7 gode råd til dig, der vil have succes som kvalitetsleder

Vil du være en endnu bedre sparringspartner for den øverste ledelse? Få her ekspertens bud på, hvordan du får succes som kvalitetsleder i din organisation

Alle virksomheder ønsker sig en professionel og værdifuld kvalitetsleder, der kvalificeret kan indgå i den øvrige ledergruppe og dermed stå i spidsen for at få strategi, ledelsessystem, organisation og værdisæt til at hænge sammen. Men hvad er det lige præcis, der skal til, for at du lykkes som kvalitetsleder i din organisation?
Vi har spurgt Kasper Mühlbach, som er ledende auditor og en af underviserne på DNV GL’s kvalitetslederuddannelse, der går i dybden med emner som Stakeholder Management, ledelsessystemer, Risk Management, lederskab, audit management, innovation og forandringsledelse.  Læs her, hvordan Kasper Mühlbach mener, at du bliver den succesfulde kvalitetsleder, du drømmer om at være.

1. Kend dine stakeholders

En virksomheds interessenter er i dag er med til at definere dets marked. Sørg derfor for at kende dine interessenters forventninger, behov og krav til fingerspidserne – det er udslagsgivende for din succes som kvalitetsleder. Du kan kun identificere virksomhedens trusler, potentialer og muligheder, hvis du ved, hvilke interessenter din virksomhed har, og hvilket forhold I har til dem. Sørg for at have en eller to metoder på plads til at opsætte processer og værktøjer, der imødekommer de vigtigste interessenters behov i organisationen. Så får I et system, som giver mening i forhold til at styre og imødekomme de vigtigste interessenters behov. 

2. Få styr på virksomhedens muligheder og risici

Som kvalitetsleder er det vigtigt, at du kender de muligheder og risici, der kan påvirke virksomheden. Hvis du ikke ved, hvilke typer muligheder og risici du skal forholde dig til, er det svært at opsætte de rigtige værktøjer, systematikker og metoder til at imødegå dem. Få styr på muligheder og risici via systematiske tilgange, så får I et effektivt ledelsessystem og mulighed for at tage de rigtige beslutninger baseret på fakta, analyser og data. Det styrker virksomheden og gør det nemmere at navigere i markedet.

3. Tal strategisk

En vigtig rolle for kvalitetslederen er hjælpe topledelsen med at eksekvere virksomhedens strategi med afsæt i ledelsessystemet. Derfor spiller topledelsens engagement og involvering en afgørende rolle, når ledelsessystemet skal udvikles. Hvad vil de have ud af ledelsessystemet i forhold til de strategiske udfordringer, de står med? Det må du som kvalitetsleder sørge for at få svar på. Derfor er det nødvendigt, at du som kvalitetsleder kan tale med på et strategisk niveau og har tjek på metoder, governance og rapporteringsstruktur.

4. Involver hele organisationen 

Det er helt afgørende for din succes, at hele organisationen tager ledelsessystemet seriøst; ledelsen, mellemledere og medarbejderne. Formålet med ledelsessystemet er netop, at det skal understøtte de interne interessenters behov. Det kan det kun, hvis du som kvalitetsleder kender deres behov og udfordringer, og I i fællesskab kan identificere de steder, hvor en god praksis allerede fungerer, og de steder, hvor værktøjerne og systemerne ikke er hjælpsomme nok. Sammen kan I udvikle virksomheden, forretningen og de understøttende systemer, så I bliver konkurrencedygtige og agile.

5. Gør det nemt at gøre det rigtige 

Hvis du vil trænge igennem som kvalitetsleder, skal det være let for medarbejderne at gøre det rigtige. Eller med andre ord: det skal være let for medarbejderne at gøre det, organisationen har besluttet er det rigtige og mest hensigtsmæssige for organisationen. Mange steder handler ledelsessystemet om, at man dokumenterer sin arbejdsmetode. Man skriver ord for ord, hvad man skal gøre, også selv om det ikke nødvendigvis er den optimale måde at gøre tingene på. Hvis du vil have succes med dit ledelsessystem, bør du derfor designe din arbejdsstation, din software, dit kontor og dine KPI’ere på en måde, så din organisation i langt højere grad intuitivt har nemt ved at gøre det rigtige.  

6. Skab et verdensklasse auditprogram

Brug kræfter på at effektivisere virksomhedens auditprocesser. Et effektivt auditprogram tilrettelægges ikke tilfældigt, men er baseret på virksomhedens risici og muligheder, interessenternes forventninger, negative trends m.m. Netop de forhold danner baggrunden for en bevidst prioritering, hvor man udvælger de vigtigste elementer i en audit – både i år og til næste år. Auditprogrammet skal styres og det samme skal auditprocesserne. Det er en opgave, som typisk ligger hos kvalitetslederen, og derfor skal være en god praksis eller rollemodel, som den øvrige del af organisationen kan inspireres af. I sidste ende skal auditprogrammet bl.a. resultere i omkostningseffektive processer, som opfylder de kontraktuelle og lovmæssige krav.  

7.Hold øjnene åbne for udvikling

Bliv bevidst om, hvordan du kan udvikle dit ledelsessystem endnu mere. Her er det ikke altid nok at lave et tilfældigt snapshot af et område og blive enig med sig selv om, at det kører godt. Det er meget sundere at sammenligne sig med andre virksomheder og hente ny læring her. I dag er det muligt at lære fra andre virksomheder på en systematisk måde og benchmarke sig på udvalgte fokusområder – så hvad venter du på? 

Kunne du tænke dig at blive endnu klogere? 

Så tilmeld dig DNV GL’s kompetencegivende kvalitetslederuddannelse. Uddannelsesforløbet klæder dig på til at håndtere alle kvalitetslederens udfordringer. Du styrker samtidig din markedsværdi, da du med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan dokumentere, at du har en helhedsforståelse for ledelsessystemer og processer, og at du er i stand til at skabe resultater gennem ledelsessystemet. Nye forløb starter op i efteråret 2019. Læs mere her 


Kasper Mühlbach

Kasper Mühlbach er underviser på bla. Kvalitetslederuddannelsen og tilknyttet DNV GL som underviser og auditor. Herudover ejer Kasper rådgivningsvirksomheden Evaluesense, der perspektiverer, udfordrer, træner og rådgiver inden for kvalitetsledelse, assessments, audits, anerkendelse og motivation.Kasper Mühlbach er desuden uddannet EFQM Assessor, hvilket gør ham i stand til at vurdere og benchmarke de allerbedste virksomheder i Europa. Desuden er han en af de få IRCA-certificerede ledende auditorer i Danmark. Til dagligt underviser, træner og coacher Kasper Mühlbach auditorer, ledere og medarbejdere i kvalitetsledelse, metoder og værktøjer. Hvert år gennemfører han desuden et utal af audits både interne, leverandør- og certificeringsaudits – herhjemme såvel som i resten af verden.