Den nye ISO/IEC 42001 standard vil øge tilliden til AI

ISO/IEC 42001 om AI ledelsessystemer, der har til formål at hjælpe virksomheder og organisationer med at udvikle en robust ramme for kunstig intelligens (AI), blev offentliggjort i dag den 18. december 2023.

Den stigende anvendelse af kunstig intelligens (AI) blandt produkt- og serviceudbydere har også medført en voksende mistillid til den nye teknologi. ISO/IEC 42001 er den første internationale standard for ledelsessystemer til sikker og pålidelig udvikling og implementering af AI. 

Thomas Douglas, Global ICT Industry Manager i DNV, byder den nye standard velkommen og siger: "Der er et klart og tydeligt behov for en standard omkring AI teknologi og dens anvendelser. Det kan virkelig hjælpe med at håndtere risici og sikre en effektiv, sikker og etisk anvendelse, der skaber tillid blandt organisationer og brugere. Vi er glade for, at den nu endelig er her, og vi er spændte på, hvordan den vil hjælpe organisationer med at komme videre."

Organisationer er ivrige efter at udnytte de muligheder, som AI tilbyder. Men der er behov for forsigtighed for at imødekomme interessenternes bekymringer og imødekomme nye risici og regler. For at imødekomme nogle af bekymringerne omkring AI er regeringer over hele verden i gang med at indføre eller planlægge love og regler for brugen af AI, herunder den kommende EU AI Act.

Den nye standard indeholder krav til et certificerbart AI ledelsessystem, der vil gøre det muligt for organisationer at opnå de største fordele og samtidig forsikre interessenter om, at systemer er både udviklet og styret ansvarligt.

ISO/IEC 42001 har en lignende tilgang som ISO 9001 om kvalitetsstyring og ISO 27001 om informationssikkerhed og giver bedste praksis, regler, definitioner og vejledning til håndtering af risici og operationelle aspekter.

Formålet med ISO/IEC 42001 kan opsummeres som: 

  • Støtte udviklingen og brugen af AI systemer, der er troværdige, gennemskuelige og ansvarlige. 
  • At lægge vægt på etiske principper og værdier som retfærdighed, ikke-diskrimination og respekt for privatlivets fred, når AI systemer implementeres, så de lever op til interessenternes forventninger.
  • Hjælpe organisationer med at identificere og reducere risici i forbindelse med implementering af AI, hvilket igen forbedrer effektiviteten og reducerer omkostningerne.
  • Sikre overholdelse af lovgivningen, herunder krav til databeskyttelse.
  • Opbygge større tillid til AI ledelse ved at opfordre organisationer til at prioritere menneskelig trivsel, sikkerhed og brugeroplevelse i AI design og -implementering.

"AI teknologien er meget lovende, men som med al anden innovation skal den implementeres ansvarligt for at være effektiv. Hvis du f.eks. er et hospital, vil du gerne redde liv, ikke? Som et globalt certificeringsorgan for ledelsessystemer er DNV ivrig efter at arbejde sammen med kunderne og hjælpe dem med at skabe tillid i deres anvendelse af AI," siger Thomas Douglas.