Skip to content

COVID-19 information fra DNV GL Business Assurance Denmark

Baseret på anbefalingerne fra de danske myndigheder, informerer vi her om de tiltag der er sat i værk af DNV GL i Danmark som reaktion på COVID-19.

Formålet med dette er at sikre de ansattes og eksterne partneres sikkerhed og for at beskytte vores kunder og interessenter og sikre kontinuitet i vores forretning. Følgende tiltag er sat i værk:
  • I DNV GL i Danmark, har vi etableret et kriseteam. Kriseteamets formål er at kunne besvare de mange henvendelser angående COVID-19 situationen og for koordinere vores indsats og foranstaltninger. DNV GLs foranstaltninger og handlinger er altid i overenstemmelse med de officielle statslige retningslinjer. Kriseteamet mødes dagligt for at følge udviklingen. Vi arbejder for at beskytte vores ansatte og underleverandører, og forsøger at minimere en hver risiko som kan påvirke deres eller andres helbred.
  • Vi bestræber os på at minimere den negative påvirkning på vores og vores kunders forretning, undgå udsættelser og aflysninger af audits så vidt muligt. Det gør vi ved at anvende alternative auditmetoder som remote audit og ved at anvende onlineværktøjer til audit. 
  • Vi tilbyder alle vores kunder vejledning i hvordan man kan agere for at opfylde akkrediteringskravene og ordningsejeres krav i relation til COVID-19 udbruddet.
  • For at udvise forsigtighed reducerer vi fysiske møder til et minimum ved i stedet at bruge online kommunikationsmidler (webinars, Skype-opkald, remote-audits m.m.). Forløbigt fortsætter dette. Vi gør alt hvad der er muligt for at sikre, at alle vores medarbejdere og eksterne partnere overholder ovenstående tiltag, gennem rettidig og løbende, regelmæssig kommunikation.
  • For at beskytte alles helbred og sikkerhed, må DNV GL’s auditorer, andre medarbejdere og samarbejdspartnere ikke få adgang til DNV GL’s kontorer i Danmark eller kunders adresser i tilfælde af at man har:
  1. Influenzasymptomer som f.eks. feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.
  2. Opholdt sig i ”røde zoner”
  3. Har besøgt lande som betragets som højrisikozoner for smitte for nylig.
  4. Været i direkte kontakt med personer som er testet positive for COVID-19 og/eller lider af influenzasymptomer som feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.
Hvis du som kunde har konkrete spørgsmål til jeres kommende audits eller andet skal I blot kontakte jeres normalt kontaktperson i DNV GL. Vi holder vores kunder opdateret med yderligere meddelelser i tilfælde af nye instruktioner, der skal implementeres fra officielle myndigheder her på hjemmesiden. DNV GL bestræber sig på at levere den bedste service til vores kunder og vil fortsat stræbe efter dette, mens vi respekterer den nuværende situation, vi står i.
  Certificering af ledelsessystemer og Covid 19

Certificering af ledelsessystemer og Covid 19

Find svar på de mest stillede spørgsmål vedr. vedligeholdelse af certificeringer samt optagelse af vores webinar om emnet.

  Fødevarercertificeringer og Covid-19

Fødevarercertificeringer og Covid-19

Find svar på de mest stillede spørgsmål vedr. de mange specifikke krav til fødevarecertificeringer og vores webinars om emnet. Siden er på engelsk.