Skip to content

Betaler kvalitetsledelse sig

Anmeldelse af Jørgen Brigels videnskabelige publikation: Kvalitetsledelse betaler sig.

Jørgen Biegel har gennem mange år beskæftiget sig professionelt med kvalitetssystemer - både som kvalitetschef, fagekspert, konsulent og som ekstern lektor på Institut for Elektroniske Systemer. Han har adskillige bøger bag sig om emnet, og i denne videnskabelige publikation har han valgt at dvæle ved det helt fundamentale spørgsmål: Hvilken betydning har ISO-9000-bølgen haft i de danske virksomheder? Hans påstand er, at den førte en ny afgørende dagsorden med sig i virksomhederne, da den gjorde sit indtog op gennem 90’erne. At arbejde med kvalitet var ikke nyt, men at gøre det systematisk - og vedvarende efterstræbe forbedringer - var ikke set før, og det påvirkede naturligvis hele organisationen.

Erfaringer fra udvalgte virksomheder

Med udgangspunkt i fire spørgsmål gennemfører forfatteren en analyse, der med et historisk afsæt udpeger de ’ømme punkter’ for en vellykket implementering af et kvalitetssystem.

  • Hvorfor blev tiltag baseret på ISO 9000-standarderne iværksat?
  • Hvordan blev kvalitetsbegrebet forstået i industrivirksomheder?
  • Hvordan blev organisationsbegrebet forstået i industrivirksomheder?
  • Hvilke hindringer er der for implementering af et effektivt kvalitetssystem?

Analysen baserer Jørgen Biegel først og fremmest på seks virksomheder, hvor han over længere perioder har fungeret som konsulent. Og svarene på spørgsmålene er i sidste ende tænkt som input til læseren, der overvejer at implementere et effektivt kvalitetssystem, eller som ønsker at få mere ud af det eksisterende system. Som titlen på bogen antyder, er der ingen tvivl om, at enhver virksomhed kan få store gevinster ud af at arbejde indgående med kvalitetsledelse. Det har utallige forskningsresultater allerede slået fast med syvtommersøm. Udfordringen er at spotte de hindringer, som virksomhederne skal rydde af vejen for at fuldt udbytte af indsatsen. Hvor er det, skoen plejer at trykke?

Rundt om metoder og begreber

Som i enhver god videnskabelig publikation går den første del af publikationen med at redegøre for forskningsmetoden. Jørgen Biegel refererer til guruer inden for området, og det virker alt sammen ganske overbevisende - om end det for almindelige læsere næppe har den største interesse. Undervejs bliver man også ført gennem kvalitetsstyringens grundbegreber, og hvordan de har udviklet sig gennem tiden. ISO 9000-serien fylder naturligvis meget i publikationen, eftersom de fleste af case-virksomhederne har haft det som erklæret mål at blive certificeret efter den aktuelle udgave af standarden. Men forfatteren runder naturligvis også andre gængse kvalitetssikringsmodeller så som TQM.

Tværgående analyse samler trådene

Case virksomhederne præsenteres hver især, og der gives et fint indblik i, hvordan de har gennemført deres processer - og hvilke overvejelser de har gjort sig undervejs. En del af virksomhederne hører til elektronikbranchen, men forfatteren redegør fint for, at deres erfaringer er universelle og derfor fint kan anvendes indenfor de fleste andre brancher.
Jørgen Biegel foretager en indgående analyse af hver enkelt virksomhed og dernæst en tværgående analyse, hvor han sammenfatter de vigtigste pointer. Her er det i iøjnefaldende, at virksomhederne scorer lavt på kontinuerte forbedringer på alle planer, udvikling af kompetencer hos medarbejdere og grupper og forebyggende og forbedrende handlinger.

Den svære øvelse

Case-virksomhederne følges fra midten af 90’erne til midten af nullerne. En tankevækkende fællesnævner er, at stort set alle virksomheder har haft udfordringer med at omsætte de forebyggende handlinger i praksis. Vilje og gode intentioner gør det som bekendt ikke alene. Et andet interessant område er forfatterens omfattende analyse af hindringer for effektive kvalitetssystemer. Her bliver certificeringsorganer stillet en række skarpe spørgsmål.
Med den ny udgave af 9001-standarden er også fulgt en lidt anden begrebstilgang. Et punkt som ’forståelse af interessenters behov og forventninger’ ville utvivlsomt retrospektivt have været en stor hjælp for case-virksomhederne til at opnå et bredere perspektiv på indsatsen. At kunderne efterspørger en certificering bør ikke alene være den afgørende motivation for at indføre det.

God inspiration at hente

Publikationen lider under, at der skal redegøres grundigt for valg af forskningsmetoder. Analysen af de forskellige case virksomheder giver til gengæld et fint indblik i forskellige virksomhedskulturer. Og den tværgående analyse, hindringer for et effektivt kvalitetssystem samt konklusionerne er interessant læsning for alle, der beskæftiger sig med kvalitetsstyring. Publikationen kommer også fint omkring de mange kvalitetsbegreber og kan derfor også interessere de, der ønsker at tilegne sig basal viden om kvalitetsstyring. Til gengæld er publikationen næppe det mest oplagte valg, hvis man ønsker at blive klædt på til at implementere et 9001-certificeret kvalitetssystem fra grunden.

Kvalitetsledelse betaler sig – en videnskabelig publikation om muligheder og faldgruber, 478 sider, udgivet på Aalborg Universitetsforlag, vejledende pris 200 kr.

Mere information

  ISO 9001

ISO 9001

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Kvalitetsledelse på ISO-hjemmesiden

Kvalitetsledelse på ISO-hjemmesiden

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.