enige i, at et ledelsessystem giver effektiv støtte til, at en virksomhed kan leve op til sine ESG- eller SDG-forpligtelser.

Men hvad gør et ledelsessystem til et så værdifuldt værktøj? Mange virksomheder implementerer et certificeret ledelsessystem for at opfylde et handelskrav eller forbedre et specifikt område, der er kritisk for deres forretningsmål og strategi. Det smukke ved dette er, at den selvsamme proces også kan bruges til at understøtte ESG- og SDG-ambitioner på en struktureret måde. For at opnå en dobbelt fordel skal virksomhederne dog først foretage en væsentlighedsvurdering og -analyse, som de efterfølgende definerer deres overordnede ESG- og/eller SDG-ambitioner ud fra. Derefter kan mål, der er isoleret til en specifik udfordring, styres og forbedres med støtte fra det relaterede ledelsessystem.

For eksempel giver miljøstandarden ISO 14001 veletablerede praksisser og retningslinjer og bidrager dermed klart til miljøsøjlen i bæredygtighed. Når miljøledelsessystemet er implementeret, kan det hjælpe en organisation med at opfylde specifikke forpligtelser til at beskytte miljøet og bevare naturressourcerne. Ledelsessystemet muliggør en struktureret tilgang til at forbedre ydeevnen i overensstemmelse med ISO 14001 kravene. Det hjælper med at identificere og styre risici, etablere baseline og forbedringsmål, overvåge og styre performance og i sidste ende levere på verdensmål, compliance- og kundeforpligtelser. Certificering fra en uafhængig tredjepart beviser virksomhedens præstation over for interne og eksterne interessenter, hvilket ud over at være en betingelse for handel også kan understøtte ESG eller andre bæredygtighedsrelaterede indsatser.

At stole på et ledelsessystem er også en fordel i betragtning af bredden og kompleksiteten af de problemer, en virksomhed skal håndtere i dag. Ud over de vigtigste ISO-standarder for kvalitets-, miljø- og sikkerhedsstyring findes der specifikke standarder for antibestikkelse, mangfoldighed, ligestilling og inklusion, informationssikkerhed, forretningskontinuitet samt standarder, der er specifikke for en branche. Organisationer kan således vælge den relevante standard baseret på deres identificerede ESG- og/eller SDG-ambitioner. De kan også integrere forskellige ledelsessystemer for at få en holistisk tilgang, da de fleste standarder bygger på en lignende struktur, og alle de andre ISO-standarder følger Plan-Do-Check-Act-cyklussen (PDCA).

ISO 14001 er blot én standard, som virksomheder kan bruge til at leve op til deres ESG-forpligtelser. Denne tabel viser en oversigt over nogle ledelsessystemstandarder, og inden for hvilken ESG-dimension de primært bidrager.


Hvilken ESG-dimension kan standarder understøtte?


Hvordan fungerer PDCA-cyklussen? Det korte svar er, at det giver en cyklisk struktur til at forstå, hvilke problemer der skal håndteres, implementere handlinger for at løse problemerne, kontrollere, hvordan de har fungeret, og korrigere baseret på denne indsigt for hele tiden at forbedre sig. Glem ikke, at den primære årsag til at implementere et overensstemmende ledelsessystem ofte er behovet for certificering fra en tredjepart som DNV. Men lad os med udgangspunkt i PDCA-cyklussen se på, hvordan virksomheder kan bruge den samme tilgang til at hjælpe dem med at levere på ESG- og SDG-forpligtelser. Vi fortsætter med vores ISO 14001-eksempel.

Plan

Dette er et vigtigt skridt for en virksomhed til at forstå de miljømæssige risici og muligheder, der skal håndteres. Den danner også grundlag for at fastsætte de overordnede miljøambitioner, herunder dem, der er relateret til virksomhedens ESG- og/eller SDG-ambitioner.


Hvordan understøtter ledelsessystemer ambitioner om bæredygtighed?


