ViewPoint - Bæredygtighed

Er virksomhederne engagerede i bæredygtighed?

Det er otte år siden at FN lancerede de 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG'erne). Er der sket noget siden? DNVs seneste ViewPoint-undersøgelse afslører et ægte engagement i bæredygtighed blandt mange virksomheder. Desuden er det ikke afgørende for at opnå bæredygtige fordele, hvornår virksomhederne startede deres rejse. Alle kan få succes. Det hele handler om prioritet og engagement, ideelt set hjulpet på vej af en struktureret tilgang.

Eco-friendly building in modern city

Vil du vide mere?

Læs hele rapporten

Download her

Bæredygtighed ser ud til at være blevet et must-have snarere end nice-to-have for mange virksomheder. Undersøgelsen afslører, at over halvdelen (56%) af de adspurgte siger, at bæredygtighed har en "meget høj" eller "høj" prioritet i deres virksomheds forretningsstrategi. Hele 69,9 % har allerede eller planlægger at forpligte sig til et eller flere af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling. Store virksomheder (>500 ansatte) er tidligt ude, men små virksomheder (<100) er ved at indhente det forsømte, efterhånden som bæredygtighedskravene bliver mere og mere udbredte, og især leverandørerne bliver presset til at rykke.

Heldigvis for de sene startere er det ikke afgørende for den genererede værdi, hvornår du lancerede dit første bæredygtighedstiltag. I stedet viser undersøgelsen, at positive resultater afhænger meget mere af, hvordan man griber bæredygtighed an, dvs. den prioritet, der gives i forretningsstrategien, den strukturerede tilgang, der anvendes, og det bredere syn, der tages på tværs af ESG-dimensioner og -emner.

Det er ikke kun interessenterne, der lægger pres på virksomhederne, når det gælder bæredygtighed. De bliver i stigende grad bedt om at gå bredere til værks. Indtil nu har der været et overvejende fokus på den miljømæssige dimension. At blive grøn og reducere emissioner har længe været i fokus for mange, og det er sandsynligvis blevet forstærket af energikrisen. Men den nye risikobillede, der kræver, at virksomhederne håndterer en række risici - fra informationssikkerhed, antibestikkelse og mangfoldighed, retfærdighed og inklusion (DEI) for at nævne nogle få - tvinger dem til at udvide til den sociale og især den ledelsesmæssige dimension.

Det kan virke som en uoverskuelig opgave for mange. Men virksomheder, der allerede stoler på et certificeret ledelsessystem til at opfylde forretningsmål og levere på deres strategi, kan have en fordel. Hele 83,5% mener, at et ledelsessystem hjælper dem med at leve op til ESG-forpligtelser eller SDG-ambitioner. Et ledelsessystem, der er i overensstemmelse med en ISO-standard, kan for eksempel også certificeres af en uafhængig tredjepart. Undersøgelsens resultater afslører tydeligt behovet for at opbygge tillid, især til eksterne interessenter, som også er de primære drivkræfter bag virksomhedernes bæredygtighedsinitiativer.

Vil du vide mere?

Læs hele rapporten

Download her

Metode

Undersøgelsen blev gennemført i maj 2023 ved hjælp af CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Den involverede 893 kunder hos Business Assurance i DNV på tværs af forskellige brancher i Europa, Nordamerika, Central- og Sydamerika og Asien. Virksomheder, der ikke har gennemført eller planlægger at gennemføre bæredygtighedstiltag (7%), blev sorteret fra i undersøgelsen.

Stikprøven hævder ikke at være statistisk repræsentativ for virksomheder i hele verden.

ViewPoint Sustainability - demographic and sample

Læs mere om, hvordan virksomheder kan drage fordel af deres ledelsessystem

Læs mere

Download hele rapporten

Download hele ViewPoint-rapporten for at lære mere om, hvordan virksomheder griber deres bæredygtighedsinitiativer an og drager fordel af dem.

(optional)
(optional)