Skip to content

Ledelsessystemet, ESG-rapportering, CSRD, FN’s verdensmål og øvrige bæredygtighedsinitiativer

CSRD stiller krav om virksomhedernes rapportering inden for ESG-området. FN’s 17 verdensmål sætter retning og ambition for verdenssamfundet og for virksomhederne. At arbejde med implementering ESG-krav og af FN's verdensmål og øvrige bæredygtighedsinitiativer indebærer forpligtelser men også mange muligheder for de virksomheder, der tager udfordringen op. På dette kursus får du indsigt i, hvordan du med udgangspunkt i ledelsessystemstandarderne kan arbejde med at implementere ESG-kravene, verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer i din virksomhed.

Formål

Kurset giver dig en praktisk indføring i, hvad FN’s 17 verdensmål og andre bæredygtighedsinitiativer indebærer og hvordan man kan arbejde systematisk og strategisk med dem i din virksomhed. Du får den grundlæggende forståelse for målsætninger og forventninger, og du får viden om, hvordan ledelsessystemstandarderne og High Level Structure kan bruges som ramme for at sikre en systematisk og vedvarende indsats i arbejdet med at bidrage til indfrielse af verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer.

Indhold

På kurset får du viden om: 
 • FN’s verdensmål: baggrund, formål og overblik
 • Forskellige bæredygtighedsinitiativer (bl.a. UN Global Compact, CSR, ESG)
 • Kommende EU krav til bæredygtighedsrapportering (EU Taksonomi, CSRD)
 • Ledelsessystemet og High Level Structure som ramme for arbejdet med verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer
 • Overblik over HLS krav relateret til verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer 
 • Identifikation og prioritering af relevante FN’s Verdensmål
 • Hvordan ledelsessystemet kan bruges til arbejdet med bæredygtighedsinitiativer
 • DNV’s Verdensmålcertificering

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der har interesse i at arbejde systematisk med FN’s verdensmål og øvrige bæredygtighedsinitiativer, og har brug for en ramme til at sikre fremdrift og løbende forbedringer.

Kurset retter sig særligt mod ledelsessystemansvarlige og andre, der bidrager til arbejdet med at udvikle, beskrive og forbedre processer i ledelsessystemet. Kurset er relevant for medarbejdere i både certificerede virksomheder og medarbejdere i virksomheder, der blot arbejder efter ledelsessystemstandarderne uden at være certificeret.

Udbytte

Efter kurset har du fået indblik i og viden om:

 • Hvorfor arbejdet med FN’s verdensmål og øvrige bæredygtighedsinitiativer er vigtigt
 • Hvordan forskellige screeningsværktøjer kan bruges til identifikation af de vigtigste verdensmål for din virksomhed
 • Hvordan ledelsessystemstandarder og High Level Structure kan bruges som ramme for en målrettet og systematisk indsats  
 • Hvordan du sikrer løbende forbedringer og fremdrift i arbejdet med verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer
 • Kommende EU krav til bæredygtighedsrapportering

Formål

Kurset giver dig en praktisk indføring i, hvad FN’s 17 verdensmål og andre bæredygtighedsinitiativer indebærer og hvordan man kan arbejde systematisk og strategisk med dem i din virksomhed. Du får den grundlæggende forståelse for målsætninger og forventninger, og du får viden om, hvordan ledelsessystemstandarderne og High Level Structure kan bruges som ramme for at sikre en systematisk og vedvarende indsats i arbejdet med at bidrage til indfrielse af verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer.

Indhold

På kurset får du viden om: 
 • FN’s verdensmål: baggrund, formål og overblik
 • Forskellige bæredygtighedsinitiativer (bl.a. UN Global Compact, CSR, ESG)
 • Kommende EU krav til bæredygtighedsrapportering (EU Taksonomi, CSRD)
 • Ledelsessystemet og High Level Structure som ramme for arbejdet med verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer
 • Overblik over HLS krav relateret til verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer 
 • Identifikation og prioritering af relevante FN’s Verdensmål
 • Hvordan ledelsessystemet kan bruges til arbejdet med bæredygtighedsinitiativer
 • DNV’s Verdensmålcertificering

Målgruppe

Kurset er relevant for alle, der har interesse i at arbejde systematisk med FN’s verdensmål og øvrige bæredygtighedsinitiativer, og har brug for en ramme til at sikre fremdrift og løbende forbedringer.

Kurset retter sig særligt mod ledelsessystemansvarlige og andre, der bidrager til arbejdet med at udvikle, beskrive og forbedre processer i ledelsessystemet. Kurset er relevant for medarbejdere i både certificerede virksomheder og medarbejdere i virksomheder, der blot arbejder efter ledelsessystemstandarderne uden at være certificeret.

Udbytte

Efter kurset har du fået indblik i og viden om:

 • Hvorfor arbejdet med FN’s verdensmål og øvrige bæredygtighedsinitiativer er vigtigt
 • Hvordan forskellige screeningsværktøjer kan bruges til identifikation af de vigtigste verdensmål for din virksomhed
 • Hvordan ledelsessystemstandarder og High Level Structure kan bruges som ramme for en målrettet og systematisk indsats  
 • Hvordan du sikrer løbende forbedringer og fremdrift i arbejdet med verdensmålene og øvrige bæredygtighedsinitiativer
 • Kommende EU krav til bæredygtighedsrapportering

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os