En af de vigtigste processer, der kræves i ISO 14001, er at identificere miljøaspekter i et livscyklusperspektiv og bestemme de aspekter, der betragtes som væsentlige, baseret på kriterier, der er defineret af organisationen. Dette forventes at dække alle relevante aktiviteter i virksomheden, herunder aspekter relateret til dens produkter og tjenester, og omfatter typisk:

  1. emissioner til luften
  2. udledning til vand
  3. udledning til jord
  4. brug af råmaterialer og naturressourcer
  5. brug af energi
  6. udledning af energi (f.eks. varme, stråling, vibrationer (støj), lys)
  7. generering af affald og/eller biprodukter
  8. brug af plads

Ud over væsentlige miljømæssige aspekter kan risici og muligheder også opstå som følge af ændringer i interne og eksterne forhold, der påvirker virksomheden, samt krav fra interessenter, herunder krav, der er obligatoriske i henhold til lovgivningen (tilladelser, regler osv.).

Disse oplysninger er derfor et godt udgangspunkt for en virksomhed til at analysere ESG- og/eller SDG-væsentlighed relateret til miljøspørgsmål, som derefter tjener som grundlag for at bestemme relaterede ambitioner.

Som en del af planlægningsprocessen bør ledelsen fastlægge deres miljøpolitik, mål og KPI'er. Disse bør være relateret til identificerede risici og muligheder, herunder fastlagte forpligtelser for ESG og/eller SDG'er. At være specifik giver vejledning og retning for medarbejderne i organisationen, så de kan tilpasse deres fokus og fastlægge strategier for at nå de førnævnte mål. Eksempler på KPI'er inden for miljøledelse kunne omfatte reduktion af det samlede miljømæssige fodaftryk, forbedring af ydeevnen i forbindelse med drivhusgasemissioner, affald, vandspild, brug af naturressourcer osv.

Når alt dette er på plads, kan organisationen endelig identificere de nødvendige ressourcer til at implementere de identificerede strategier og handlinger på en effektiv måde. Dette omfatter kortlægning af eventuelle krav til uddannelse og færdigheder.

Do

Dette er den fase, hvor organisationen implementerer planlagte handlinger for at håndtere de identificerede miljørisici og -muligheder. Disse handlinger bør omfatte foranstaltninger til at kontrollere driften på en måde, der opfylder organisationens overordnede ESG- og/eller SDG-ambitioner og -mål. Krav om operationelle kontroller er inkluderet i alle ISO-standarder. I forbindelse med miljøledelse kan driftskontroller implementeres for at hjælpe virksomheden med at reducere affald og drivhusgasemissioner, forbedre indkøb af bæredygtige materialer osv. Når virksomheder integrerer kontroller, der understøtter ESG- og/eller SDG-mål, i relevante operationelle miljøprocesser, gør de også disse dimensioner til en del af organisationens arbejdskultur.

Check

Det er afgørende, at organisationer overvåger og måler deres overordnede miljøpræstationer og -resultater. De skal verificere, i hvilket omfang planlagte mål og KPI'er opfyldes. Verifikationsmetoder kan omfatte præstationsvurderinger, audits, inspektioner og ledelsesvurderinger. Denne fase er naturligvis afgørende for organisationer, der søger uafhængig certificering. Men det er også en fase, som organisationer kan bruge til at etablere nødvendige baselines, måle fremskridt og verificere, hvordan deres miljøledelsesresultater bidrager til relaterede ESG- og/eller SDG-ambitioner.

Act

For at afslutte PDCA-cyklussen skal organisationer anvende de nødvendige korrigerende handlinger på områder, hvor der er problemer, som i certificeringssprog kaldes afvigelser fra ISO 14001-kravene. Korrigerende handlinger er designet til at forhindre gentagelser og forbedre ydeevnen. Hvis organisationen er certificeret, er det obligatorisk at adressere eller lukke afvigelser for at være i overensstemmelse med kravene, for at der kan udstedes et certifikat.

Resultaterne fra kontrolfasen ansporer grundlæggende til identifikation af muligheder for løbende forbedringer. Resultaterne fra handlingsfasen føres tilbage til planfasen, afslutter cyklussen og bidrager til yderligere at forbedre og levere på alle virksomhedens miljømæssige ESG- og/eller SDG-forpligtelser.

Gå tilbage til ViewPoint Bæredygtigheds hovedside

Klik her
 

Certificering af ledelsessystem

Se vores certificering af ledelsessystemet.

 

Online self-assessment suite

Vil du vide, hvordan det fungerer?